Home Lifestyle Wet verbetering poortwachter gaat de strijd aan met langdurig verzuim door ziekte

Wet verbetering poortwachter gaat de strijd aan met langdurig verzuim door ziekte

2281
DELEN
Wet verbetering poortwachter gaat de strijd aan met langdurig verzuim door ziekte

Een zieke werknemer kan een behoorlijke invloed hebben op de voortgang van je bedrijfsprocessen. Zeker als het verzuim relatief lang duurt, sta je voor de keuze of je tijdelijke of langdurige vervanging in moet schakelen. Bovendien kan het de vraag zijn of je werknemer het arbeidsproces nog zal kunnen hervatten. Niet in alle situaties heb je als werkgever de duur van het ziekteverzuim in de hand. Maar je kunt op bepaalde momenten wel degelijk partij zijn in het herstelproces. En niet in de laatste plaats omdat je als werkgever daartoe verplicht bent.

Wat zijn je plichten als werkgever bij ziekteverzuim?

Vanaf het moment dat de werknemer zich ziekmeldt, treedt de Wet verbetering poortwachter in werking. Dat betekent kort gezegd dat je de werknemer moet begeleiden tijdens deze periode. Maar ook dat je een loondoorbetalingsplicht hebt. In de praktijk is het een stuk ingewikkelder dan dit. En dat heeft vooral te maken met de stappen die onderdeel zijn van deze wet. Je hebt als werkgever de verplichting bepaalde actie te ondernemen, op specifieke momenten. En dat kan lastig zijn. Om je hierbij te ontlasten, kun je gebruik maken van speciale verzuimsoftware. Zo mis je niets in het hele proces van het ziekteverzuim.

De eerste stappen bij ziekteverzuim

Op het moment dat een werknemer ziek wordt, blijft het natuurlijk mensenwerk om deze persoon te begeleiden bij het herstel- en re-integratieproces. Zoals gezegd heb je een loondoorbetalingsplicht, deze beslaat twee jaar. En daarbij moet je aantonen dat je alles in het werk gesteld hebt om je zieke werknemer te helpen bij het herstel en bij het re-integreren. Alleen daarom al is een accurate verzuimregistratie noodzakelijk. Een paar dagen na de ziekmelding zul je deze verzuimmelding door moeten geven aan de bedrijfsarts. Duurt het verzuim langer dan vijf weken, dan moet je het probleem analyseren en vervolgens een plan van aanpak maken. Het is erg belangrijk dat je deze tijdlijn volgt en ook dat in die periode een verzuimgesprek heeft plaatsgevonden met de betrokken werknemer.

Maak gebruik van een verzuimapplicatie

Om te voorkomen dat je belangrijke stappen in het proces mist en dat je dus onbedoeld niet voldoet aan je verplichting als werkgever bij ziekteverzuim, maak je gebruik van een speciale verzuimapplicatie. Je registreert hier niet alleen alle stappen die je hebt ondernomen in. De bedrijfsarts heeft ook volledige inzage in het dossier, zodat er bij het opstellen van de probleemanalyse met de juiste informatie wordt gewerkt. Bovendien kun je aan het UWV een compleet dossier overleggen als de werknemer na twee jaar ziekte toch niet in staat blijkt te zijn om zijn of haar werk te hervatten. En dat ontslaat jou van de loondoorbetalingsverplichting naar twee jaar ziekteverzuim. De verzuimapplicatie kan aan je eigen administratiesysteem gekoppeld worden waarbij ook alle formulieren herkenbaar zijn voor je werknemers, omdat ze voorzien zijn van jouw bedrijfslogo.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here