DELEN

Coaching is booming. De meerwaarde van coaching is dan ook in heel wat bedrijven binnengedrongen. Dat is helemaal niet onlogisch: door coaching te integreren in de manier van werken met anderen, kan men ook veel betere resultaten verwachten. Een coaching opleiding blijkt een meerwaarde te zijn voor iedere manager, leidinggevende, adviseur of begeleider.

De noodzaak van coaching

Dat coaching onontbeerlijk is geworden voor iedere organisatie, dat bewijst onder andere een onderzoek van de Erasmus Universiteit. Zij geven aan dat die noodzaak verschillende domeinen behelst, gaande van het herkennen van valkuilen (77%), tot het ontwikkelen van een eigen zelfbeeld (74%) en het omgaan met conflicten (64%).

Managers merken dan ook steeds vaker dat hun personeelsleden vastgeroest zitten in specifiek gedrag. Collegiale fricties en afstemmingsproblemen worden aangehaald als voornaamste pijnpunten. Sturende maatregelen blijken niet langer te werken, de interne motivatie om het gedrag de goede richting uit te sturen ontbreekt. Het is net hier waar de kracht van coaching schuilt: die interne motivatie opnieuw opwekken om hen zo opnieuw de juiste richting uit te sturen. De coach geeft enkel het noodzakelijke zetje, de werknemer kruipt achter het stuur van zijn gedrag.

De meerwaarde van coaching

Coaching alleen benaderen vanuit een noodzaakperspectief, dat zou het oneer aandoen. Coaching kan immers wat ‘goed is’, verder helpen verbeteren. Coaching helpt dan ook om de werknemer het heft in eigen handen te laten nemen en hem zelf tot duurzame oplossingen te laten komen. Medewerkers groeien hierdoor in hun functie en diezelfde persoonlijke groei zal ook de onderneming stimuleren. Vergeet niet: een onderneming is maar even krachtig als de optelsom van de individuen die er hun schouders onderzetten.

Coaching moet je leren

Hoe prachtig en eenvoudig coaching ook mag lijken, het is een vak apart. Natuurlijk hebben sommigen wel een aanleg tot sturend gedrag, maar ook voor hen blijkt een degelijke opleiding onontbeerlijk te zijn.

Met een opleiding bedoelen we uiteraard niet alleen ‘met de neus in een boek’,  maar het oefenen van praktische vaardigheden zal een minstens even cruciale rol innemen. Coachingstechnieken en inzichten moeten gecombineerd worden in praktijkgerichte situaties. Via een coaching opleiding leer je niet alleen anderen te sturen, maar leer je bovendien ook jezelf te ontwikkelen. Het eigen gedrag wordt voortdurend in vraag gesteld en wordt aangestuurd om een betere coach te worden.

Op eigen houtje een attitudewijziging doormaken, zichzelf voortdurend in vraag stellen, theoretische kennis verwerven en diezelfde kennis ook uittesten in alledaagse situaties? Het lijkt onmogelijk. Het is net omwille van die intensiteit en de vereiste ervaring van de docenten, dat best gekozen wordt voor een erkende opleiding coach. Alleen zo’n erkende coach weet wat er leeft, kan wat buigt verstevigen en zorgt ervoor dat je alle coaching obstakels opzij weet te schuiven.

Voor wie is een coaching opleiding geschikt?

Kunnen coachen en willen coachen, het zijn natuurlijk twee aparte begrippen. Het gaat een stuk om attitudes en de visie op anderen en hun ontwikkelingsproces. Een coaching opleiding richt zich dan ook op managers die anderen willen sturen, willen verrijken en willen verdiepen en dat vanuit een persoonlijk en nieuw fundament. Het eigen gedrag willen sturen en hierover reflecteren, om vanuit zichzelf anderen persoonlijk te helpen groeien: het staat centraal tijdens een coaching opleiding. Enkel wanneer je communicatieve vaardigheden, zelfreflectie en leidinggeven effectief beheerst, zal een coach het maximale uit de medewerkers helpen halen.

Pas jij in dat plaatje? Dan kan een coaching opleiding helpen om het maximale uit jouw werknemers én onderneming te halen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here