Home Blogs De raad van bestuur: wat is het en wat doet het?

De raad van bestuur: wat is het en wat doet het?

8144
DELEN
Raad van bestuur

In sommige ondernemingen is een raad van bestuur verplicht, in andere (kleinere) ondernemingen is het dat uiteraard niet. Hoe dan ook horen we het begrip “de raad van bestuur” wel erg vaak in de media verschijnen. Wat moet je weten over die zogenaamde “raad van bestuur”? Wat doet het, hoe is het samengesteld en wanneer is het verplicht?

Waar vinden we de raad van bestuur?

Een raad van bestuur kunnen we zowel zien terugkomen in non-profitorganisaties (bijvoorbeeld een vereniging zonder winstoogmerk) als winstgeoriënteerde (structuur)vennootschappen (bijvoorbeeld een naamloze vennootschap). Het kan hierbij gaan om zowel beursgenoteerde (bv. ING Group) als om niet-beursgenoteerde bedrijven.

Wat zijn de bevoegdheden van de raad van bestuur?

De raad van bestuur is het leidinggevende orgaan van de organisatie en treedt vaak ook op als vertegenwoordiger. Als leidinggevend orgaan van de organisatie nemen de leden ervan de belangrijke beslissingen. Ze ontwikkelen het strategisch beleid, formuleren de doelstellingen en bepalen de koers die het bedrijf dient te varen. Hierbij genieten de leden enerzijds de nodige vrijheid (ze kunnen enkel aansprakelijk gesteld worden indien er sprake is van onbehoorlijk bestuur), maar staan anderzijds ook onder toezicht van een ander orgaan. Het toezichthoudend orgaan wordt hierbij de Raad van Commissarissen (BV / NV), een algemene vergadering van aandeelhouders of de Raad van Toezicht (verenigingen, coöperaties en stichtingen) genoemd. Weet wel dat dat laatste niet helemaal correct is: sinds 2013 (Wet bestuur en toezicht) kan ook gekozen worden voor een zogenaamd one-tier board naar Angelsaksisch model.

Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid raad van bestuur

Aangezien de raad van bestuur verregaande verantwoordelijkheden draagt over de organisatie, kan het ook door de toezichthoudende organisaties worden aangesproken. De invloed van deze toezichthouders mag niet miskent worden: soms wordt de druk zo hoog dat (sommige leden van) de raad van bestuur er zelf de brui aan geven. Slechts in bijzondere gevallen kunnen ze ook persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Bijvoorbeeld wanneer ze door hun wanbeleid of door fraude de onderneming het faillissement injagen.

Hoe wordt de raad van bestuur samengesteld?

De samenstelling en de benoeming van de raad van bestuur, hangt af van de statuten of het type vennootschap. De algemene regel is dat de leden ervan worden benoemd (en ontslagen) door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, alhoewel de statuten een andere regeling kunnen voorzien. In het geval van structuurvennootschappen (grote ondernemingen) is het dan weer de raad van commissarissen die over de benoemingen, ontslagen en beloningen beslist. De mogelijkheid en implicaties van een one-tier board, waar we het reeds eerder over hadden, laten we hier voor alle duidelijkheid achterwege.

Weet wel dat er, dankzij Europese impulsen, voor grote NV’s en BV’s wettelijke streefdoelen zijn (30%) wat betreft het aantal vrouwen in de raad van bestuur. Toch moeten we ook aanhalen dat dat cijfer lang geen realiteit is. De redenen daarvoor zijn heel divers, maar dat houden we voor een andere blog.

 

 

1 REACTIE

 1. Beste RVB heb een vraag
  Mag een bestuur zomaar bestuursleden
  uit het bestuur zetten?
  Zonder het raadplegen van de leden?
  IN afwachting
  Alie Kooij

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here