Home Verzekeringen Kunst op kantoor: hoe verzeker je dat?

Kunst op kantoor: hoe verzeker je dat?

1704
DELEN

Kunst op kantoor zou heel wat voordelen met zich meebrengen, zo blijkt uit talloze internationale studies van gerenommeerde onderzoekers en universiteiten. Anderzijds is een kunstwerk dan weer een solide investering die ook de nodige risico’s met zich meebrengt. Voor die risico’s kan je een verzekering afsluiten. Aangeraden wordt om niet gewoon beroep te doen op de standaard inboedelverzekering maar een verzekering alle risico’s af te sluiten ten behoeve van de kunstcollectie. De meeste verzekeraars bieden tegenwoordig zo’n formule aan.

De meerwaarde van kunst op kantoor

Verschillende onderzoeken tonen het aan: kunst op kantoor heeft een meerwaarde voor zowel de uitstraling van de onderneming als voor de productiviteit van de werknemers. Onder andere een onderzoek van de Warwick Business School legde reeds eerder een verband bloot tussen een plezierig ogende werkomgeving enerzijds en de productiviteit van de medewerkers anderzijds. Een ander onderzoek van de universiteit van Massachussets concludeerde dat kunst op kantoor de stress bij medewerkers reduceert, de creativiteit en productie stimuleert, het moraal verhoogt en een sfeer schept waarbij men sneller ideeën durft te uiten.

Verder zijn de voordelen zoveel ruimer dan louter het positieve moraal van de medewerkers. Zo helpt het mee te bouwen aan de gewenste uitstraling van de onderneming en nodigt het uit tot ontmoetingen. Het geeft het bedrijfspand een unieke uitstraling die kan kaderen in de welgekomen sfeer die het maar al te graag wenst uit te stralen. Op die manier kan kunst als een subtiel visitekaartje dienen en zelfs de keuze van klanten helpen te beïnvloeden. Tot slot: een onderzoek van de Norwegian University for Science and Technology legde zelfs een positief verband bloot tussen kunst en de fysieke en mentale gezondheid. Minder werkverzuim scheelt jaarlijks toch ook weer een slok op een borrel.

Solide investering en risico’s

Het kopen van kunst blijft een solide investering. Ook wanneer de kunstwerken al van oudsher in de onderneming aanwezig zijn, durft de waarde ervan sterk op te lopen. Daarentegen zijn de risico’s natuurlijk niet min. Een uitslaande brand kan de volledige collectie in as leggen. Ook een onoplettende medewerker of klant kan het kunstwerk per abuis laten vallen of een dief kan er mee aan de haal gaan. De schade? Die kan oplopen tot ver boven de tien- of zelfs honderdduizenden euro’s.

Een klassieke inboedelverzekeraar kan tussenbeide komen maar meestal spreekt men in zo’n geval over zogenaamde ‘bijzondere bezittingen’. Die bijzondere bezittingen vallen dan enkel onder de inboedelverzekering indien ze aangegeven werden op het polisblad. Bij sommige verzekeraars is de maximale dekking bovendien beperkt. Tot slot staat in de polisvoorwaarden soms te lezen dat je de kunst dient te beveiligen met een alarminstallatie. De grenswaarde van de volledige inboedel (bv. 100.000 euro) en de risicoklasse van de alarminstallatie (bv. risicoklasse 3), worden dan vaak in de polisvoorwaarden gespecificeerd.  Alhoewel klassieke verzekeringsformules in beperkte mate oplossingen kunnen bieden, blijft het vaak aangewezen om toch te kiezen voor een aanvullende verzekering.

Kunstverzekering is altijd maatwerk

Indien het gaat om een enkel kunstwerk, kan de klassieke verzekering vast nog soelaas bieden. Ga in dat geval ten rade bij de huidige verzekeraar. Bij uitgebreidere collecties of indien de totale waarde ervan sterk oploopt, kies je beter voor een gespecialiseerde kunstverzekering. Zo’n kunstverzekering zal onder andere rekening houden met de gegevens van het gebouw en de toegankelijkheid ervan voor derden, de aard van het gebouw en pakweg de categorie dakbedekking, de ligging van het gebouw, het al dan niet aanwezig zijn van een overstromingsrisico, de genomen preventiemaatregelen, de totale waarde van de kunstcollectie en de onderdelen ervan (bv. schilderijen, glaskunst, antieke kunst, …).

Zoals gewoonlijk kan ook hier een eigen risico voorzien worden. Best kies je altijd voor een dekking alle risico’s waarbij bijvoorbeeld brandschade, stormschade, ongevallen en diefstal worden gedekt. Toch kan het ook hier de moeite lonen om na te gaan of een aanvullende verzekering niet aangewezen is. We denken bijvoorbeeld aan de situatie waarbij de kunstwerken tijdelijk verplaatst worden naar een andere vestiging.

Hoeveel kost het verzekeren van kunst op kantoor?

Net zoals een kunstverzekering maatwerk is, geldt dat ook voor de berekening van de premie. Toch is de kunstverzekering een van de goedkopere verzekeringsvormen op de markt. Onder andere het beperkt aantal schadegevallen speelt daarin een belangrijke rol.

Over het algemeen bedraagt de jaarlijkse premie ongeveer 1 tot 4% van de waarde van de kunstcollectie, afhankelijk van de risicoverhogende of -verlagende factoren. Weet wel dat de premie voor het verzekeren van glas, keramiek en aardewerk vaak een stuk hoger ligt. Voor die laatste drie categorieën is het immers zo dat een valpartij sneller in een totaal verlies zal resulteren. Voor deze categorieën kan de jaarlijkse premie oplopen tot 5% van de totale waarde.

Opgelet: verzekeraar heeft verhaalrecht

Indien een klant of een medewerker een peperduur kunstwerk vernielt, zal de kunstverzekeraar meestal gewoon tussenbeide komen.

Echter treedt de verzekeraar dan in de rechten van de onderneming. Dit wil zeggen dat de verzekeraar de schade mag verhalen conform het aansprakelijkheidsrecht waar de onderneming anders beroep op kon doen. Ze kunnen dan ook onderzoeken of de medewerker of klant een fout beging en ze de uitbetaalde sommen op die laatste kunnen verhalen. In het kader van dat verhaalrecht kunnen soms specifieke bepalingen zijn opgenomen in de polisvoorwaarden. Zo kan de verzekeraar bijvoorbeeld eisen dat er voortdurend een camera gericht wordt op de duurdere kunstwerken. Ook bij een kunstverzekering lees je met andere woorden maar beter de polisvoorwaarden na.

Tot slot: indien de medewerker of de klant inderdaad een fout beging, kan je eventueel overwegen om ook zelf bij een advocaat langs te gaan. Eventueel kan je de medewerker of klant nog steeds aanspreken voor het eigen risico. Of dat op vlak van PR aan te raden is? Dat is natuurlijk weer een ander verhaal.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here