Home Financiering Hoe voorkom je een fiscale kwalificatie als onzakelijke lening?

Hoe voorkom je een fiscale kwalificatie als onzakelijke lening?

1727
DELEN

Wanneer jouw onderneming nood heeft aan extra geld, bestaan er verschillende mogelijkheden om de budgetten binnen te halen. Een van die mogelijkheden is het lenen van een andere persoon die al dan niet met de onderneming verbonden is. Zo kan een directeur-grootaandeelhouder bijvoorbeeld geld lenen aan zijn bv maar kan het geld ook opgehaald worden bij particulieren of vennootschappen. Klaar is Kees? Zo eenvoudig is het niet. De controleur kan immers trachten aan te tonen dat het gaat om een zogenaamde onzakelijke lening. In dat geval zijn de gevolgen niet min. Je houdt best rekening met onze tips voor het toekennen van een zakelijke lening.

Wat is een onzakelijke lening?

Bij een onzakelijke lening wordt de gesloten leenovereenkomst geherkwalificeerd. De lening wordt niet als zakelijk aanzien omdat andere oorzaken aan de basis van de geldverstrekking zouden liggen. Dat kan bijvoorbeeld een emotionele band zijn (de vader leent aan de bv van zijn zoon) maar kan evenzeer een financiële oorzaak hebben. Die kwalificatie is heel belangrijk voor de fiscale praktijk. Er zijn verschillende factoren die in rekening worden gebracht bij het bepalen van het zakelijk of het onzakelijk karakter van de lening.

Gevolgen van een kwalificatie als onzakelijke lening

Een kwalificatie als onzakelijke lening brengt heel wat nadelige effecten met zich mee. Zo bevestigt ook de belastingdienst ons nadrukkelijk.

Wanneer een lening onzakelijk is, kan deze immers aanzien worden als een definitieve betaling. Zo’n definitieve betaling wordt dan aanzien als een inkomst en wordt gewoon belast in de inkomstenbelasting. In de andere richting kunnen die “inkomsten” dan weer belast worden als dividenduitkering of als loon. Meestal werden deze “inkomsten” niet aangegeven waardoor ook hier sancties kunnen volgen zoals een hogere aanslag, betalingsrente en een fiscale boete. Uiteraard wordt de lening dan ook geschrapt op de balans van de vennootschap en kan deze niet langer worden afgewaardeerd.

Hoe verloopt de herkwalificatie als onzakelijke lening?

Het is de inspecteur die moet bewijzen dat het gaat om een onzakelijke lening. Een studie van de universiteit van Tilburg onderzocht onder andere met welke factoren de inspecteur rekening houdt bij het bepalen van het zakelijk of onzakelijk karakter van de lening. Zo wordt meestal gekeken naar de normale onafhankelijke derde: zou een derde onder dezelfde voorwaarden de geldlening zijn aangegaan?

Voor het maken van die afweging wordt dan weer gekeken naar het al dan niet aanwezig zijn van zekerheden, het al dan niet aanwezig zijn van een rente en de hoogte van die rente, de band tussen de verschillende partijen, het al dan niet aanwezig zijn van een aflossingsschema en het al dan niet aanwezig zijn van een schriftelijke leningsovereenkomst.

Opgelet: vroeger nam men aan dat een onzakelijke lening alleen tussen gelieerde partijen kon gesloten worden. De rechtbank in Breda bracht onlangs nog verandering in die redenering. Zo kan een lening tussen niet-gelieerde partijen nog steeds als onzakelijk aanzien worden, indien het debiteurenrisico genomen is “in het belang van een aandeelhouder van de uitlenende vennootschap”.

Checklist voor het opstellen van een zakelijke lening

Wil je een kwalijke kwalificatie als onzakelijke lening voorkomen? Dan zorg je er maar beter voor dat je vooraf de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treft. Volgende checklist zorgt er alvast voor dat je heel wat weerwerk hebt op de argumenten van de inspecteur:

  • Stel steeds een schriftelijke leenovereenkomst op;
  • Neem voldoende zekerheden op in de leenovereenkomst: laat iemand zich borg stellen of vestig een pand op één of meerdere goederen;
  • Voer een risicoanalyse uit: kan de onderneming wel voldoen aan zijn betalingsverplichtingen?;
  • Op basis van de risicoanalyse kom je een marktconforme rente overeen;
  • Voeg een aflossingstabel toe aan de schriftelijke leenovereenkomst;
  • Sluit de lening af aan marktconforme voorwaarden. Voorzie bijvoorbeeld sancties bij laattijdige betaling.

Uiteraard moet je nog met heel wat andere factoren rekening houden bij het afsluiten van een zakelijke lening. Lees daarom zeker ook deze vijf tips.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here