Home Geen categorie Hoe verbeter je de organisatiecultuur binnen je bedrijf?

Hoe verbeter je de organisatiecultuur binnen je bedrijf?

1534
DELEN

De organisatiecultuur in een bedrijf speelt een grote rol in de sfeer en in de werktevredenheid van zowel de werknemers als de werkgever. De organisatiecultuur heeft te maken met de werkplekinrichting en met de normen en waarden die binnen het bedrijf heersen. Wanneer bedrijven zich bezig willen gaan houden met job crafting, wat zeker aan te raden is, dan is het van belang dat de organisatiecultuur goed op orde is.

Het werkt twee kanten op

Het is zo dat er een goede organisatiecultuur nodig is om te kunnen starten met job crafting. De werknemers hebben immers een goede basis nodig om een eigen draai te kunnen geven aan de functie. Wanneer er job crafting wordt toegepast, dan zorgt dit er weer voor dat de organisatiecultuur verder verbetert. Zo zijn dit twee factoren die elkaar kunnen versterken en uiteindelijk draagt dit bij aan het realiseren van een optimale werktevredenheid.

Vasthouden aan de werknemers

Werkgevers willen vasthouden aan de beste werknemers. Dit is vanzelfsprekend. Werknemers die goed werk leveren zijn van grote waarde voor het bedrijf. Veel werkgevers beperken deze medewerkers op het gebied van job crafting, vooral omdat zij bang zijn dat de werknemers op zoek gaan naar een andere baan wanneer zij zich door job crafting steeds verder hebben kunnen ontwikkelen. In de praktijk is het zo dat het zeker niet nodig is om de beste medewerkers in job crafting te beperken. Integendeel. Wanneer de organisatiecultuur goed is en de medewerkers de vrijheid hebben om de functie uit te oefenen op hun eigen manier, dan zijn zij hier zo tevreden over dat zij niet nadenken over een andere baan. Wie tevreden is met de huidige baan zal deze niet zo snel verlaten. Werkgevers doen er dus goed aan om job crafting te combineren met een sterke organisatiecultuur.

De onderlinge relaties verbeteren

De onderlinge relaties zijn niet altijd optimaal binnen een bedrijf. Het kan zijn dat er collega’s zijn die niet goed met elkaar overweg kunnen of dat er een verstoring bestaat in de relatie tussen een werknemer en de werkgever. Om de organisatiecultuur te verbeteren is het nodig om hieraan te werken. Zo kan er een gesprek plaatsvinden tussen de twee collega’s om uit te zoeken waar de struikelblokken zich bevinden, zodat kan worden gewerkt aan het vinden van een passende oplossing. Ditzelfde geldt voor de werknemer en de werkgever. Daarnaast kan de werkgever zich voor alle medewerkers inzetten door motiverend en complimenteus te zijn. Dit versterkt de onderlinge band, heeft de werknemers het vertrouwen dat zij bij job crafting nodig hebben en verbetert de sfeer en dus de organisatiecultuur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here