Home Blogs Wat moet je als werkgever doen na een bedrijfsongeval?

Wat moet je als werkgever doen na een bedrijfsongeval?

1310
DELEN

Iedere dag raken gemiddeld meer dan 600 werknemers gewond bij een bedrijfsongeval. Elke zes dagen valt er zelfs één dodelijk slachtoffer te betreuren! Hoewel voorkomen beter blijft dan genezen en preventie altijd de hoogste prioriteit moet hebben, kan ook jouw zaak vroeg of laat te maken krijgen met een ernstig ongeval. Een valpartij of een onzachte aanvaring met een machine: het valt niet altijd uit te sluiten. Wij vertellen wat je te doen staat wanneer het noodlot bij jouw bedrijf komt aankloppen.

Meest voorkomende oorzaken van een bedrijfsongeval

Hoewel een bedrijfsongeval niet altijd te voorkomen valt, zien we toch enkele wederkerende oorzaken. Deze zijn onder andere onwetendheid op vlak van wettelijke voorschriften, het onvoldoende vrijmaken van tijd of budget voor veiligheidsmaatregelen of een hoge werkdruk in combinatie met een gebrek aan controle.

Ook zien we dat medewerkers de veiligheidsmaatregelen niet altijd naleven, zeker in drukke periodes waar productie hierop voorrang krijgt. Als werkgever draag je een grote zorgplicht en dien je de medewerkers te wijzen op die veiligheidsverplichtingen. Ook arbeidsflexibilisering kent een negatieve tendens op het aantal bedrijfsongevallen, net zoals de vergrijzende beroepsbevolking. We merken ten slotte op dat de groep die het meest getroffen wordt door een arbeidsongeval vaak de oudere generatie is, op de voet gevolgd door de allerjongste (en onervaren) werknemers.

Verwittig de Inspectie SZW bij een ernstig ongeval

Wanneer er sprake is van een ernstig ongeval, ben je verplicht om melding te doen bij de Inspectie SZW (tot 2012 bekend als de Arbeidsinspectie). Onder een ernstig ongeval wordt onder meer een ernstig (blijvend) lichamelijk letsel of een opname in een ziekenhuis verstaan. Maar ook bij een overlijden na een arbeidsongeval óf bij een latere ziekenhuisopname ten gevolge van het bedrijfsongeval, dient de Inspectie SZW te worden ingelicht. Dit doe je door het nummer 0800-5151 te contacteren.

De Inspectie SZW zal vervolgens de informatie registreren en bepalen of er een onderzoek dient plaats te vinden. Dat laatste zal vaker wel dan niet gebeuren. Tijdens het onderzoek mag je de schadeplaats niet aanpassen.

Gedurende het onderzoek zal men overigens nagaan of er al dan niet wettelijke regels zijn overtreden. Door een melding te maken bij de Inspectie SZW vermijd je ook de risico’s op hoog oplopende boetes tot wel 4.500 euro.

Wat met jouw aansprakelijkheid?

De verantwoordelijkheid van de arbeidsveiligheid wordt door de Arbeidsomstandighedenwetgeving primair bij de werkgever gelegd. Een verzekering is dan ook altijd een aanrader. Een bedrijfsongevallenverzekering is dan wel niet steeds wettelijk verplicht, maar hierdoor toon je alvast als een goede huisvader zorg te dragen van jouw werknemers. Bovendien kunnen schadeclaims al snel oplopen tot tien- of zelfs honderdduizenden euro’s.

Wanneer de Inspectie SZW na het registeren een onderzoek noodzakelijk acht, kan je als werkgever een boete krijgen. Vaak is dat voor de medewerker de voorbode voor een eenvoudige schadeclaim.

Juridisch weetje: er zijn wel degelijk manieren om zich van die werkgeversaansprakelijkheid te ontdoen. Zo kan je bijvoorbeeld aantonen dat je voldaan hebt aan jouw zorgplicht én dat de werknemer roekeloos was. In de praktijk is dat echter heel moeilijk te bewijzen. Onlangs hadden we het hier ook nog over bij de bespreking van de regels bij een zakelijk auto-ongeval.

Voorkomen is beter dan genezen

Dat moet inderdaad de voornaamste conclusie zijn! Zet actief in op preventie. Wanneer er een heuse veiligheidscultuur op de werkvloer heerst, is de kans op een ernstig ongeval dan ook veel kleiner. Dit kan door het voorzien van opleidingen, het voldoende geven van instructies en het organiseren van bewustwordingscampagnes. Zo gaan zowel de werknemer als de werkgever verantwoordelijk om met de risico’s van hun job. Ook enkele overheidsinspecties (zoals de Inspectie SZW) bieden graag de nodige ondersteuning.

Wordt jouw zaak toch getroffen door een bedrijfsongeval? Ga na het schadegeval dan meteen aan de slag en neem maatregelen opdat de feiten zich nooit meer kunnen herhalen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here