Home Financiering Hoe kan je als starter een zakelijke lening verkrijgen?

Hoe kan je als starter een zakelijke lening verkrijgen?

1859
DELEN

Als ondernemer kan je een zakelijk krediet afsluiten. De kredietinstelling vraagt over het algemeen steeds een ondernemingsplan en positieve jaarcijfers. In het geval van een eenmanszaak komt daar ook nog eens een BKR-toetsing bovenop. Als startende ondernemer kan je niet altijd cijfers voorleggen. Kan je dat wel? Dan zijn ze door de vele investeringen vaak niet zo rooskleurig.

Toch zijn er ook mogelijkheden om als kersvers ondernemer een lening voor startende ondernemers te verkrijgen.

Zakelijke lening voor startende ondernemers: de bank

Als kersverse ondernemer kan je natuurlijk nog geen jaarcijfers voorleggen. In dat geval zal je de kredietinstelling moeten overtuigen met een bedrijfsplan en financiële verwachtingen. Aangeraden wordt om de financiële prognoses door een accountant op te laten stellen, dat geeft het toch altijd wat extra overtuigingsvermogen. Van belang is dat je weet waarin je gaat investeren en er nagegaan wordt in welke mate dat in een groeiende winst zal resulteren. Een goeie rendabiliteitsstudie is op dat vlak onontbeerlijk. Weet dat soms ook persoonlijke schulden een rol zullen spelen. Vooral in het geval van een lening zzp waar hoe dan ook een BKR-toetsing zal volgen.

Over het algemeen zal de kredietinstelling ook verder kijken dan louter de aan hen meegedeelde (financiële) gegevens en plannen. Zo zullen ze bijvoorbeeld rekening houden met de vermogenspositie, de groeiverwachtingen in jouw sector en de verhouding tussen het nettoresultaat en het eigen vermogen. Op het einde van de rit kan de kredietinstelling dan beslissen om al dan niet een lening toe te staan. Doen ze dat wel? Dan zullen ze op basis van een inschatting van de risico’s een rente voorstellen. Die rente kan per bank verschillen waardoor het zeker de moeite loont om ook elders een voorstel op te vragen. Doen ze dat niet? Dan kan je nog steeds bij een andere bank aankloppen of kan het de moeite lonen om het plan onder de loep te nemen en enkele aanpassingen door te voeren. Uiteraard kan je ook je heil zoeken bij de overheid of bij particuliere en/of professionele investeerders.

Kleine lening startende ondernemer via overheid

Als startende ondernemers geen lening zouden kunnen verkrijgen, zou de economie stilvallen. Om die reden kan je ook bij stichting Qredits Microfinanciering Nederland een zakelijke lening voor startende ondernemers aanvragen. Het gaat wel om een zogenaamd microkrediet van maximaal 50.000 euro. Om in aanmerking te komen voor zo’n microkrediet moet je minder dan vijf werknemers in dienst hebben en wordt er opnieuw gekeken naar het ondernemings- en financieel plan. De stichting Qredits biedt wel ondersteuning voor zij die zelf hun ondernemingsplan of financieel plan wensen op te stellen. Een bijkomstig voordeel: voor een microkrediet van Qredits is een bkr-toetsing niet noodzakelijk.

Lening startende ondernemer via het UWV

Kan je geen lening voor startende ondernemers verkrijgen via Qredits? Dan kan ook het UWV een interessante piste vormen. Om in aanmerking te komen voor zo’n starterskrediet moet je wel voldoen aan de voorwaarden van het UWV (een uitkering van het UWV is geen vereiste). Uiteraard is een UWV-lening dan ook voor velen geen mogelijkheid. Voor anderen is het soms een reddende engel.

In de eerste plaats heeft het UWV de mogelijkheid tot een starterskrediet. Hierbij kan het UWV borg staan voor de lening van een commerciële bank of kunnen ze ook zelf een lening toekennen. De rente loopt wel op tot 8% en de lening heeft een maximale looptijd van 10 jaar. Uiteraard zijn er wel bijkomstige voorwaarden voor wat betreft jouw ziekte of handicap en komt lang niet iedere ondernemer voor deze lening in aanmerking.

Een minder bekende formule van het UWV is het voorbereidingskrediet. Dit is echt een startende ondernemer lening: dit krediet moet de kosten dekken die voorafgaan aan de start van de onderneming. We denken bijvoorbeeld aan het deelnemen aan beurzen of het opbouwen van een klantenbestand. De kosten moeten steeds worden aangetoond en kunnen pas na declaratie in een voorbereidingskrediet resulteren. Ook hier gelden strikte voorwaarden.

Zoek externe investeerders

Uiteraard zijn er ook mogelijkheden om buiten de klassieke kanalen een krediet te verkrijgen. Crowdfundingplatformen waarbij een groot aantal particulieren investeren, zijn bijvoorbeeld in opmars. Let er dan wel op dat het platform kan garanderen dat je de volledige lening verkrijgt en informeer ook goed naar de administratieve last en de bijkomende kosten. Zorg ervoor dat je de lening niet moet aangaan indien het verhoopt op te halen bedrag niet gehaald wordt.

Anderzijds zijn er ook ondernemers die maar wat graag willen investeren in young potentials. Vaak kiezen ze dan voor aandelen in jouw onderneming. Weet dat dat ook grote voordelen kan hebben: deze investeerders hebben vaak al een rijke carrière achter de kiezen en kunnen een positieve invloed hebben op de cijfers, de manier van werken en de geloofwaardigheid. Bovendien kan het uitgebreid netwerk extra klanten opleveren. Weeg daarom steeds de voor- en nadelen tegen elkaar op. Dat laatste geldt trouwens voor alle kredietvormen. Vergelijken is en blijft nog steeds belangrijk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here