Home Blogs Ongeluk doordat de tegenpartij een bijzondere manoeuvre uitvoerde

Ongeluk doordat de tegenpartij een bijzondere manoeuvre uitvoerde

339
DELEN
Ongeluk doordat de tegenpartij een bijzondere manoeuvre uitvoerde

U bent gewond geraakt doordat de tegenpartij u over het hoofd zag toen hij van rijstrook wisselde. Hoe zat het ook alweer met bijzondere manoeuvres? Wie is er in zo’n situatie aansprakelijk te stellen voor de schade? Hoe zit het als het ongeluk wordt veroorzaakt doordat u tegelijkertijd een bijzondere manoeuvre uitvoerde? En hoe zorgt u ervoor dat u uw schade vergoed krijgt?

Verkeersregels bijzondere manoeuvres

We gaan even terug naar het begin: hoe zit het ook alweer met het uitvoeren van bijzondere manoeuvres? Als u een bijzondere manoeuvre wilt uitvoeren, moet u alle andere verkeersdeelnemers voor laten gaan, bijvoorbeeld wanneer u:

 • Keert
 • Uit een parkeervak rijdt
 • Van rijstrook wisselt
 • Invoegt op de doorgaande rijbaan vanaf de invoerstrook
 • Uitvoegt van de doorgaande rijbaan naar de uitvoegstrook

Dat is de verkeersregel die u kunt terugvinden in artikel 54 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. Als u een andere verkeersdeelnemer niet voor laat gaan bij het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, maakt u dus een verkeersfout.

Aansprakelijkheid bijzondere manoeuvres

De verkeersdeelnemer die een bijzondere manoeuvre uitvoert, moet dus goed opletten en al het andere verkeer voor laten gaan. Helaas gaat dat nog weleens mis. Als u gewond bent geraakt, doordat de tegenpartij u niet zag toen hij een bijzondere manoeuvre uitvoerde, is de tegenpartij aansprakelijk voor uw schade.

Stel dat u beiden een bijzondere manoeuvre uitvoert, waardoor een ongeluk ontstaat waarbij u beiden gewond raakt. Wie is er dan aansprakelijk voor de schade? In deze situatie heeft u beiden schuld aan het ongeval. U krijgt dan beiden een deel van uw schade vergoed.

Wat moet u doen na de aanrijding?

U heeft letselschade opgelopen doordat de tegenpartij een bijzondere manoeuvre uitvoerde. Wat moet u dan doen? Volg het volgende stappenplan:

 1. Vul de voorkant van het schadeformulier volledig in. Laat dit ook door de tegenpartij doen. Lees het formulier nog een keer goed door. Daarna kunt u beiden het formulier ondertekenen. Onderteken nooit iets waar u het niet mee eens bent! Vergeet daarnaast niet om een kopie van het schadeformulier mee te nemen.
 2. Vraag getuigen om hun gegevens, zodat ze op een later moment uw verhaal kunnen ondersteunen.
 3. Maak foto’s van de verkeerssituatie, uw verwondingen en andere schade aan uw persoonlijke eigendommen.
 4. Als u ernstig gewond bent geraakt, gaat u met de ambulance mee naar het ziekenhuis. Als dat niet nodig is, gaat u direct naar uw huisarts. Ook als u slechts lichte verwondingen heeft opgelopen zoals hoofdpijn of nekklachten. Uw klachten kunnen nog verergeren in de komende dagen. Bovendien is uw bezoek aan een arts belangrijk bewijsmateriaal in uw letselschadezaak.
 5. Vul de achterkant van het schadeformulier in als u weer thuis bent.
 6. Houd alle gebeurtenissen en uw schade bij vanaf de dag van het ongeluk. Al deze informatie wordt gebruikt bij het berekenen van uw schadevergoeding.
 7. Schakel zo snel mogelijk een ervaren jurist in.

Het schadeformulier geeft u uiteindelijk aan de letselschadebehandelaar als bewijsmateriaal. Geef altijd een kopie aan uw behandelaar en houd het origineel zelf. Doe dit met alle stukken bewijsmateriaal die u aanlevert.

Juridische hulp na ongeluk door bijzondere manoeuvre

U heeft altijd recht op gratis juridische hulp bij letselschade. Ook als u deels schuldig bent aan het ongeval doordat u zelf ook een bijzondere manoeuvre uitvoerde. De buitengerechtelijke kosten worden namelijk ook vergoed door de verzekeraar van de tegenpartij.

Ga daarom altijd op zoek naar een ervaren jurist die u gratis kan bijstaan in deze situatie. U kunt hiervoor terecht bij de letselschadejuristen van JBL&G, die veel ervaring hebben met dit soort verkeersongevallen. U krijgt daardoor de schadevergoeding waar u recht op heeft.