Home Blogs Zwaarlijvige medewerkers: wat kan je als werkgever doen?

Zwaarlijvige medewerkers: wat kan je als werkgever doen?

1714
DELEN

Hoef je je als werkgever zorgen te maken over het gewicht van jouw werknemers? Het antwoord is niet eenvoudig. Uiteraard verwachten we van de werkgever niet dat hij of zij zijn medewerkers in staat stelt om een marathon te lopen, helemaal niet zelfs. Maar weet dat fitte werknemers zich gewoonlijk beter in hun vel voelen en hierdoor ook energieker en productiever zullen zijn. Weet ook dat op een werkgever een zorgplicht rust ten aanzien van zijn medewerkers, waarbij veiligheid en gezondheid gegarandeerd moeten worden. Als werkgever kan je dus ongetwijfeld de vruchten plukken van het promoten van een gezonde levensstijl, zowel in de strijd tegen overgewicht als op vlak van een doordacht rookbeleid of het promoten van een ideale werkhouding.

Overgewicht in Nederland

Wanneer we cijfers omtrent overgewicht in Nederland nagaan, zien we dat bijna een op de twee te zwaar is. Hier is bij ongeveer 14,2% van de zwaarwichtige medewerkers de situatie zelfs ernstig te noemen en is er sprake van obesitas. We kunnen iemand obees noemen wanneer zijn of haar BMI (body mass index) hoger dan 30 is. Naargelang de leeftijd vordert, zien we dat steeds meer mensen kampen met gewichtsproblemen. De grootste oorzaak hiervoor is een tekort aan lichaamsbeweging maar ook simpelweg te veel en te weinig gevarieerd eten. Dit overgewicht leidt tot gezondheidsrisico’s en zorgt tevens tot minder productiviteit op het werk. We zien ook dat de verzuimduur bij de groep met obesitas opmerkelijk hoger is dan bij het andere personeel. Des te meer redenen om hier als werkgever op in te spelen en samen met je werknemers te werken aan een gezonde levensstijl.

Wat kan je doen als werkgever?

Het is niet altijd eenvoudig om actief met je werknemer(s) aan een gezondere levensstijl te werken. Toch zijn kleinste acties soms het meest doeltreffend. Een eenvoudige maatregel is om geen suikerhoudende dranken aan te bieden in de automaat en het snoepgoed te vervangen door een fruitmand. Voorts kunnen we het bewegen ook op subtiele wijze stimuleren. In plaats van eten aan het bureau als standaard te verheven, moet de werknemer met de trap naar de cafetaria. Indien daar maaltijden aangeboden worden kan je dankzij afspraken met de cateraar deze zo gezond mogelijk houden. De jaarlijkse teambuildinng op een sportieve manier invullen in plaats van met zijn allen naar de film of een restaurant te gaan, kan zeker ook al wonderen verrichten.

Wat moet je zeker niet doen!

Niemand houdt van inmenging in de persoonlijke levenssfeer. Met wat je werknemer tijdens zijn privé doet, bemoei je je maar beter niet. Bovendien kan zo’n inbreuk op zijn of haar privacy resulteren in gerechtelijke gevolgen en daar wordt zeker niemand beter van. Daartegenover staat wel dat, naargelang de sector, je kan eisen dat de werknemer zijn gewicht in de gaten houdt. Denk maar aan een sportleerkracht die in een periode van een jaar ruim 25 kilogram aankomt: zijn gewicht kan een obstakel vormen voor het goed uitoefenen van zijn job en zou zelfs de veiligheid van de kinderen in gedrang kunnen brengen indien de leerkracht ook fysiek sterk achteruit gaat.

Kan je een te dikke werknemer ontslaan?

Als algemene stelregel kan je een werknemer niet ontslaan omdat deze met overgewicht kampt. Deze kan zich hierbij berusten op de wet van gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. In uitzonderlijke situaties en in bepaalde sectoren kan het wel dat het functioneren belemmert wordt door toenemend overgewicht, waardoor je als werkgever toch de mogelijkheid krijgt om dit personeelslid te vervangen. Let wel op: er zal worden nagedaan of je als werkgever alles hebt gedaan om hulp te bieden en doorgaans zal de werknemer nog steeds recht hebben op een kleine vergoeding. Aantonen dat je alles deed? Dat start met een geschikt gezondheidsplan waar bovenstaande maatregelen uitstekend bij aansluiten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here