Home Financieel Inhoud en voorbeeld van een beleggingsplan

Inhoud en voorbeeld van een beleggingsplan

2538
DELEN
Inhoud en voorbeeld van een beleggingsplan

Wil je een bepaald doel bereiken, dan is de kans op succes een stuk groter als je een goed plan hebt. Amerikanen hebben hier een mooi spreekwoord voor: “Failing to plan is planning to fail”. Zeker als je gaat beleggen biedt een plan houvast tijdens het toewerken naar je doel. Hieronder lees je meer over de inhoud van een beleggingsplan, en wordt een voorbeeld gegeven ervan.

Uit welke onderdelen bestaat een beleggingsplan?

In een persoonlijk beleggingsplan kun je onder meer vastleggen wat je beleggingsdoel is en in hoeveel tijd je dat wil behalen, hoeveel rendement je wil halen en hoeveel je mag verliezen. Verder kies je of je actief of passief wil beleggen, hoeveel tijd je kwijt wil zijn aan beleggen, een bepaalde aanpak (fundamentele of technische analyse of een combinatie van deze twee), en de te gebruiken beleggingsinstrumenten. Ook leg je vast hoe en hoe vaak je je beleggingen wil evalueren.

Een beleggingsplan kun je zo simpel of uitgebreid maken als je zelf wil. Maak je een plan voor je beleggingen, dan geeft dat aan dat je goed nadenkt over je financiële keuzes. Er is momenteel sprake van een erg lage rente op spaargeld. Doordat spaargeld door inflatie eigenlijk alleen maar in waarde afneemt, zijn er nu veel spaarders die beleggen overwegen. Behoor jij ook tot deze categorie mensen? Kijk dan goed of je wel echt wil gaan beleggen in plaats van sparen. Beleggen of laten beleggen is namelijk iets dat doet voor de lange termijn, als je de meeste kans wil hebben op een mooi rendement.

Voorbeeld van een beleggingsplan

Bij iedereen is sprake van een eigen persoonlijke situatie. Toch kan een voorbeeld van een beleggingsplan veel duidelijk maken. Daarom nemen we hier Martijn als voorbeeld. Martijn is 41 jaar, en heeft een vrouw en een kind. Hij is developer, en heeft als ondernemer een aantal vaste klanten waar hij op regelmatige basis opdrachten voor uitvoert. Hierdoor kan hij zichzelf iedere maand een mooi bedrag uitkeren. Door altijd wat geld opzij gezet te hebben te hebben, heeft hij nu 45.000 euro op zijn spaarrekening staan. Hij vult dit bedrag iedere maand momenteel met 600 euro per maand aan. Na overleg met zijn vrouw besluit hij 20.000 euro van het spaargeld te beleggen, en maandelijks 400 euro in te leggen. Het resterende bedrag blijft op de spaarrekening staan, en zal maandelijks met 200 euro worden aangevuld.

Beleggingsdoel en tijdspad

Beleggingsdoel en tijdspad

Martijn wil gaan beleggen om te zorgen voor een privépensioenpot. Tijdens een eerdere functie in loondienst bij een werkgever heeft hij wel wat aanvullend pensioen gespaard, maar dit zal niet voldoende zijn de huidige levensstandaard te hanteren. Hij heeft nog ongeveer 25 jaar om vermogen op te bouwen in de privépensioenpot, aangezien deze pas na pensioendatum langzaam aangesproken zal gaan worden.

Mogelijk risico en gewenst rendement

Bij beleggen kun je uit drie profielen kiezen: defensief, neutraal en offensief. Martijn houdt er niet van teveel risico te nemen, en schaalt zichzelf in als neutraal. Hij streeft naar een rendement van ongeveer 4 tot 6 procent per jaar. Verder begrijpt hij goed dat door spreiding het risico dat hij loopt afneemt. Daarom wil hij grotendeels beleggen in ETF’s met wereldwijde aandelen en obligaties. De verhouding tussen aandelen en obligaties zal 60/40 zijn. Naarmate hij ouder wordt, wil langzaamaan verhoudingsgewijs meer kiezen voor (staats)obligaties.

Het liefst wil hij natuurlijk helemaal niets verliezen, maar hij snapt dat risico en rendement allebei bij beleggen horen. Hij heeft een realistische rendementswens, en daarom hoeft hij niet heel erg veel risico te nemen. De gekozen lange beleggingshorizon helpt ook bij het verlagen van het risico.

Actief of passief beleggen?

Martijn werkt veel, en heeft een gezin én een druk sociaal leven. Daarom gaat zijn voorkeur uit naar passief beleggen. Maar omdat hij toch ook graag wil gaan beleggen in een paar specifieke trends en bedrijven, besluit hij te kiezen voor een verhouding van 80 procent passief beleggen en 20 procent actief.

Van het direct beschikbare vermogen zal 15.000 euro geleidelijk belegd worden in goed gespreide ETF’s. Het resterende bedrag van 5.000 euro bewaart hij voor individuele keuzes. Martijn wil hier echter wel eerst goed onderzoek naar doen dus dit zal niet direct belegd worden. Verder zal de maandelijkse inleg van 400 euro geïnvesteerd worden in obligatie- en aandelen ETF’s. Martijn heeft ervoor gekozen dit te doen via een periodieke order bij Binck Fundcoach. Hiervoor worden namelijk geen transactiekosten in rekening gebracht.

Hoeveel tijd besteden aan beleggen?

Martijn heeft zoals gezegd weinig tijd om te besteden aan beleggen, en het hierboven beschreven beleggingsplan kost dat ook niet. Vooraf moet er wel wat huiswerk gedaan worden, maar na het maken van een aantal keuzes hoeft hij nog maar weinig bij te sturen. Van de gehele portefeuille is 80 procent passief belegd. Van dit aandeel hoeft hij alleen maar periodiek te kijken naar de gewenste balans van de verhouding tussen aandelen en obligaties. Bijvoorbeeld een keer per jaar. Er moet wel meer aandacht gegeven worden aan het actief belegde gedeelte van de portefeuille met individuele keuzes. Maar aangezien hij belegt voor een lange termijn hoeft hij de markt niet dagelijks te volgen.

Een aanpak voor beleggen kiezen

Martijn geeft de voorkeur aan beleggen na een fundamentele analyse. Eerst maakt hij een lijstje met de best presterende ETF’s in vergelijking met de benchmark (MSCI world). Uit deze shortlist kiest hij de beste naar zijn maatstaven. Voor de obligaties hanteert hij vrijwel dezelfde aanpak, maar kiest hij ook een aantal wereldwijd opererende obligatiebeleggingsfondsen. Ook de individuele titels kiest hij op basis van een fundamentele analyse. Hij kijkt hierbij bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van de omzet, de winst, en naar de markt met concurrenten. Martijn wil alleen beleggen in bedrijven waarvan hij begrijpt welke producten of diensten ze leveren. Aangezien hij zelf werkt in de technologiebranche, geeft hij hieraan de voorkeur. Van deze markt weet hij immers meer dan van bijvoorbeeld de levensmiddelenhandel.

Pas als hij eenmaal besloten heeft in welke bedrijven hij wil beleggen, gaat hij naar de grafieken kijken. Eerst bepaalt Martijn dus op basis van een fundamentele analyse wat hij wil kopen, en vervolgens bepaalt hij op basis van een visuele technische analyse wanneer dat zal gebeuren.

Welke beleggingsinstrumenten gebruiken?

De beleggingsinstrumenten die Martijn zal gebruiken liggen eigenlijk voor de hand, namelijk aandelen, beleggingsfondsen en ETF’s. Hij wil voorlopig niet gaan werken met hefboominstrumenten, aangezien hij niet veel tijd te besteden heeft aan zijn beleggingen. Als hij later meer tijd heeft en meer ervaring met beleggen heeft opgedaan, wil hij zich hier nog wel eens in gaan verdiepen.

De evaluatie van beleggingen

Martijn weet als ondernemer dat je het meeste leert van je fouten. Hij wil ook leren en zal daarom jaarlijks zijn acties evalueren. Hij zal bij de evaluatie kijken naar wat er goed ging en hoe dat kwam. Maar hij zal ook kijken naar wat er fout ging en wat de reden daarvan was. En wat hij moet doen om in de toekomst dezelfde fout te voorkomen.

Het grootste gedeelte van de beleggingsportefeuille van Martijn volgt ‘de markt’. Bij de evaluatie zal hij daarom vooral kritisch kijken naar het gedeelte met individuele keuzes dat hij actief belegt. Hoe zijn de prestaties van die aandelen ten opzichte van de markt? Is er wel op tijd verlies genomen als dat nodig was? Of is er er misschien teveel (concentratie)risico genomen?

Een evaluatie helpt Martijn om beter inzicht te krijgen in hoe het beleggen gaat tot nu toe. Hij  onderzoekt wat geld oplevert, en wat niet. Zodra hij dat weet ligt de oplossing voor de hand, namelijk doorgaan met winstgevende zaken en stoppen met verliesgevende zaken.

Reflectie op beleggen

Ondernemers weten dat ze zich constant moeten blijven ontwikkelen om relevant te blijven. Willen ze ergens goed in worden en blijven, dan moeten ze constant in beweging blijven. Dit geldt ook voor beleggen. Je kunt je hele leven bezig zijn met beleggingen, terwijl je aan het einde nog steeds niet alleswetend bent. Een van de belangrijkste zaken bij beleggen is daarom reflectie. Stel jezelf regelmatig de vraag of de huidige koers nog wel in lijn ligt met het oorspronkelijke beleggingsdoel. Een beleggingsplan biedt houvast hierbij.

Beleggen kent risico’s. Je inleg kan minder waard worden.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met BinckBank.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here