Home Tips Zonnepanelen voor iedereen: Subsidies maken het mogelijk

Zonnepanelen voor iedereen: Subsidies maken het mogelijk

247
DELEN
Zonnepanelen voor iedereen: Subsidies maken het mogelijk

Als je denkt aan het plaatsen van zonnepanelen op jouw dak, dan denk je misschien dat het duur is en dat het alleen voor de rijken is weggelegd. Maar wist je dat er verschillende subsidies beschikbaar zijn om jou te helpen bij het aanschaffen van zonnepanelen? In deze blog zal ik je meer vertellen over de verschillende subsidies en waar je ze kunt vinden.

Subsidies voor bedrijven

In Nederland zijn er verschillende subsidies beschikbaar voor bedrijven die investeren in zonnepanelen en andere vormen van duurzame energie. Hieronder vind je enkele van de belangrijkste subsidies voor zonnepanelen in Nederland:

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++): Dit is een subsidieregeling van de overheid die bedrijven stimuleert om te investeren in duurzame energieproductie, waaronder zonne-energie. De SDE++ is bedoeld voor projecten met een grootverbruikersaansluiting en heeft als doel de productiekosten van duurzame energie te verlagen.

Energie-investeringsaftrek (EIA): De EIA is een fiscale regeling die bedrijven in staat stelt om een bepaald percentage van de investeringskosten van zonnepanelen af te trekken van hun belastbaar inkomen. Dit kan resulteren in aanzienlijke besparingen op de belastingaangifte van een bedrijf.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA): De KIA is een fiscale regeling die bedrijven in staat stelt om een bepaald percentage van de investeringskosten van zonnepanelen af te trekken van hun belastbaar inkomen. De KIA is met name bedoeld voor kleinere investeringen en kan ook worden gecombineerd met de EIA.

Subsidie energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS): Deze subsidieregeling is specifiek bedoeld voor sportclubs en verenigingen die willen investeren in duurzame energie, waaronder zonnepanelen. De subsidie kan worden gebruikt om de kosten van de investering te verlagen.

Subsidies en regelingen voor particulieren

Subsidies en regelingen voor particulieren

In Nederland zijn er ook diverse subsidies en regelingen voor particulieren beschikbaar, die willen investeren in zonnepanelen en andere duurzame energiebronnen. Hieronder staan enkele belangrijke regelingen en subsidies die beschikbaar zijn voor de aanschaf van zonnepanelen.

BTW-tarief: Vanaf 1 januari 2023 geldt er een 0% btw-tarief op de aanschaf en installatie van zonnepanelen voor particulieren. Dit betekent dat particulieren geen btw meer hoeven te betalen over de aanschaf en installatie van zonnepanelen en dat de totale kosten van de investering dus lager zullen uitvallen. Deze maatregel is bedoeld om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren en zo de overgang naar duurzame energie te versnellen.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): De ISDE is een subsidie van de overheid die bedoeld is om particulieren te stimuleren om te investeren in duurzame energie, zoals zonnepanelen. De subsidie is beschikbaar voor particulieren die investeren in zonneboilers, warmtepompen, pelletkachels en biomassaketels.

Salderingsregeling: De salderingsregeling houdt in dat particulieren de stroom die zij met hun zonnepanelen opwekken, mogen salderen met de stroom die zij afnemen van hun energieleverancier. Dit betekent dat zij de opgewekte stroom die zij niet direct kunnen gebruiken tegen hetzelfde tarief mogen terugleveren aan het net als het tarief dat zij betalen voor het afnemen van stroom. 

Energiebespaarlening: De energiebespaarlening is een lening van de overheid die particulieren kunnen gebruiken om te investeren in duurzame energie, zoals zonnepanelen. De lening heeft een lage rente en kan worden aangevraagd bij het Nationaal Energiebespaarfonds.

Gemeentelijke subsidies: Sommige gemeenten bieden subsidies aan particulieren die willen investeren in zonnepanelen. De voorwaarden en hoogte van de subsidies kunnen per gemeente verschillen. Misschien is er bijvoorbeeld wel een subsidie beschikbaar voor zonnepanelen in Waalwijk, maar niet voor zonnepanelen in een naastgelegen stad. Ga dit na bij jouw gemeente.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de beschikbaarheid van subsidies en de specifieke voorwaarden per regeling en regio kunnen variëren. Bedrijven en particulieren die geïnteresseerd zijn in het investeren in zonnepanelen kunnen het beste informatie inwinnen bij een professionele adviseur om de meest actuele en relevante informatie te verkrijgen. 

BINK heeft veel ervaring in deze branche en kan je helpen met advies, installatie en het aanvragen van subsidies. Op hun website www.binktechniek.nl vind je meer informatie over de verschillende subsidiemogelijkheden en hun diensten.