Home Blogs Werknemer op de weg: waar moet je op letten?

Werknemer op de weg: waar moet je op letten?

2158
DELEN

De wereld wordt steeds mobieler. Ook het nieuwe werken vergt extra flexibiliteit van onze medewerkers. Lang niet alleen verhuizers of elektriciens gaan op bezoek bij de klant. Steeds meer medewerkers verplaatsen zich tijdens hun werk op de openbare weg. Vooral wanneer het misloopt, geeft dat soms wel eens voer voor discussies. Met onderstaande aandachtspunten houd je best rekening wanneer je jouw medewerkers op de openbare weg loslaat.

Aansprakelijkheid bij een ongeval

Als werkgever rust er een grote verantwoordelijkheid op jou. Zo moet je bijvoorbeeld een veilige werkomgeving garanderen en spreken we van de zogenaamde werkgeversaansprakelijkheid. Die verplichtingen gelden niet alleen in de bedrijfsruimte zelf, maar ook wanneer de werknemer zich voor het werk verplaatst. Zo ben je als werkgever aansprakelijk voor de schade die de medewerker aanricht, ongeacht of het om materiële schade of letselschade gaat. Ook het feit of het al dan niet gaat om een eigen wagen, een auto van de zaak of een geleasede wagen, speelt geen rol. Weet wel dat er voor het woon-werkverkeer andere regels gelden. Daar komen we verder op terug.

Als werkgever kan je soms wel die aansprakelijkheid ontlopen. In dat geval moet je wel kunnen bewijzen dat het ging om bewust roekeloos gedrag of het handelen met opzet. Vaak is dat een wel erg moeilijke bewijslast. Indien de werknemer echter onder invloed was van drugs of alcohol, is die bewijslast dan weer een stuk eenvoudiger. Weet dat de beoordeling ook feitelijk dient te gebeuren: zelfs wanneer de medewerker aangeeft zelf verantwoordelijk te zijn voor de autoschade, sluit dit nog niet automatisch de werkgeversaansprakelijkheid uit. Hoe ver die aansprakelijkheid van de werkgever strekt, is vaak ook een feitenkwestie. Zo oordeelde de Hoge Raad eerder dat de werkgever aansprakelijk is voor de bezittingen van de medewerker indien de medewerker zijn eigen wagen dient te gebruiken en de werkgever hem of haar geen andere mogelijkheid of keuze bood. Hoe minder keuze je de medewerker biedt, hoe eenvoudiger je als werkgever aansprakelijk bent.

Tot slot blijven de klassieke aansprakelijkheidsregels gewoon van toepassing. Indien een andere weggebruiker het ongeval veroorzaakte, is die natuurlijk gewoon aansprakelijk en zal zijn verzekering de schade moeten vergoeden.

Bijzondere regels woon-werkverkeer

Eerder haalden we het al aan: voor het woon-werkverkeer gelden bijzondere regels. In principe ben je hier als werkgever niet aansprakelijk. Toch kan er soms een discussie ontstaan omtrent de (materiële) schade. De kantonrechter zal in zo’n geval meestal onderzoeken welke vergoedingen de medewerker ontvangt (bv. reisurenvergoeding, meerijdersvergoeding en autokostenvergoeding) en of die vergoedingen voldoende zijn om de medewerker in staat te stellen zelf zijn risico’s voldoende te verzekeren.

Wat met verkeersboetes?

We nemen vaak aan dat verkeersboetes voor de bestuurder zijn. Echter hoeft dat niet steeds het geval te zijn. De werkgeversaansprakelijkheid blijft immers gelden, waardoor je in principe het bewust of roekeloos gedrag van de medewerker moet aantonen. Rijdt een medewerker ruim dertig kilometer per uur te snel, dan is dat een eenvoudige taak. Ook bij het negeren van een rood stopsein kunnen we aannemen dat de medewerker roekeloos was. Ging het echter om een wel erg nipte snelheidsovertreding? Dan hoeft dat niet het geval te zijn. Soms is de grens met andere woorden flinterdun. Zo oordeelde de rechter in 2006 dat een snelheidsovertreding van meer dan tien kilometer per uur boven het wettelijk toegelaten limiet roekeloos was en dus ten laste viel van de medewerker. Onder die grens, viel het dan weer onder de werkgeversaansprakelijkheid.

Weet dat ook de omstandigheden natuurlijk een rol spelen. Indien jij de medewerker aanmoedigde en onder druk plaatste om ergens tijdig te zijn, zal de rechter zich al sneller in jouw nadeel uitspreken. Bovendien heeft ook de medewerker recht op verweer: zo kan de medewerker bijvoorbeeld met een oogtest aantonen dat hij het rood licht inderdaad niet kon gezien hebben.

Tot slot kan ook een CAO of zelfs een arbeidsovereenkomst bepalingen opnemen omtrent het al dan niet vergoeden van verkeersboetes door de werkgever. Dat zorgt dan voor extra duidelijkheid. Wat je voornamelijk moet onthouden: laat het gezond verstand zegevieren en voorkom zinloze (en dure) procedures.

Verzekering bij een ongeval

Velen denken dat de veroorzaakte schade gewoon gedekt wordt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Toch is het belangrijk om de polis goed na te lezen. Vaak wordt daar immers een uitsluiting voor het besturen van motorvoertuigen in opgenomen. Is dat het geval? Dan sluit je best een aanvullende dienstrittenverzekering af, op voorwaarde dat het gaat om louter incidentele dienstreizen. Ook hier is er echter een beperkte dekking, waardoor het casco verzekeren van de wagen natuurlijk aangewezen blijft. In de dienstrittenverzekering vind je trouwens vaak allerhande uitsluitingen, zoals schade aan personen en zaken en schade tijdens woon-werkverkeer.

Ook wat betreft letselschade brengen de WA-verzekering en de aansprakelijkheidsverzekering vaak problemen met zich mee. Ook hier neem je best contact op met je verzekeraar. Eventueel kan een uitbreiding van de algemene aansprakelijkheidsverzekering of het afsluiten van een schadeverzekering voor inzittenden een oplossing bieden.

Kortom: neem niet zomaar aan dat alle schadeposten door de ‘gewone’ verzekeringen worden gedekt. Lees de polissen goed na en bespreek de situatie met de verzekeraar.

CAO en arbeidsovereenkomst: opletten geblazen

We gaven aleerder aan dat de rechter ook rekening houdt met de bepalingen in de CAO of in de arbeidsovereenkomst. Vooral wat betreft regelingen rond verkeersboetes, is dat het geval. Indien medewerkers echter slechts incidenteel met de eigen wagen tijdens de werkuren de weg opgaan, is het beter om zo’n bepalingen niet op te nemen in de overeenkomst.

Voor de rechter is zo’n bepaling immers ook een signaal dat de medewerker geen keuze had, waardoor je als werkgever sneller op jouw aansprakelijkheid wordt gewezen. In dergelijke gevallen is het dan ook interessanter om helemaal niets op te nemen omtrent het verplicht gebruik van wagens, althans vanuit het oogpunt van de werkgever.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here