Home Lifestyle Met een helder doel voor ogen jouw kwaliteiten inzetten a.d.h.v. persoonlijk leiderschap

Met een helder doel voor ogen jouw kwaliteiten inzetten a.d.h.v. persoonlijk leiderschap

1172
DELEN
Met een helder doel voor ogen jouw kwaliteiten inzetten a.d.h.v. persoonlijk leiderschap

In dit artikel een interview met trainer en (team)coach Janine van Grevenstein van de Zelforganisatie Fabriek. Zij vertelde ons meer over het onderwerp persoonlijk leiderschap, gaf aan waarom volgens haar persoonlijk leiderschap een grote rol speelt, maar vooral hoe het in de praktijk kan worden gebruikt. 

Waarom speelt persoonlijk leiderschap een grote rol binnen de samenleving?

“De huidige tijd brengt veel verandering met zich mee. Dat is voelbaar op alle vlakken en betekent ook dat je ontwikkeling als mens met de nodige intensiteit en snelheid inzet.

In de jongere generaties zie je dit duidelijk terug: meer mensen met een neurodivers profiel, zoekend naar manieren om het leven meer betekenis te geven. Dit wijkt af van de tijd van onze ouders waarin je naar school ging, een baan vond en daar bleef werken tot je pensioen. Tegenwoordig is er behoefte aan afwisseling, er is meer ruimte voor reflectie en het tussentijds heroverwegen van keuzes. Mensen vragen zich af wat ze willen doen met hun leven en hoe ze hun tijd, kwaliteiten en energie zinvol inzetten. Dat is precies waar persoonlijk leiderschap over gaat: met een helder (levens)doel voor ogen jouw kwaliteiten optimaal inzetten.

Daarnaast zijn er ook technieken gekomen die simpele taken kunnen overnemen en leidt ook tot verandering in organisatiestructuur. Van puur hiërarchisch georiënteerd zie je steeds meer organisaties bewegen richting organisatievormen als holacracy en zelfsturing & zelforganisatie.”

In welke situaties kun je persoonlijk leiderschap toepassen? 

“Overal waar jij bent, kun je persoonlijk leiderschap toepassen. Alles dat in je leven gebeurt, veroorzaakt een instroom van prikkels en je hersenen zorgen voor de verwerking van alle prikkels. Hoe komt het nou dat we soms zo weinig controle ervaren over ons gedrag? Dat komt vooral doordat we direct ons gedrag proberen te begrijpen of veranderen, zonder naar de oorzaken hiervan te kijken. Welk gevoel riep die ene situatie op en welke gedachten? Als je meer inzicht in de oorzaak krijgt, wordt het ook makkelijker om een situatie op een andere manier te gaan. Persoonlijk leiderschap gaat vooral over het erkennen van je eigen gedrag. Om jouw eigen gedrag steeds meer bewust te maken en te accepteren wat je kwaliteiten en ook valkuilen zijn, met alle mooie en mindere kanten. Vanuit die acceptatie heb je pas echt de ruimte om te excelleren.”

Waarom is een training in persoonlijk leiderschap nuttig?

Onze training persoonlijk leiderschap kan zowel een startpunt zijn voor het ontdekken van waar jouw kracht ligt, als een reflectie moment waarin je erachter komt of je op de juiste manier bezig bent. Andere mensen bieden je ander perspectief, want zelf zie je vooral wat er voor je afspeelt. Door een moment voor jezelf te nemen en te onderzoeken wat jouw doelen en waarden zijn, geeft al een andere blik over de volgende stap in je leven. Een training in persoonlijk leiderschap geeft richting, vertrouwen en inzicht naast een praktisch plan.”

Hoe zie je persoonlijk leiderschap over 10 jaar?

“Als ik de jongere generaties van nu aan het werk zie en spreek, merk je dat er een andere mindset onder hen leeft dan onder de huidige 50+’ers. Niet beter of minder, maar anders. De growth mindset versus de fixed mindset is hier een voorbeeld van. 

 Zingeving, resultaatgerichter en bewuster leven zijn voor mij kernwoorden hierin. De huidige samenleving biedt veel onzekerheden en dat vraagt om vernieuwende ideeën en flexibiliteit. Zaken die bij uitstek passen in de fase van onze samenleving, waarin we dingen anders zullen moeten gaan doen. 

Ik hoop dat mensen meer gaan nadenken over het leven zelf en daar hun kracht uit zullen halen, zodat zij bewuster worden over de kracht die ontstaat wanneer hoofd, hart en handen samenwerken. Daarnaast hoop ik dat we de norm van gedrag wat opgerekt hebben, dat een grotere range aan gedrag geaccepteerd wordt als normaal. 

Zijn we daar over 10 jaar? Nee, dat denk ik niet, maar ik hoop dat persoonlijk leiderschap een belangrijk onderdeel van ons leven is. Zoals je een auto naar de garage brengt voor onderhoud, zouden wij mensen dat onszelf ook wat meer mogen gunnen.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here