Home Tips Zo blijf je als productiebedrijf ‘on top’: continu verbeteren

Zo blijf je als productiebedrijf ‘on top’: continu verbeteren

369
DELEN
Zo blijf je als productiebedrijf ‘on top’ continu verbeteren

Veel productiebedrijven hebben het de afgelopen jaren niet gemakkelijk gehad. De coronapandemie, stijgende kosten en personeelstekorten maakten het niet of minder goed mogelijk de gewenste productie te kunnen draaien. Dat dit nog steeds, en bovendien tot steeds grotere problemen leidt, blijkt wel uit de productiecijfers van de Nederlandse industrie van het CBS. Waar bedrijven in  eerste instantie halverwege 2020 uit het coronadal leken te kunnen klimmen, daalt de gemiddelde dagproductie volgens het CBS haast onafgebroken sinds april 2022. Hoe je als productiebedrijf niet alleen overleeft, maar ook nog ‘on top’ blijft? Door continu te verbeteren!

Diverse grote uitdagingen voor productiebedrijven

Zowel de meer lokale als wereldeconomie kenden de afgelopen jaren een voortdurend veranderd speelveld. Productiebedrijven moeten zich hier alsmaar aan aanpassen, willen ze overleven. Voor 2023 kunnen de grootste uitdagingen worden ingedeeld in vijf categorieën. Het gaat om duurzaamheid, personeelstekorten, kwaliteitsverbetering van processen en producten, lokaal produceren met korte(re) doorlooptijden en concurrerend blijven.

Continu verbeteren

Een methode om organisaties helpen te ontwikkelen en beter te worden is ‘continu verbeteren’. Deze grijpt in op alle bovenstaande genoemde uitdagingen. Door bepaalde technologische en procesmatige veranderingen toe te passen en een verbetercultuur te creëren, streef je ernaar voortdurend verbeteringen toe te blijven passen. Betere producten (sneller) maken, en leuker en beter samenwerken krijg je door continue verbetering voor elkaar met behulp van technieken zoals World Class Management, Lean en taakteams toe te passen. Voor deskundige hulp bij de implementatie van continu verbeteren kun je terecht bij Blom Consultancy.

Drie belangrijke bouwstenen

Drie belangrijke bouwstenen

Zoals hierboven al enigszins aangestipt werd, kun je een duurzame cultuur van continu verbeteren bereiken door op drie belangrijke bouwstenen in te spelen.

Allereerst betreft het procesverbetering. Technieken en tools zoals TPM en Lean helpen een goede flow in het productieproces te creëren. Procesmatige problemen worden met behulp van de medewerkers opgespoord en aangepakt. Dit biedt een goede basis voor medewerkers en ook als bedrijf in geheel om te kunnen excelleren.

Daarnaast wordt ook de technologische kant van de procesflow onder de loep genomen. Software- en hardwareaanpassingen moeten hierbij leiden tot een productie zonder verlies of verspilling. Het gaat  onder meer om automatisering van werkzaamheden, standaardisering van werkwijzen en een betere controle over processen.

Omdat het succes van een bedrijf tot slot staat of valt met de medewerkers, zet continu verbeteren ook in op cultuurverandering. Stimuleren van positief, ander gedrag leidt niet alleen tot meer betrokkenheid maar ook bij een diepgaande implementatie van de filosofie van continu verbeteren. In deze optiek komen de medewerkers veel meer centraal te staan dan eerder. Hiërarchie wordt minder belangrijk, en samenwerken juist belangrijker. Daarbij zijn bijvoorbeeld in zelfsturende teams niet aparte afdelingen verantwoordelijk voor verbeteringen, maar de teamleden zelf.

Het doel van continu verbeteren

Het hoofddoel van continu verbeteren is het vergroten van zowel de efficiëntie als de effectiviteit van een bedrijf. Dit wordt gerealiseerd door de belangrijkste KPI’s te verbeteren. Belangrijk onderscheid met andere technieken op het gebied van organisatieontwikkeling, is dat je geen nieuwe teams of afdelingen opricht. Het draait er juist om met het huidige personeel een nieuwe werkwijze op te zetten.

Deze voordelen heeft continu verbeteren

Continu verbeteren heeft allerlei voordelen. Wanneer men kijkt naar de medewerkers, is het bijvoorbeeld voordelig dat er een veiligere werkomgeving gecreëerd wordt en een proactieve leercultuur. Dit heeft een grotere betrokkenheid en betere motivatie, en meer plezier in het werk als gevolg. Daarnaast heeft het ook invloed op de duurzaamheid. Door productieprocessen te verbeteren, worden energie en grondstoffen efficiënter gebruikt. Tot slot heeft het ook een financieel voordeel. Continu verbeteren leidt namelijk tot kostenbesparingen, met hogere marges en winst tot gevolg.