Home Financieel Van bruto naar netto: hoeveel gaat mijn werknemer krijgen?

Van bruto naar netto: hoeveel gaat mijn werknemer krijgen?

1576
DELEN
Van bruto naar netto hoeveel gaat mijn werknemer krijgen

Wanneer je een sollicitant vraagt wat hij of zij verwacht te verdienen, hebben zij het vaak over wat ze op hun bankrekening willen zien verschijnen. Als werkgever denk jij natuurlijk vooral aan wat een werknemer jou bruto kost. Het brutoloon is namelijk altijd hoger dan het nettoloon. Er is geen magische formule om van bruto naar netto te gaan, maar hieronder leggen we wel het een en ander uit. Als je hier helemaal geen kennis van hebt, kan je wel beter op HR dienstverlening rekenen.

Loonheffingen inhouden als werkgever

Als werkgever ben je verplicht om de loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden. Op de website van de Belastingdienst is een tool te vinden waarmee je kan bepalen hoeveel loonbelasting/premie volksverzekeringen er moet worden ingehouden. Als ondernemer moet je bovendien ook de inkomensafhankelijk bijdrage Zorgverzekeringswet voor je werknemers afdragen. Hiervoor moet een vast percentage van het belastbare inkomen worden afgedragen. Dit percentage wordt door de overheid vastgelegd en kan elk jaar wijzigen.

Let wel op, want je moet rekening houden met het zogenaamde maximum-bijdrage-inkomen. Enkel tot deze bovengrens moet je namelijk de Zvw-bijdrage berekenen en inhouden. Hierop zijn dan weer uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld voor werknemers met een afwijkend loontijdvak die vakantiebonnen krijgen. In het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst vind je hier meer informatie over terug.

Boetes en andere inhoudingen

Bovenstaande inhoudingen komen altijd terug op de loonbriefjes, maar mogelijk worden er ook extra bedragen van het loon ingehouden. Deze kunnen met de werknemer zijn afgesproken. Het gaat dan bijvoorbeeld over het werknemersdeel van de pensioenpremie, een bijdrage voor het privégebruik van de auto van de zaak, premies voor een collectieve ziektekostenverzekering enzovoort. Hiervoor moet de werknemer de werkgever machtigen om het een en ander in te kunnen houden.

Deze zaken leveren de werknemer een voordeel op, maar het kan ook minder gunstig zijn. Het is namelijk mogelijk om boetes of schadevergoedingen te verrekenen. Hierbij gelden er vaak heel strikte regels. Zo kan je een schadevergoeding nooit zomaar in rekening brengen met het salaris, maar moet de rechter daar eerst een uitspraak over doen.

Wat wel kan, is een boetebeding opleggen wanneer dit in de arbeidsovereenkomst overeen is gekomen. Dan moeten de opbrengsten van de boetes wel worden gebruikt om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Ook mogen boetebedingen de bepalingen omtrent het minimumloon niet uithollen. Verkeersboetes kan je eveneens vrij eenvoudig met het loon verrekenen, tenzij anders werd afgesproken.

Nog meer zaken om op te letten

Wellicht zal je zelf wel een bovengrens hebben van het brutoloon dat je wil betalen. Hierbij kan je je bijvoorbeeld door loononderzoeken laten inspireren. Anderzijds moet je ook rekening houden met eventuele ondergrenzen. Zo hebben alle werknemers vanaf 21 jaar recht op het wettelijk minimumloon en kan je daar niet zomaar onder gaan. Een cao kan eveneens beperkingen opleggen die je moet respecteren.

Van bruto naar netto gaan en omgekeerd is niet zo eenvoudig. Er moet namelijk rekening worden gehouden met heel wat wettelijke bepalingen en beperkingen. Net omdat het zo complex is, willen veel ondernemers hun personeelszaken laten regelen. Dit is een goed idee. Ook het nagaan van een marktconform brutoloon kan je door een HR-expert laten uitvoeren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here