Home Financiering Een succesvol ondernemingsplan schrijven in acht stappen

Een succesvol ondernemingsplan schrijven in acht stappen

2107
DELEN

Velen dromen van een eigen onderneming, maar voor sommigen zal het altijd een utopie blijven. Het grootste probleem situeert zich meestal nog in de voorbereidende fase: een ondernemingsplan schrijven. Een succesvol ondernemingsplan moet dan ook concreet zijn, volledig zijn en alle opportuniteiten en valkuilen uit de doeken doen – maar mag anderzijds ook niet al te omslachtig worden. In deze blog: een ondernemingsplan schrijven stap voor stap uitgelegd.

Stap 1: Wat is jouw doel?

Een succesvol ondernemingsplan heeft altijd een doelstelling. Die doelstelling in een enkele zin formuleren, is natuurlijk niet eenvoudig. Vragen die je wel kan stellen zijn: “Waarom wil je het bedrijf oprichten?”, “Waar gaat het zich op focussen?”, “Welke doelen wens je te bereiken?” en “Hoe wil je de (lokale) markt veranderen?”. Probeer het antwoord op die vragen in een enkele kernzin samen te vatten en wek de interesse van de potentiële investeerder.

Stap 2: Vertrek vanuit een probleemstelling

Een succesvol ondernemingsplan vertrekt altijd vanuit een probleemstelling. Dankzij een probleemstelling geef je aan dat je niet gewoon maar wat gaat doen, maar eerder handelt om bepaalde moeilijkheden, noodzaken of problemen te verhelpen. Het is vanuit deze visie dat je een interessante positie op de markt kan innemen. Een praktisch voorbeeld zou de prijsgevoeligheid van isolatiematerialen kunnen zijn. Dergelijke isolatiematerialen zijn sterk onderhevig aan de aanbod op de markt en heel prijsgevoelig. Bouwondernemingen hebben hierdoor te kampen aan fikse prijsverschillen en zien hun winstmarges soms ongewild slinken. Bij sommigen heeft het zelfs het faillissement tot gevolg.

Stap 3: Kom met een oplossing

Toon aan dat jij een innovatieve oplossing hebt die het probleem efficiënt op kan lossen. Vanuit voorgaande probleemstelling kan je bijvoorbeeld volgende oplossing formuleren: het aanleggen van een groot magazijn waar je in economisch gunstige tijden goedkope isolatiematerialen aankoopt om ze bij oplopende prijzen goedkoper te kunnen verkopen. Een ander voorbeeld voor een ondernemingsplan zou de productie van isolatiematerialen op basis van minder economisch fluctuerende grondstoffen kunnen zijn.  Vergeet natuurlijk niet die cijfers te staven met gegevens van bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek of specifieke vakbladen, dat geldt trouwens ook voor alle beweringen tijdens de probleemstellingsfase.

Stap 4: Waarom moet je nu de markt betreden?

Een onderneming kan dan wel een relevant idee hebben, maar kan het risico kennen dat het te vroeg of te laat komt. Google Glass is een voorbeeld van een product dat te vroeg de markt betrad en zijn slaagkansen hypothekeerde. Anderzijds kan het idee ook al te laat komen omdat verschillende andere concurrenten al een fiks deel van de markt verovert hebben. Overtuig de lezer van de noodzaak om nu meteen de markt te betreden.

Stap 5: Onderzoek de markt

Het feit dat er al concurrenten op de markt aanwezig zijn, hoeft anderzijds geen belemmering te vormen. Althans, op de voorwaarde dat je die markt ook grondig onderzoekt. Voer een marktonderzoek uit en stipuleer hoe jij de markt zal binnendringen, eventueel omgezet in een kort marketingplan. Zorg dat je een duidelijk profiel kan opstellen van jouw specifieke doelgroep: wat zijn hun wensen en verzuchtingen en hoeveel willen ze betalen voor jouw product of dienst. Een SWOT-analyse is hier een erg handig hulpmiddel. Indien er al concurrentie aanwezig is, rechtstreeks of onrechtstreeks, voer je bovendien ook een strikte concurrentieanalyse uit. Schenk hierbij aandacht aan hoe jij jou zal onderscheiden van die concurrentie en daardoor een voordeel zal hebben ten opzichte van hen. En ondernemingsplan voorbeeld is een lagere prijs of een snellere leveringstermijn garanderen.

Stap 6: Beschrijf jouw product of dienst

Nu we de meerwaarde, de marktpositie en de potentiële gevaren kennen, is het belangrijk om jouw product of dienst uit de doeken te doen. Beschrijf de specificaties, de manier van werken, de facturatiemethode, de noodzakelijke logistieke stappen en alle details die nodig zijn om inzicht te krijgen in het volledige productieproces.

Stap 7: Maak een uitgedokterd financieel plan

Als het aankomt op investeerders, wordt er heel wat tijd gespendeerd aan de cijfertjes van jouw ondernemingsplan. Je zal dan ook grondig een inschatting moeten maken van de vaste en variabele kosten, de verwachte omzet, de winstmarges en de prijsevoluties. Dit financieel plan strekt zich liefst uit over een periode van drie jaar, waarbij er een groeicurve aanwezig is. Aangezien je bij zo’n financieel plan met heel wat zaken rekening moet houden, onder andere ook belastingen en afschrijvingen, is het aangeraden om je hier te laten bijstaan door een boekhouder. Een realistische inschatting van de kasstroom, de balans, de winst- en verliesrekeningen: ze mogen allen niet ontbreken.

Stap 8:  Het team

Geef ook steeds aan wie de nieuwe onderneming zal leiden en vorm helpen geven. Vertel meer over hen en geef aan waarom zij over de noodzakelijke capaciteiten beschikken. Diploma’s, ervaring en expertise zullen investeerders meer zekerheid geven over het professionele beleid dat jullie zullen nastreven.

Maar bovenal: wees steeds concreet en realistisch. Een ondernemingsplan schrijven doe je niet voor de KvK, maar doe je voor jezelf én jouw investeerders. Weet vooraf waar de risico’s schuilen, welke omzet je dient te boeken en hoe je tot een ideale prijszetting komt. Vergeet niet: iedere succesvolle onderneming had ooit een succesvol ondernemingsplan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here