Home Blogs Nieuwe arbeidsomstandighedenwet van kracht

Nieuwe arbeidsomstandighedenwet van kracht

2022
DELEN
arbeidsomstandighedenwet

Met de warmte op het werk de afgelopen weken worden de omstandigheden waarin we werken vaak niet beter. Maar gelukkig is de warmte tijdelijk. Maar nadenken over onze arbeidsomstandigheden is niet verkeerd. Wat velen gemist hebben is dat per 1 juli 2018 de nieuwe arbeidsomstandighedenwet wordt gehandhaafd. In dit artikel geven we daarom een kort overzicht over de nieuwe wet.

Nieuwe arbeidsomstandighedenwet

De arbeidsomstandighedenwet bestaat al decennialang. Belangrijk moment in de geschiedenis is 1 januari 2007 geweest. De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden is van de overheid verplaatst naar de werkgever en werknemer. Met de Europese regels voor veilig en gezond werk als uitgangspunt. Nu kan er per beroepsgroep een specifiek arbo plan worden gemaakt en gehandhaafd. Omdat in 2005 is besloten dat een onderneming niet verplicht is om een arbodienst te contracteren, is de uitvoering van arbotaken bij de werkgever terecht gekomen. Per 1 juli 2017 is de arbowet opnieuw gewijzigd.

Handhaving per 1 juli 2018 ingegaan

De nieuwe wijziging zorgt ervoor dat een ondernemer verplicht is om een contract af te sluiten met een bedrijfsarts. De bedrijfsarts moet bovendien vrije toegang krijgen tot de werkvloer. Ook moet er een preventiemedewerker zijn aangesteld. In kleine organisaties is dat vaak de ondernemer zelf, maar je kunt ook een medewerker daarvoor aanwijzen. Een medewerker mag bovendien zelf een afspraak maken met de bedrijfsarts. Die moet daarvoor een spreekuur mogelijkheid bieden, zodat een medewerker altijd met zijn vragen terecht kan. Per 1 juli 2018 zullen deze wijzigingen worden gecontroleerd door de Inspectie SZW.

Ziekteverzuim en beroepsziekten

Het ziekteverzuim moet per medewerker worden bijgehouden. Daarbij moet een arboarts een actieve rol spelen om de medewerker te begeleiden en te adviseren. Met name het re-integratietraject zal door de arboarts met de medewerker worden uitgevoerd. Er kunnen ook beroepsziekten voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan servicemedewerkers die bij op locatie bij klanten worden blootgesteld aan giftige stoffen. In dat geval moeten zij dit met de bedrijfsarts kunnen bespreken. Naast advies voor betere bescherming of een andere aanpak, mag de bedrijfsarts de beroepsziekte melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Klachtenprocedure en second opinion

In de nieuwe arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat iedere medewerker moet weten waar hij een klacht over de bedrijfsarts kan indienen. Dit moet duidelijk omschreven zijn in het personeelshandboek in de vorm van een klachtenprocedure. Daarnaast kan het altijd voorkomen dat een medewerker twijfelt aan de diagnose van een arts. In de nieuwe arbowet is vastgelegd dat iedereen recht heeft op een second opinion. Dit betekent voor de werkgever dat er extra kosten kunnen zijn naast het contract met de bedrijfsarts.

De nieuwe arbowet heeft duidelijk het belang van de werknemer op het oog. Daarbij zijn er ingrijpende wijzigingen die vooral te maken hebben met de positie van de bedrijfsarts. Door aan de nieuwe eisen te voldoen ben je als ondernemer overigens veel beter voorbereid op ziekteverzuim en beroepsziekten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here