Home Geen categorie Talentgesprekken populairder dan functioneringsgesprekken

Talentgesprekken populairder dan functioneringsgesprekken

2423
DELEN

Talentgesprekken gaan het steeds vaker overnemen van functioneringsgesprekken. Dit heeft vooral te maken met het feit dat steeds meer bedrijven de focus gaan leggen op de tevredenheid onder de werknemers. Tevreden medewerkers kunnen veel voor een bedrijf doen, zeker in deze tijd, waarin social media een grote rol speelt. Wie tevreden is over zijn of haar baan zal dit vaak uiten op social media en hier hebben bedrijven baat bij. Het doel is om medewerkers meer te betrekken bij het bedrijf en de talentgesprekken spelen hier een grote rol in.

Het verschil tussen een talentgesprek en een functioneringsgesprek

Functioneringsgesprekken werden in het verleden vaak eens per zes maanden of eens per jaar gevoerd met de medewerkers. Deze gesprekken waren, en zijn nog steeds, bedoeld om te werknemer te beoordelen. Hierbij ligt de focus voornamelijk op wat er nog verbeterd kan of moet worden. Dit betekent eigenlijk dat de medewerker vooral wordt gewezen op zaken die niet soepel verlopen. Vervolgens is het aan de werknemer om deze zaken te verbeteren en hier is de medewerker zelf verantwoordelijk voor. In veel functioneringsgesprekken draait het om het uiten van opbouwende kritiek met als doel dat de medewerker hiermee aan de slag gaat. Bij talentgesprekken draait het vooral om het benoemen van de talenten van de medewerker en het bekijken hoe deze talenten optimaal kunnen worden ingezet binnen de functie.

De focus op de sterkten in plaats van de zwakten

Bij talentgesprekken ligt de focus dus op de sterke punten van een medewerker. Deze sterke punten kunnen goed worden ingezet binnen het bedrijf, maar het is zelden zo dat de talenten optimaal worden benut. Tijdens een talentgesprek kan er worden vastgesteld welke talenten er zijn en hoe deze beter kunnen worden ingezet binnen de functie. Hoe meer een werknemer zijn of haar talenten kan inzetten binnen de functie, hoe meer tevreden deze zal zijn over het werk. Er komt geen kritiek voor binnen een talentgesprek en dit zorgt ervoor dat de sfeer veel aangenamer is.

Optreden als coach

Tijdens een talentgesprek treedt de werkgever of leidinggevende eigenlijk op als coach. Het is de taak van deze persoon om de medewerker de nodige motivatie te bieden om de talenten verder te ontwikkelen en effectiever in te zetten voor het bedrijf. Aanmoediging is een vast onderdeel van de talentgesprekken. Medewerkers kiezen liever voor een talentgesprek dan voor een functioneringsgesprek, juist omdat zij tijdens de talentgesprekken vooral waardering te horen krijgen. Dit heeft een positieve werking op de onderlinge band, op de werksfeer en natuurlijk ook op de prestaties van de werknemer.

De gesprekken buiten de deur plannen

Veel bedrijven kiezen ervoor om de talentgesprekken te laten plaatsvinden op een andere locatie dan op de werkvloer. Het is belangrijk dat er tijdens een talentgesprek een ontspannen, aangename en persoonlijke sfeer bestaat waarin vrij gesproken kan worden. Er moet ruimte zijn om met elkaar te lachen en om volledig eerlijk met elkaar te zijn. Om dit te stimuleren kiezen veel ondernemingen ervoor om de talentgesprekken te laten plaatsvinden in een horecagelegenheid of bijvoorbeeld in een nabijgelegen natuurgebied. Hierdoor krijgt het talentgesprek de sfeer van ‘met vrienden onder elkaar’ en dit komt het gesprek ten goede.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here