Home HR Teams effectief inzetten voor je bedrijf

Teams effectief inzetten voor je bedrijf

1329
DELEN
teams effectief inzetten

Overal in het bedrijfsleven wordt er in teamverband gewerkt. Ook al ben je zzp’er dan werk je vaak niet helemaal alleen. Uiteraard verschilt dit per beroepsgroep maar teams komen bijna overal voor. Niet ieder team is altijd even succesvol. Teams effectief inzetten voor je bedrijf vraagt wel meer dan een groep mensen bij elkaar zetten.

Werken in teamverband

Omdat veel werkzaamheden niet door één persoon kunnen worden uitgevoerd, moet dit soms in teamverband gebeuren. Het werken in teamverband houdt in dat een groep mensen aan een gemeenschappelijk doel werkt. Het begint dus al met de doelstelling. Als je een team gaat vormen moet je vooraf al weten wat het team moet gaan doen. Dit bepaald namelijk hoeveel mensen er nodig zijn en wat voor soort mensen. Het is belangrijk dat de teamleden het doel weten en hier ook achter staan.

De juiste mensen bij elkaar

Teams effectief inzetten kan alleen maar als je de juiste mensen bij elkaar brengt. Ieder individu heeft andere capaciteiten en vaardigheden. Bovendien zijn de karakters belangrijks als je in teamverband werkt. Een optimaal team heeft een groep mensen die met elkaar de capaciteit hebben om ieder aspect in te vullen. Er is iemand nodig die de leiding neemt zonder dat de rest daar moeite mee heeft. Ook is er iemand nodig die de voortgang monitort en bijstuurt. Uiteraard moet het doel gehaald worden dus de teamleden moeten wel deze werkzaamheden kunnen uitvoeren. Een goed team bestaat uit verschillende persoonlijkheden die zonder wrijving, binnen de vastgestelde termijn het doel halen.

Teams effectief inzetten

Wil je de teams effectief inzetten in je bedrijf, dan is niet alleen de samenstelling belangrijk. Zorg dat ieder team voldoende ruimte en middelen heeft om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren. Voldoende ruimte betekent niet alleen een kantoor of kamer in het bedrijf. Maar geef ook ruimte aan de teams om op eigen initiatief te opereren. Want juist de zelfstandigheid van het team maakt de inzet effectief. Een goed team weet zelf hoe ze het gestelde doel moeten bereiken. Als je steeds een andere werkwijze opgeeft, is de kans groot dat dat juist niet bij het team past.

Stuur indien nodig bij

Als je een team hebt samengesteld, dan moet je de werkzaamheden ook daadwerkelijk aan hen toevertrouwen. Bemoei je niet teveel met de uitvoering. Maar het is wel van belang dat je bijstuurt als dat nodig is. Dat kan zijn omdat je ziet dat een team een bepaald doel niet bereikt. Of dat het niet lukt binnen de gestelde tijd, of dat er juist teveel tijd over is. Als een team het doel niet haalt of juist tijd over heeft, dan is het team niet capabel. Verander in dat geval de samenstelling van het team.

Teams effectief inzetten voor je bedrijf begint bij een goede doelstelling. Vervolgens is de samenstelling van het team cruciaal voor het succes. Stuur alleen bij als een doel niet gehaald wordt. Geef een team de ruimte en de middelen om het doel op hun eigen manier te bereiken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here