Home Industrie Industry 4.0: ook interessant voor jouw onderneming?

Industry 4.0: ook interessant voor jouw onderneming?

1547
DELEN

Smart Industry moet de Nederlandse productie grondig veranderen. Sommigen noemen het Industry 4.0: flexibeler, efficiënter en eenvoudiger produceren dankzij digitaal verbonden productienetwerken. Vooral in de loop van volgend decennium moet het het productiewezen drastisch optimaliseren. Of het voldoende zal zijn om op te wegen tegenover de voordelen van de lagelonenlanden? Dat moeten we nog afwachten. Wat wel alvast duidelijk is: ook het kleinere mkb kan er de vruchten van plukken.

Wat is Industry 4.0?

Industry 4.0 zal de focus steeds meer verleggen naar productienetwerken en het verzamelen van data. Machines moeten met andere woorden slimmer worden en tal van sensoren moeten voortdurend gegevens van het productieproces verzamelen. Een eerste voordeel is natuurlijk dat men eenvoudiger kan ingrijpen bij problemen en aan de hand van talloze analyses het productieproces eenvoudig kan optimaliseren. Een daling van de productiekost is dan ook het logisch gevolg. Toch gaat Industry 4.0 een stuk verder. Het laat verschillende machines toe om met elkaar te communiceren en automatisch in te kunnen grijpen indien nodig. Bovendien moet het ook de communicatie tussen verschillende machineparken bewerkstelligen en uiteindelijk zelfs gegevensoverdracht met externe partijen toestaan. Zo kan bijvoorbeeld automatisch doorgegeven worden dat de productie even vertraging onderging, waarna de transporteur de afhaling kan uitstellen. Het gaat dus niet louter om slimmer produceren maar bovendien ook om slimmer communiceren.

Ook interessant voor het mkb

In tegenstelling tot wat sommigen lijken te denken, is Industry 4.0 ook haalbaar voor het Nederlandse mkb. Meer zelfs: zij kunnen er nog meer voordelen uithalen dan de grote internationale spelers die reeds op andere domeinen het proces wisten te optimaliseren. Belangrijk om weten is dan wel dat Industry 4.0, in tegenstelling tot wat z’n naam doet vermoeden, helemaal geen revolutie hoeft te zijn. Voor het mkb moet het eerder gezien worden als een doelstelling waarheen men stap voor stap kan evolueren door op gepaste tijdstippen gericht te investeren. Volgens experts liggen de grootste struikelblokken dan ook helemaal niet op technisch of financieel vlak. Zij zien eerder problemen ontstaan bij de zogenaamde cultuurshock en stellen zich de vraag of het mkb wel mentaal klaar is voor de overstap. Volgens hen zouden de problemen dan ook eerder aan de onderhandeltafel ontstaan. Die cultuurovergang kan echter nu al vorm krijgen.

Wat kan je nu al doen om Industry 4.0 mogelijk te maken?

Ook nu kan al heel wat gedaan worden om Industry 4.0 voor het mkb mogelijk te maken. Zo kan er intern een actie- en onderzoeksplan opgesteld worden en kan onderzocht worden op welke domeinen de nieuwe productiemethoden een meerwaarde zouden kunnen betekenen. Dat helpt alvast om het fenomeen kenbaar te maken en er intern over te spreken.

In een volgende fase kan zelfs een proefopstelling gemaakt worden waarbij verkregen data wordt geanalyseerd. De verkregen ervaringen kunnen de onderneming helpen klaarstomen om Industry 4.0 welkom te heten. Vergeet op basis van de verkregen data ook niet het productieproces te analyseren en aan te passen, op die manier gooi je al heel wat extra voordelen op de onderhandelingstafel.

Is Industry 4.0 interessant voor jouw onderneming? Dat zal je vooral zelf moeten onderzoeken. Maar dat het een meerwaarde kan zijn voor het mkb? Dat staat buiten kijf.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here