Home Tips Voorkom gehoorschade bij je personeel

Voorkom gehoorschade bij je personeel

232
DELEN
Voorkom gehoorschade bij je personeel

Steeds meer mensen in Nederland kampen met gehoorschade. Dat heeft verschillende oorzaken. Het bezoeken van concerten waar het geluid te hard staat kan de reden zijn. Maar ook op de werkvloer kunnen mensen schade aan hun gehoor oplopen. Deze schade is permanent en niet meer te herstellen. Voorkomen is dus erg belangrijk. Als werkgever heb je hierin een duidelijke verantwoordelijkheid. Die geldt bijvoorbeeld als er veel omgevingsgeluid is of als mensen met lawaaiige machines moeten werken.

Zorg voor goede gehoorbescherming

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor je personeel. Daar hoort als dat aan de orde is ook gehoorbescherming bij. Je kunt otoplastieken voor je medewerkers bestellen. Die worden op maat gemaakt en bieden optimale bescherming. Ze dempen harde geluiden maar zorgen ervoor dat mensen nog wel met elkaar kunnen communiceren. Als je gehoorbescherming aanbiedt zijn medewerkers verplicht deze te gebruiken. Doe ze dat niet dan kun je hier als werkgever sancties aan verbinden.

Zorg voor goede gehoorbescherming

Handhaving door de Arbeidsinspectie

In bepaalde branches en op bepaalde locaties is het dragen van gehoorbescherming verplicht. Op bouwplaatsen staat bij de ingang vaak een bord met de voorwaarden voor betreding. Naast een helmplicht geldt vaak ook de verplichting om gehoorbescherming te dragen. Ook hier kunnen de op maat gemaakte oordopjes prima van pas komen. Als deze niet worden gedragen kan de Arbeidsinspectie de werkzaamheden stilleggen. Dit gebeurt bijvoorbeeld na klachten van medewerkers als er geen adequate gehoorbescherming wordt aangeboden door de werkgever.

Laat je als werkgever goed informeren

Als je je werknemers optimale bescherming voor hun gehoor wilt aanbieden, is het belangrijk om je hier goed over te laten informeren. Als je bedrijf is aangesloten bij een arbodienst dan kun je met de Arbo arts overleggen welke maatregelen nodig of wenselijk zijn. De Arbodienst kan ook gesprekken met medewerkers voeren om te inventariseren waar zij behoefte aan hebben. Soms werkt het beter om een dergelijk onderzoek door een externe partij te laten doen. Medewerkers durven dan vaak beter aan te geven tegen welke problemen ze aan lopen. Zeker als de resultaten anoniem met de werkgever worden gedeeld.

Laat zien dat je een goede werkgever bent

Door aandacht te geven aan gehoorbescherming voor je personeel laat je zien dat je een betrokken werkgever bent. Vooral technisch personeel is vaak lastig te krijgen. Je kunt je werknemers ‘aan boord’ houden door te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Daar hoort veilig werken ook bij. Als personeel gehoorschade oploopt kan dit betekenen dat zij uiteindelijk hun werk niet meer kunnen doen en arbeidsongeschikt worden. Als de oorzaak van arbeidsongeschiktheid het gevolg is van nalatigheid door de werkgever kan je dit enorm hoge kosten opleveren. Voorkomen is dus altijd de beste optie. En met goede gehoorbescherming is dat ook helemaal niet moeilijk en zeker niet duur. Laat je hier dus goed over informeren en motiveer je personeel om de gehoorbescherming altijd te gebruiken.