Home Blogs Is een arbeidsongeschiktheidsverzering voor zzp’ers nog wel betaalbaar?

Is een arbeidsongeschiktheidsverzering voor zzp’ers nog wel betaalbaar?

4416
DELEN

Uit cijfers blijkt dat een kwart van de zzp’ers in Nederland een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Er is door de politiek vaak naar deze cijfers gekeken en veel oorzaken van dit lage aantal zijn aangedragen. Men kan als men wat dieper in de materie kijkt het volgende constateren. De meeste zzp’ers hebben wel eens een keer nagedacht over deze verzekering maar hebben uiteindelijk toch besloten om deze verzekering niet af te sluiten. De reden die men hier voor aangeeft is dat de kosten van deze verzekering erg hoog zijn. Men neemt dus bewust een risico om hiervoor geen verzekering af te sluiten. De vraag die je kan stellen is dan al snel: Is de verzekering voor arbeidsongeschiktheid nog wel betaalbaar.

In Nederland neemt het aantal zzp’ers toe. Uit cijfers blijkt dat steeds meer mensen deze stap nemen. Door de druk die er op de arbeidsmarkt is en een groot aantal ouderen die zich ook bij deze groep voegen ontstaat er een situatie waarin het verzekeren voor iedereen een ander bedrag met zich meeneemt.
Oudere zzp’ers met fysiek zware beroepen krijgen regelmatig nee te horen als ze deze verzekering willen afsluiten of men krijgt een hoge premie voorgeschoteld die moeilijk te betalen is. Het zijn immers extra kosten die je vanuit je inkomsten moet betalen.
Een jongere zzp’er met een beroep waarbij de kans op medisch uitvallen of een ongeluk zeer klein is, betalen vaak minder premie.

Door de vele zzp’ers die we in Nederland hebben, ontstaat er gezonde concurrentie voor de opdrachtgever. Steeds vaker blijkt dat men over de prijs van de opdracht kan onderhandelen. Hierdoor krijgt men dat het gemiddelde uurloon voor de zzp’er de laatste jaren nauwelijks gestegen is. De kosten van de verzekering nemen echter wel toe, waardoor de bedrijfskosten ook toenemen.

Natuurlijk is er door de verzekeraars op dit probleem ingespeeld door steeds meer maatwerk te bieden rond de verzekering. Men gaat akkoord met het feit dat mensen niet meer tot aan de AOW-leeftijd verzekerd willen zijn maar dit voor bijvoorbeeld een periode van 2 tot 5 jaar willen. Ondanks deze goede ideeën, blijkt nog steeds dat de zzp’er het risico gemakkelijk neemt om niet verzekerd te zijn op dit punt.

De vraag boven het artikel is een realistische vraag en het antwoord op deze vraag zou dan ook ja kunnen zijn. Echter is het wel op zijn plaats om te melden dat het hier over een algemene vraag gaat en het in individuele gevallen waarbij men heel goed weet wat men verzekerd wil hebben en voor welke periode dit zal zijn de kosten te overzien zullen zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here