Home Blogs Job crafting: de 4 varianten

Job crafting: de 4 varianten

1956
DELEN

Steeds meer bedrijven gaan aandacht besteden aan job crafting. Dit is het omvormen en aanpassen van de taken die binnen een functie horen, zodat deze makkelijker en beter verlopen. De medewerkers kunnen naar eigen inzicht hun werken aanpassen om de specifieke taken gedaan te krijgen. Doordat zij de vrijheid krijgen om zaken aan te passen en om te vormen werken zij vaak efficiënter en prettiger.

De 4 vormen van job crafting

Job crafting kent veel positieve uitwerkingen, zeker als het gaat om de werksfeer, de werktevredenheid en de productiviteit. Wel is het zo dat er verschillende vormen van job crafting zijn en iedere vorm levert eigen voordelen op. Uiteraard kunnen er verschillende vormen van job crafting worden gecombineerd en in bepaalde bedrijven of binnen specifieke teams kan het handig zijn om per werknemer te bekijken welke vorm(en) van job crafting voordeel op zou(den) leveren. Hieronder vind je een beschrijving van de 4 vormen van job crafting.

Cognitieve job crafting

Medewerkers laten een bepaald gedrag zien bij de uitvoering van de taken die binnen de functie horen. De moeilijkheidsgraad van de werkzaamheden heeft invloed op dit gedrag en zo zijn er meer factoren die hier invloed op uitoefenen. Cognitieve job crafting draait om het verbeteren van het gedrag in combinatie met de taak. Het is zo dat medewerkers een bepaalde waarde geven aan een taak. Als de taak vervelend is, dan wordt er weinig waarde aan gegeven en het gedrag past zich hierop aan. Door de aanpak van de taak te verbeteren zal ook de waarde van de taak verhogen en dus het gedrag verbeteren. De taak zal dan sneller worden gedaan.

Taakgerichte job crafting

Bij taakgerichte job crafting gaat het puur om de taken zelf. Binnen de functie zijn veelal meerdere taken aanwezig die beter aangepakt zouden kunnen worden. Als een werkgever zorgt voor taakgerichte job crafting, dan betekent dit dus dat de werknemers de mogelijkheid hebben om de taken naar eigen inzicht aan te passen om deze sneller en / of beter te laten verlopen.

Contextuele job crafting

Het komt voor dat taken niet optimaal efficient kunnen worden uitgevoerd omdat de omgeving dit niet toelaat of omdat de taak moet worden verricht op een tijdstip die voor de taak eigenlijk helemaal niet gunstig is. Wanneer medewerkers de mogelijkheid hebben om de werkplek of bijvoorbeeld het tijdsschema aan te passen, dan hebben we het over contextuele job crafting.

Relationele job crafting

Zeker binnen een team moet er goed worden samengewerkt. Relationele job crafting heeft te maken met de samenwerkingen die er binnen een team bestaan. Het kan zijn dat partij A met B moet samenwerken, maar dat de werkzaamheden eigenlijk sneller en beter worden uitgevoerd wanneer partij A met partij C wordt gecombineerd. Door de samenwerkingen aan te passen kan de productiviteit dus verbeteren. Soms kunnen twee medewerkers gewoon niet goed samenwerken, bijvoorbeeld omdat zij een andere manier van handelen hebben of omdat zij geen goede onderlinge band hebben. Met relationele job crafting wordt de mogelijkheid geboden om veranderingen te maken binnen het team, met het oog op de mensen die samenwerken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here