Home Tips Uitbesteden van werkzaamheden: een uitstekende oplossing voor jouw onderneming?

Uitbesteden van werkzaamheden: een uitstekende oplossing voor jouw onderneming?

1392
DELEN
Uitbesteden van werkzaamheden een uitstekende oplossing voor jouw onderneming

Als ondernemer, werkgever of manager zal je vroeg of laat wel eens met de handen in het haar zitten door het vele werk dat op jou wacht. Dit kan voortkomen uit tijdsgebrek maar ook kan je vast wel enkele taken bedenken waar jijzelf of het reeds aanwezige personeel niet zo bedreven in zijn. Op vlak van tijdsefficiëntie zijn dat vaak heikele punten.

Opdat de onderneming optimaal verder kan groeien, is er nood aan een oplossing. Een eerste mogelijke oplossing hiervoor is uiteraard het inhuren van extra personeel. Dat brengt uiteraard een fikse investering en heel wat risico’s met zich mee. Een uitstekend alternatief is ongetwijfeld het uitbesteden van enkele taken aan een ander bedrijf, ook wel outsourcen genoemd. Wij gaan dieper in op de voor- en nadelen van het outsourcen van taken.

Is outsourcen iets voor mij?

Net zoals bij het aanwerven van een nieuw personeelslid, dien je ook bij het uitbesteden van werkzaamheden de nodige afwegingen te maken. In de eerste plaats dien je goed na te denken over welke taken je al dan niet kan uitbesteden en waarom je dit wel of net niet zou doen. Het is alvast aan te raden om klein te beginnen. Indien het uitbesteden van enkele taken een succesvolle strategie blijkt, kan je later nog steeds meer taken verder uitbesteden.

Welke voordelen levert het mij op?

De redenen om enkele werkzaamheden uit te besteden, kunnen zeer uiteenlopend zijn.

In de eerste plaats zal je dit uiteraard doen omdat je gewoonweg niet alles zelf kan doen. Door functies of taken uit te besteden, kan je je zo optimaal focussen op de kernactiviteiten van jouw onderneming. Dit alles terwijl de andere taken in de professionele handen komen te liggen van een zogenaamde virtual assistant. Vaak kan zo ook nog eens een hogere kwaliteitsgarantie geboden worden.

Outsourcen is niet enkel tijdbesparend en kwalitatief maar levert ook enkele financiële voordelen op. Zo kan men door het werk uit te besteden, besparen op de personeelskosten en andere vaste kosten. Denk bijvoorbeeld aan pensioen- en reiskosten. Ook krijg je niet te maken met ziekteverzuim en, gezien de werkkracht doorgaans op een externe plek werkt, hoef je ook niet zelf de werklocatie te regelen. Dankzij het inhuren van specialisten kan het bovendien ook zo zijn dat je niet zelf hoeft te investeren in nieuwe en dure software, wat uiteraard ook nog eens mooi meegenomen is!

Welke taken kan je uitbesteden? Welke niet?

Vooraleer je aan het outsourcen gaat, maak je best een afweging wat je nu precies overlaat aan derden en wat zeker niet. Administratieve taken en research zijn doorgaans wel een aanrader om uit te besteden. Ook worden vaak de opmaak en het onderhoud van de website door professionele externen onder handen genomen. Misschien wel de meest gebruikte toepassing: het outsourcen van de boekhouding. Een professionele boekhouder kent namelijk als geen ander de ‘ins and outs’ van de fiscale wetgeving. Bovendien voorkom je zo ook boekhoudkundige fouten en de bijhorende (hoge) boetes.

Daartegenover staat dat je best de kernactiviteiten van jouw onderneming niet gaat outsourcen. Ook enkele leidinggevende taken, zoals het uitvoeren van beoordelingsgesprek, eventuele ontslagen en het opstellen van jaarplannen, blijven taken die je maar beter zelf doet.

Zijn er nadelen verbonden aan outsourcen?

Uiteraard komen samen met de vele voordelen ook enkele bijhorende nadelen. Want door taken uit te besteden, valt er toch enige vorm van controle weg. Ook wanneer er onvoldoende wordt gecommuniceerd tussen de betrokken partijen, kan er wel al eens iets fout lopen.

Het is dan ook cruciaal om een duidelijk verwachtingspatroon te scheppen. Ook is het belangrijk om weten dat wanneer je taken uitbesteedt, dit vaak gepaard zal gaan met het uitwisselen van vertrouwelijke informatie en kennis. De integriteit en reputatie van de externe partner is dan minstens even belangrijk als hun kennis en kwaliteit. Denk ten slotte ook aan het opstellen van een goede vertrouwelijkheidsovereenkomst. Misschien kan je ook het opstellen daarvan gewoon outsourcen?

Conclusie

Het is ontegensprekelijk dat er aan het uitbesteden van werkzaamheden heel wat voordelen gekoppeld kunnen worden. Of dit ook voor jouw onderneming zo is, is uiteraard een afweging die je zelf dient te maken.

Zo kan het goedkoper lijken om iets zelf te doen, maar misschien wordt het dan niet even goed gedaan. Anderzijds heb je tijdens het outsourcen het proces minder in eigen handen, waardoor er voor een optimaal resultaat duidelijk gecommuniceerd dient te worden met derden. Stuk voor stuk gaat het wel over overwinbare argumenten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here