Home ZZP Zzp’er en arbeidsongeschiktheid: wat nu?

Zzp’er en arbeidsongeschiktheid: wat nu?

2161
DELEN
Risk Of Accidents Safety Shoes Osh Screw

De laatste maanden is al een en ander geschreven over een eventuele herinvoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Het ontbreken van een draagvlak en kritiek vanuit alle hoeken van het land: die feiten ken je waarschijnlijk al. In het kielzog van de discussie gooien wij het echter over een andere boeg: wat zijn de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor een zzp’er? Wat moet je doen bij arbeidsongeschiktheid? Wanneer is zo’n arbeidsongeschiktheidsverzekering interessant? Wij zochten het voor jou uit.

Ga altijd langs bij een arts

Ongeacht of je nu een verzekering hebt of niet: ga altijd langs bij een huisarts. Niet alleen op medisch vlak is dat belangrijk, maar ook wat betreft de vaststelling van de arbeidsongeschiktheid. Zo zal de huisarts bijvoorbeeld noteren in welke mate je arbeidsongeschikt bent en of je al dan niet werkzaamheden mag verrichten.

Mogelijkheid 1: Wet Langdurige Zorg

Heb je zelf helemaal niets geregeld en ben je niet verzekerd? Dan komt je al snel voor een financiële patstelling te staan. Verzekeren kan niet meer, want de reeds bestaande gezondheidsklachten worden niet in aanmerking genomen.

Eventueel kan je wel informeren naar de mogelijkheden van de verplichte volksverzekeringen. Vooral de wet langdurige zorg kan in zware gevallen redding bieden. Het moet in dat geval wel gaan om een handicap of een psychische aandoening. Je bent automatisch aangesloten voor deze verzekering door middel van de in de inkomstenbelasting begrepen premies. Natuurlijk mag je dan wel geen aanvraag ingediend hebben voor de ontheffing van de verplichte sociale verzekeringen.

Mogelijkheid 2: Contacteer de verzekeraar

In een ideaal geval had je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. In de praktijk blijken maar weinig zzp’ers dat ook effectief te doen. Deed je dat wel? Neem dan contact op met je verzekeraar voor het verkrijgen van jouw maandelijks inkomen tot je opnieuw arbeidsgeschikt bent. Hetzelfde geldt voor zij die zich aangesloten hadden bij een Broodfonds.

Mogelijkheid 3: Spreek jouw zzp pensioen aan

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan je onder bepaalde voorwaarden een uitkering opnemen uit je zzp pensioen. Weet wel dat de voorwaarden erg strikt zijn en er zelfs een inkomenstoets noodzakelijk zal zijn. Wil je toch kapitaal opnemen uit je zzp pensioen? Dan moet je een afkoopverzoek indienen. Hierbij wordt de inkomensafhankelijke premie verder ingehouden, maar hoef je geen revisierente te betalen. Het is zeker geen compleet vervangende arbeidsongeschiktheidsvoorziening, maar het kan toch redding bieden in moeilijke tijden.

Mogelijkheid 4: Plunder je spaarboek

Zzp’ers die zeggen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben, geven vaak aan dat ze gewoon zelf sparen voor moeilijke tijden. Of dat ook echt zo is, kunnen wij niet vertellen. We kunnen het wel hopen. Indien het gaat om een mooi bedrag kan het interessant zijn om langs te gaan bij jouw bankier. Er kunnen simulaties gemaakt worden over de mogelijke duur van de opnames en eventueel kunnen bepaalde beleggingen gebeuren om jouw spaarboekuitkering te maximaliseren. Slim omspringen met het beschikbare geld is hier heel belangrijk.

Mogelijkheid 5: Meld je aan voor bijstand

Is er geen financiële buffer? Dan zal je de moeilijke stap moeten wagen naar de bijstand. Ga langs bij de Sociale Dienst van de gemeente en meld je aan voor een bijstandsuitkering. Weet dat er diverse mogelijkheden bestaan, gaande van de BBZ-regeling tot de Algemene Bijstandsuitkering.

Toch maar een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten?

Op het einde van de rit lijkt het preventief afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering inderdaad aangewezen. Toch geven veel beginnende ondernemers aan dat het gewoonweg te duur is. Dat gaan wij zeker niet ontkennen. Weet wel dat er goedkopere alternatieven bestaan, zoals de Critical Illnes-verzekering. Hierbij verzeker je je alleen tegen de meest ingrijpende ziektes en betaal je een veel lagere premie. Voor andere ziektes kan je dan nog steeds zelf sparen of je eventueel aansluiten bij een Broodfonds.

Niet verzekeren en niet sparen? Dat zouden wij nooit aanraden. Zoals je wel merkt zijn de risico’s nu eenmaal te groot. Weet immers dat je ook van de bijstand geen wonderen mag verwachten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here