Home HR Pesten op het werk: hoe voorkom je het en hoe grijp je...

Pesten op het werk: hoe voorkom je het en hoe grijp je in?

1739
DELEN

Ondanks de in het verleden veelvuldig genomen maatregelen en campagnes tegen pesten, blijft pesten op het werk een wederkerend probleem. Zo krijgt in Nederland, volgens cijfers van TNO, 8 % van de werknemers te maken met pesten op het werk. Dit ongewenste gedrag zien we terug in allerlei functies en sectoren. De gevolgen op psychologisch vlak zijn voor het slachtoffer niet te onderschatten. Zelfs bij een stevige portie weerbaarheid zal de productiviteit uiteindelijk alsnog afnemen. Genoeg redenen dus om er alles aan te doen om pesten op het werk te voorkomen of in ieder geval adequaat in te grijpen.

Wat verstaan we onder pesten?

Pesten op het werk of pesten op het schoolplein, de basis ervan is nauwelijks verschillend. Eén of  meerdere collega’s (ook leidinggevenden en zelfs klanten durven zich hier al eens aan te bezoedelen) keren zich doelgericht en aanhoudend met negatief en ongewenst gedrag tegen een andere collega (of tegen meerdere collega’s). Het verschil met een onschuldig grapje, ligt in het aanhoudende gedrag van het pesten. Ondanks dat het slachtoffer al verbaal of non-verbaal heeft aangegeven het gedrag niet te appreciëren, houden de pesterijen aan. Het ongewenste gedrag kan zowel van fysieke als mentale aard zijn. Bijvoorbeeld door middel van verbale agressie, vernederingen, intimidatie, isolatie en/of sabotage.

Ook sociale media draagt vandaag de dag bij aan het verspreiden van pesten. Zo kan het ongewenst gedrag op het werk verder gaan via sociale media, maar we zien ook dat tegenwoordig zelfs bedrijven worden ‘gepest’ door ‘trollen’.

Gevolgen van pesten op de werkvloer

De gevolgen van pesten op het werk zijn groot. Het slachtoffer kan te kampen krijgen met ernstige psychosomatische klachten, zoals hoofd- en buikpijn, hartkloppingen en slaapproblemen. Ook verhoogt het op langere termijn de kans op een burn-out of depressie. Het spreekt voor zich dat dit zich ook zal uitten in de productiviteit, het functioneren en de motivatie van deze werknemer(s). Zo blijkt, uit de cijfers van TNO, dat een slachtoffer van ongewenst gedrag tot wel zeven dagen extra afwezig blijft op het werk. Ook andere werknemers zullen hinder ondervinden door de negatieve sfeer op de werkvloer. Als werkgever is het dus vereist om alles in het werk te stellen om pesten op het werk te vermijden of te doen stoppen. Er zijn verschillende maatregelen die je kan treffen en ook het doorlopen van de pesten op het werk procedure kan redding bieden.

Maatregelen om pesten op het werk tegen te gaan

Het is belangrijk dat ongewenst gedrag of pesterijen op het werk bespreekbaar zijn. Zo zet je een belangrijke stap naar een gezonde bedrijfscultuur waarin pesten not done is. Dit begint bij het opstellen van goede en heldere gedragsregels opdat medewerkers signalen van pesten, intimidatie of discriminatie kunnen opvangen. Het is tevens een plus dat leidinggevenden goed worden voorgelicht opdat ze pestgedrag herkennen en ze weten hoe ze horen in te grijpen. In een ideale wereld geldt dit ook zo voor alle andere medewerkers.

Het melden kan dan gebeuren via van een vooraf afgesproken en eenduidige werkwijze. Bijvoorbeeld door het invoeren van een vaste vertrouwenspersoon. Zo kunnen incidenten of overtredingen via een vast (anoniem) meldpunt worden gerapporteerd. Hiernaast biedt de vertrouwenspersoon confidentialiteit aan het slachtoffer en de melder en voorziet het de betrokken partijen van het noodzakelijke advies. Indien dit noodzakelijk blijkt, kan hierna doorverwezen worden naar hulpverlenende instanties en/of een klacht worden ingediend. Al dit voorgaande wordt enigszins mede gevormd door enkele wettelijke regelgevingen.

Pesten op het werk procedure: de regelgeving

Dankzij de Arbowet en het Arbobesluit ben je als werkgever verplicht om jouw beleid preventief af te stemmen tegen pesterijen op het werk. De controle gebeurt door de Inspectiedienst SZW. De Arbowet bestaat erin om het risico op ongewenst gedrag op te lijsten, dit gebeurt in een RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie). Vervolgens dient een plan van aanpak te worden ontwerpen. Hierbij worden de werknemers geïnformeerd over de maatregelen die getroffen worden en binnen welke termijn deze vallen. Een goede pesten op het werk procedure bestaat er in ieder geval in om te voorzien dat slachtoffers van opvang en nazorg worden voorzien. Ook zal een slachtoffer praktische ondersteuning vaak weten te waarderen. Ten slotte is het uiterst aangeraden om de gekozen werking tegen pesten op het werk minimaal jaarlijks te evalueren. Pesten zal helaas niet zo snel uit de wereld verdwijnen, maar misschien wel uit jouw werkplek! Of dat mag toch zeker het doel zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here