DELEN

Levenslang leren is centraal komen te staan in iedere onderneming. Face-to-face learning was vroeger de meest gebruikte methode, maar vandaag de dag spreken we van onderwijsefficiëntie. E-Learning, blended learning, social learning, het zijn stuk voor stuk voorbeelden van leermethoden die een betere garantie op succes kunnen bieden. In dit blog: wat is blended learning en hoe zet je dit in voor jouw onderneming?

Wat is blended learning?

Blended learning omschrijven wij als een klassieke manier van face-to-face onderwijs waarbij openheid centraal staat, zonder af te doen aan de vele voordelen van leren op afstand. In de praktijk gaat het vaak om elektronische omgevingen met e-content om overal aan het leren te slaan. Diverse tools worden hiervoor ontwikkeld. Het kan gebruikt worden als aanvulling op de klassieke manieren van leren, maar kan er ook een alternatief op vormen. In het tweede geval wordt vaak een terugkoppeling ingebouwd naar een docent of worden er discussiefora voorzien waar vragen gesteld kunnen worden.

Waarom is het onmisbaar voor iedere onderneming?

De tijd waar werknemers van de schoolbanken kwamen en al gaandeweg de nodige praktische ervaring vergaarden, blijkt definitief tot het verleden te horen. De maatschappij, de technische hulpmiddelen en marketingwereld wijzigen sneller dan ooit tevoren. Levenslang leren was nooit eerder zo belangrijk. In deze context wordt blended learning vaak de hemel in geprezen, als zijnde de motor van verandering en ontwikkeling.

Klassikale opleidingen vergen veel tijd. Tijd die vaak onmisbaar is, gelet op de drukte in de ondernemingswereld. Niet leren is geen oplossing, blended learning wel. Door klassikale momenten te combineren met online documenten, kennischecks en tests kunnen toch dezelfde leerdoelen bereikt worden. Bovendien heeft onderzoek uitgewezen dat dergelijke intensieve vormen van leren grotere kansen op succes inhouden en het voeren van een stimulerend debat in een opleidingscontext bemoedigen. De tests na afloop kunnen dat dan ook beamen.

Samengevat: wie blended leert, die leert altijd en overal, op verschillende manieren en wanneer het hem of haar het best uitkomt.

Hoe vertaal je dat in de praktijk?

Gediversifieerde onderwijsmethoden omzetten in de praktijk, dat blijkt vaak een stuk minder eenvoudig te zijn.

In de eerste plaats zal de opleidingsbehoefte bepaald moeten worden. Hier wordt uiteengezet welke leerdoelen bereikt moeten worden en of blended learning al dan niet de best geschikte tool is. Dat kan het bijvoorbeeld zijn om een nieuwe programmeertaal aan te leren, maar niet om specifieke lastechnieken te oefenen. Er zal enkel gekozen worden voor blended learning, indien blijkt dat het de beste mogelijkheid is om de specifieke leerdoelen te bereiken. Weet trouwens dat iedere leermethode zogenaamde valkuilen zal kennen, blended learning is in dat opzicht zeker niet anders. Ook hier zal je deze valkuilen moeten opsporen opdat we er ons later tegen kunnen bewapenen.

In de tweede plaats zal je voor een bepaald type blend moeten kiezen. Zo kunnen online leeractiviteiten de basis vormen voor de face-to-face activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn om een discussie op gang te zetten of om vragen klassikaal te behandelen. In sommige gevallen draaien we het proces beter om en zullen de online activiteiten gebruikt worden om de klassikale activiteiten te oefenen. Beide zijn mogelijk en welk systeem het best aangewezen is, zal steeds afhangen van de praktische situatie.

In de derde fase stellen we het lesplan op in functie van de te bereiken leerdoelen en houden we rekening met de geformuleerde valkuilen. In veel gevallen zien we bijvoorbeeld dat een te gefaseerde planning ervoor zorgt dat er te weinig ruimte is om vragen te stellen. Is er te weinig tijd gedurende de face-to-face momenten, dan kan er bijvoorbeeld gekozen worden om een discussieforum te introduceren in de online leermodule. Zorg er alvast voor dat de online modules aansluiten bij de praktische doelstellingen en ook effectief een meerwaarde bieden. Enkel en alleen testjes volstaan onzes inziens niet.

Als laatste kunnen we de evaluatienoodzaak niet voldoende benadrukken. Alhoewel een goede voorbereiding een en ander al in goede banen leiden kan, vergt iedere situatie een andere aanpak. Wanneer de werknemers op bepaalde problemen stuiten, dan dient onderzocht te worden of het leertraject niet aangepast dient te worden. Dit kan meteen gebeuren of kan meegenomen worden in de aanpassingen voor een volgende module. Meten is weten en dus kunnen de testresultaten gebruikt worden om de efficiëntie van het leertraject te verhogen.

Te ingewikkeld?

Het opzetten van een divers digitaal traject, het blijkt allesbehalve eenvoudig te zijn. We hebben het hierbij nog niet alleen over het ontwikkelen ervan, maar ook over de specifieke onderwijscontext.

Weet dat er ontwikkelaars zijn die zich specialiseren in het opzoeken van didactische grenzen en het aanbieden van materiaal op maat. Vaak bestaat zo’n ontwikkelaar uit een divers team van specialisten met uiteenlopende expertises die je waarschijnlijk niet in jouw onderneming lopen hebt. Nemen we Tinqwise als voorbeeld, dan zien we bijvoorbeeld ontwikkelaars, learning specialists, HR specialisten, projectleiders en creatievelingen de hoofden bij elkaar steken. Het kiezen voor een multidisciplinair team biedt dan ook de grootste kansen op succes, ongeacht of je nu voor interne of externe expertise kiezen zal.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here