Home Blogs Hoe kan je de synergie tussen onderwijs en industrie verbeteren?

Hoe kan je de synergie tussen onderwijs en industrie verbeteren?

1231
DELEN

De industriesector klaagt wel eens over het gebrek aan geschikte profielen. Ze hebben het hierbij niet alleen over ingenieurs maar ook over elektrotechnici of werktuigbouwkundigen. Soms is de sector dan weer voornamelijk op zoek naar technische talenten uit het mbo. Toch blijkt die overstap lang niet altijd even vlot te verlopen. Onderwijs en industrie zijn dan ook onvoldoende op elkaar afgestemd en hebben stuk voor stuk andere verwachtingen. De synergie tussen onderwijs en industrie verbeteren, behelst dan ook een win-winsituatie voor alle partijen. Maar hoe kan je die synergie verbeteren? Drie domeinen blijken centraal te staan.

Ga het gesprek aan

In de eerste plaats organiseren scholen vaak allerhande acties om de raakvlakken met de industriële sector in hun opleiding te introduceren. Mogelijks kan je hier ook zelf op inpikken en bijvoorbeeld meewerken aan een lezing of een rondleiding organiseren in het eigen bedrijf. Dat laatste helpt overigens ook om naamsbekendheid op te bouwen bij toekomstige sollicitanten.

Vraag ook steeds naar de noden van de onderwijsinstelling. De praktijk leert ons dat vooral mbo-opleidingsinstellingen lang niet altijd over de nodige financiële middelen beschikken om de apparatuur die de leerlingen in de sector aan zullen treffen, ook effectief aan te kopen. Dat zorgt echter voor een technologische achterstand. Vanuit de sector kan je eventueel toestellen die intussen afgeschreven zijn en vervangen moeten worden, aan de onderwijsinstelling schenken of uitlenen. Op die manier doen de leerlingen de nodige ervaring op en zal de overgang naar de snel evoluerende industriële werkwereld eenvoudiger verlopen. Natuurlijk staat niets jou in de weg om ook nog even een plaatje met een logo en een positief woordje aan te brengen.

Bied een stageplaats aan

In de meeste opleidingen vormt de stage een belangrijk onderdeel van de vorming van de student. Zeker in het middelbaar beroepsonderwijs is zo’n stage heel belangrijk. Ook jouw onderneming kan een steentje bijdragen door een stageplek aan te bieden. Op die manier geef je de praktijkervaring van de student zelf vorm.

Hiervoor moet de onderneming wel aan een aantal kwaliteitscriteria voldoen. Zo moeten de werkzaamheden passen bij de opleiding van de stagiair, moet er een deskundige praktijkopleider aanwezig zijn en moet de werkplek veilig zijn. Uiteraard zal er ook een praktijkovereenkomst afgesloten worden.

Laat een leerling-stagiair overigens nooit zomaar meedraaien in de productie van de onderneming maar kies voor een stageplan dat rekening houdt met de ervaring en de opleiding van de stagiair. Laat de stagiair diverse taken uitvoeren en op verschillende relevante afdelingen plaatsnemen. Op die manier doet de stagiair een groot aantal ervaringen op, waardoor je ook bijdraagt aan de loopbaankeuze. Laat om diezelfde reden ook voldoende ruimte voor persoonlijke accenten: als de stagiair aangeeft een bepaalde verwerkingstechniek nog eens in te willen oefenen, bied je maar beter de nodige ruimte om zich hierin te ontwikkelen.

Ondersteun ook de docenten

Lang niet alleen de leerlingen kunnen de steun van de industrie goed gebruiken. Ook de docenten zijn soms al jaren uit het werkveld verdwenen en werken vaak met verouderde apparatuur.

Vanuit de sector kan je de docenten ondersteunen door didactisch materiaal ter beschikking te stellen. Denk bijvoorbeeld aan proefopstellingen, cursussen die intern gebruikt worden of foto- en videomateriaal. Soms biedt men docenten ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een interne vorming.

Momenteel zijn het voornamelijk de grotere bedrijven die dergelijke didactische ondersteuningsnetwerken aanbieden. Siemens beschikt bijvoorbeeld over het programma ‘Siemens Automation Cooperates with Education’ (SCE) waarbij docenten niet alleen opleidingsdocumenten kunnen raadplegen maar ook opleidingsmogelijkheden ontvangen en onderwijsinstellingen dan weer goedkope opleidingstoestellen kunnen aankopen. Via verschillende kant-en-klare pakketten helpen ze de lessen perfect aan te passen aan de nieuwe vereisten in de sector. Toch kan ook een lokale speler een gelijkaardige rol spelen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here