Home Tips Vijf tips voor het omgaan met negatieve publiciteit

Vijf tips voor het omgaan met negatieve publiciteit

2101
DELEN

Een succesvolle mediacampagne op poten zetten vergt soms maandenlange voorbereidingen waarbij talloze vergaderingen op het programma staan. Wanneer negatieve publiciteit echter de kop opsteekt, wordt dan weer een snelle reactie verwacht. In de praktijk spreken we bijna over een crisissituatie waarbij zo snel mogelijk ingegrepen moet worden. Zeggen dat negatieve publiciteit ook positief kan werken, is misschien te kort door de bocht. Toch kunnen we enerzijds de imagoschade beperken en anderzijds aantonen dat de onderneming ook positief kan omgaan met de geformuleerde kritiek. Wij geven alvast vijf tips om efficiënt om te gaan met de negatieve publiciteit.

# 1. Durf schuld te bekennen

Aan een partijtje moddergooien heeft niemand wat. Alhoewel het soms op korte termijn kan helpen om opnieuw de publieke opinie voor je te winnen, blijkt het vaker wel dan niet de problemen te vergroten. Wanneer er iets mis ging, moet je dat ook durven toegeven. In een persbericht kan een inleidende schuldbekentenis zeker geen kwaad. Het erkennen van de fout moet dan wel eerlijk en oprecht gebeuren opdat het ook geloofwaardig overkomt. Op die manier tracht je het beschadigde vertrouwen terug te winnen. Belangrijk is wel dat ook de volgende acties stroken met de schuldbekentenis: je moet ook bereid zijn om iets aan de situatie te veranderen.

# 2. Breng een duidelijk verhaal

Om die geloofwaardigheid te garanderen, mag je natuurlijk geen twijfels veroorzaken. Communiceer dan ook duidelijk en uniform: zorg ervoor dat alle partijen op één lijn zitten en er geen andere verhalen de ronde doen. Natuurlijk heeft iedere partij zijn eigen kijk en visie op de feiten, maar garandeer toch maar een eenduidig verhaal. Twijfels zijn nergens goed voor. Duidelijkheid scheppen is nu eenmaal belangrijk om geloofwaardig te blijven. Breng dat verhaal trouwens ook maar een enkele maal: te lang blijven hangen bij het verleden is nergens voor nodig. Grijp het verhaal aan als een leerpunt en koppel het, samen met de schuldbekentenis, aan een actieplan.

# 3. Communiceer het actieplan

Natuurlijk zal een intern onderzoek aan het licht moeten brengen wat er zoal misliep. Tracht het intern onderzoek echter zo intern mogelijk te houden. Voor de buitenstaanders volstaan de schuldbekentenis en het aangereikte verhaal als aanknooppunt om een actieplan voor te stellen.

In het actieplan neem je duidelijke maatregelen om te voorkomen dat de crisissituatie zich kan herhalen. Hierin neem je zowel een curatief als een preventief luik op. In het curatief luik zitten alle acties begrepen die de schade op korte termijn zoveel mogelijk moeten beperken. We denken bijvoorbeeld aan het terugroepen van producten, het toekennen van een waardebon aan de gedupeerden of het ontslaan van een medewerker die aan de basis lag voor de crisissituatie. In het preventief luik formuleer je dan weer de nodige maatregelen die herhaling moeten helpen voorkomen. Extra kwaliteitscontroles, wijzigingen aan de interne structuur, intensievere begeleiding: alle noodzakelijke domeinen moeten aan bod komen.

Tot slot giet je al deze acties ook in een concreet stappenplan, stel je verantwoordelijken aan om het tot uitvoering te brengen en voeg je persmomenten in: wanneer wordt er al dan niet opnieuw gecommuniceerd omtrent de vooruitgang die de onderneming wist te boeken?

# 4. Evalueer ook wanneer de storm is gaan liggen

Politici kunnen het beamen: uiteindelijk gaat de storm weer liggen. Vergeten doet men echter nooit. Een goed actieplan zal er enkel voor zorgen dat dat de mediaheisa sneller ophoudt. Echter blijft de schade op lange termijn aanwezig. Ga daarom ook gewoon verder met het uitvoeren van het actieplan en evalueer voortdurend, zelfs wanneer het actieplan volledig ten uitvoer is gebracht.

Geef aan dat jullie de oplossing belangrijk vinden en kom er op vastgelegde momenten ook zelf nog op terug. Doe dat echter niet te vaak en blijf het niet hebben over het verleden, maar haal de negatieve commotie aan om aan te tonen tot welk positief verhaal de onderneming wist te evolueren. Doe dat bijvoorbeeld in het jaarverslag en op het personeelsfeestje, want ook zij zullen als betrokken partijen nood hebben aan een positieve terugkoppeling.

Tot slot dien je alle toekomstige acties tegen het licht van de negatieve publiciteit te houden. Is dat ene feestje nu wel nog een goed idee? Kunnen we die slogan wel nog steeds gebruiken? Ook wanneer alles al maanden voor de negatieve publiciteit werd goedgekeurd, kan het belangrijk zijn om toch op onze stappen terug te keren. Iedere extra fout is er één te veel.

# 5. Koppel terug naar het personeel

Mogelijks zal de onderneming jaren later nog steeds geassocieerd worden met het schandaal en de bijhorende negatieve publiciteit. Alhoewel in een eerste fase een officieel persmoment volstond, zal de kritiek zich steeds vaker decentraliseren. Zo zullen personeelsleden erop aangesproken worden en zullen de verkopers harde tegenargumenten te verwerken krijgen. Voorzie daarom in de nodige informatie en training opdat ook zij weten hoe ze best kunnen reageren op deze situaties (en hoe niet).

Indien je dat kan, creëer je een sfeer waarbij de onderneming zichzelf zal helen van alle negatieve commotie. En indien enkel de huidige positieve werkwijze in het achterhoofd aanwezig blijft? Pas dan is “negatieve publiciteit ook publiciteit”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here