Home Lifestyle Kinderrechten in het bedrijfsleven: richtlijnen voor Nederlandse bedrijven

Kinderrechten in het bedrijfsleven: richtlijnen voor Nederlandse bedrijven

810
DELEN
Kinderrechten in het bedrijfsleven: richtlijnen voor Nederlandse bedrijven

In Nederland hebben we een grote evolutie doorgemaakt als het gaat om mensenrechten op de werkvloer. Er wordt tegenwoordig heel veel aandacht besteed aan onder meer veilige werkomstandigheden, terwijl mensen steeds vaker zonder discriminatie toegang hebben tot werk. Werknemers hebben het recht om te staken en ze kunnen zich organiseren in vakbonden. Slavernij is in Nederland al langer een taboe. Het is natuurlijk een goede zaak dat hieromtrent een positieve evolutie merkbaar is, maar jammer genoeg is er nog steeds werk aan de winkel als het op kinderrechten aankomt. Laat het in ieder geval duidelijk zijn dat kinderrechten ook een zaak zijn van Nederlandse ondernemers.

Kant-en-klare richtlijnen voor kinderrechten in het bedrijfsleven

UNICEF heeft in samenwerking met onder meer Global Compact en Save The Children richtlijnen uitgewerkt omtrent kinderrechten in het bedrijfsleven (Children’s Rights and Business Principles). Het is de eerste volwaardige set met richtlijnen die bedrijven als leidraad kunnen hanteren. UNICEF (United Nations Children’s Fund) is een met de Nobelprijs voor de Vrede bekroonde organisatie die zich inzet voor het welzijn van kinderen en de bescherming van de kinderrechten. Deze kinderrechten zijn opgenomen in het Verdrag inzake de rechten van het Kind, een verdrag dat door vrijwel alle landen ter wereld is ondertekend en geratificeerd.

Kinderrechten ondersteunen en uitbannen van kinderarbeid

Het gaat er volgens deze richtlijnen niet alleen om dat men de verantwoordelijkheid neemt om kinderrechten te respecteren, maar ook om deze kinderrechten actief te ondersteunen. Dat wil zeggen dat ondernemers actief moeten bijdragen aan het uitbannen van kinderarbeid, bijvoorbeeld door geen relaties aan te knopen met bedrijven die nog steeds rechtstreeks of onrechtstreeks kinderhanden inzetten. Bedrijven moeten begrijpen dat kinderrechten niet altijd rechtstreeks worden geschaad. Door bijvoorbeeld in zee te gaan met bedrijven die het milieu schade toebrengen, kunnen kinderen ook worden getroffen. Het is namelijk ook hun wereld.

Veilige producten en diensten aanbieden

Veilige producten en diensten aanbieden

Het respecteren van kinderrechten gaat er daarnaast om dat organisaties de bescherming en de veiligheid van kinderen garanderen bij hun activiteiten. En dat ze verzekeren dat hun producten en diensten veilig zijn voor kinderen. Zeker bij de productie van speelgoed is dat enorm belangrijk, maar het geldt ook voor alle andere producten waarmee kinderen in contact kunnen komen. Er hoort daarbij niet alleen aandacht te gaan naar fysieke schade, maar ook naar morele schade. Daarom moeten organisaties bijvoorbeeld zinnige maatregelen treffen om bij het aanbod van producten of diensten discriminatie uit te bannen.

Een verantwoord marketingbeleid

Een belangrijk aandachtspunt is er met betrekking tot de marketing- en reclameactiviteiten. Daar loopt het nog niet altijd goed. Kinderen zijn ongelofelijk vatbaar voor manipulatie. Daarom is het gebruik van onrealistische afbeeldingen van het lichaam een taboe, want dit kan invloed hebben op hoe kinderen zichzelf en hun eigen lichaam zien. Een goed marketingbeleid zorgt ervoor dat kinderen een positief zelfbeeld hebben en promoot waarden van geweldloosheid.

Het document ‘Richtlijnen voor Kinderrechten in het Bedrijfsleven’ bevat nog heel wat andere nuttige informatie en tips voor bedrijven. Dit document is te downloaden op de website van UNICEF. Het volledige Kinderrechtenverdrag is hier te lezen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here