Home Branches In deze branches verwachten we de komende jaren personeelstekort

In deze branches verwachten we de komende jaren personeelstekort

1375
DELEN
In deze branches verwachten we de komende jaren personeelstekort

Er is in een aantal branches al jaren sprake van een personeelstekort. Het is de verwachting dat het tekort zich in bepaalde branches oplost, maar bij andere branches is het de verwachting dat het verder zal oplopen. Ook op dit moment zijn er dus nog steeds bedrijven en organisaties die staan te springen om nieuw personeel in dienst te nemen. Er zijn sinds de coronacrisis overigens ook overschotten aan personeel, zoals in de horeca en de recreatieve sector. Dat geldt eveneens voor de branches cultuur en sport. Werkzoekenden hebben de mogelijkheid om van het te verwachten personeelstekort in andere branches te profiteren. Het is dan wel handig om te weten welke branches dat zijn.

Personeelstekort in de zorg

In de zorg komt er op allerlei gebieden een tekort aan personeel voor. De zorgsector is breed en varieert van geestelijke hulpverlening tot medische en verplegende zorg. Wie zich wil omscholen om betere kansen op de arbeidsmarkt te krijgen, kan bijvoorbeeld de opleiding toegepaste psychologie volgen. Er is al tijden sprake van een toename in de vraag naar geestelijke gezondheidszorg, zoals uit het aanbod van vacatures blijkt. Wie nog betere kansen op de arbeidsmarkt wil creëren, heeft de mogelijkheid een verpleegkundige opleiding te volgen. Er is namelijk nu al een grote vraag naar gediplomeerd medisch en verplegend personeel. Die vraag neemt in de toekomst alleen maar verder toe door de vergrijzing van de samenleving.

Personeelstekort in het onderwijs

Personeelstekort in het onderwijs

In het onderwijs is er ook al lange tijd sprake van personeelstekort. Ook dat biedt kansen voor de toekomst. Het gaat hierbij onder meer om personeelstekort in het primair onderwijs. Er is niet alleen een tekort aan leraren, maar ook aan ander onderwijspersoneel. Bijvoorbeeld als het gaat om schoolleiders en om medewerkers met een ondersteunende functie. De verwachting van de rijksoverheid is dat het lerarentekort verder gaat oplopen naar zesduizend in 2024. Dat betekent dat er wat dat betreft in deze branche een prima arbeidsmarktperspectief is voor werkzoekenden die zich willen laten omscholen.

Tekort in ICT-sector

De ICT-sector kent dit jaar een grote groei van ongeveer 5 procent, maar daarmee loopt het huidige tekort aan ICT-personeel verder op. Uit een rapport van het UWV blijkt dat er door de coronacrisis bovendien een tekort is aan ICT-personeel vanwege de massaal thuiswerkende arbeidskrachten. Er is meer ondersteuning nodig bij providers. Bovendien is het de bedoeling om ICT-vernieuwingsprojecten versneld door te voeren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here