Home Blogs Help: een zakelijke lening verkrijgen met een hoge studieschuld

Help: een zakelijke lening verkrijgen met een hoge studieschuld

2217
DELEN

Studeren is niet goedkoop. Steeds meer studenten moeten dan ook beroep doen op studiefinanciering. Intussen is het totaal geleend bedrag zelfs hoger dan het totale bbp van IJsland, dat zegt toch wel wat. Die studieschuld heeft ook na het afstuderen nog steeds invloed op onze financiële situatie, zeker wanneer we een krediet wensen te verkrijgen. Wanneer we als pas afgestudeerde een krediet wensen aan te gaan voor een op te starten onderneming komen we zo voor twee obstakels te staan: enerzijds heb je nog geen inkomsten en moet je de kredietinstelling overtuigen aan de hand van jouw ondernemingsplan, anderzijds toorn je wel al meteen een studieschuld met je mee. Zijn de gevolgen nefast voor onze zakelijke kansen en bestaan er ook alternatieven?

De bijzonderheid van de studieschuld

Bijzonder aan de studieschuld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs, is dat die studieschuld terugbetaald kan worden rekening houdende met het inkomen. Echter kan je ook zelf beslissen om minder of meer af te lossen. Bovendien wordt de studielening niet gemeld bij het Bureau Krediet Registratie. Dat laatste is dan ook logisch: het gaat niet om een lening voor consumptieve doeleinden.

Voorgaande situatie brengt enkele belangrijke gevolgen met zich mee. In de eerste plaats zal je bij de kredietinstelling zelf moeten aangeven dat je nog een lopende verplichting hebt bij het DUO. Daarover liegen is hoe dan ook geen goed idee. Toch zou ongeveer 39% van de consumenten hun studieschuld niet vermelden bij hun hypotheekadviseur. Uiteraard kan dat nefaste gevolgen hebben wanneer het misloopt, ook in het kader van een zakelijk krediet is dat het geval.

In de tweede plaats heeft de kredietverstrekker geen zicht op hoeveel je maandelijks aflost. Daarom berekent de kredietverstrekker de maandlast in functie van een percentage. In het geval van het oude leenstelsel is dat percentage gelijk aan 0,75% van de studieschuld, in het geval van het nieuwe leenstelsel slechts 0,45%. Natuurlijk zijn de bekomen bedragen niet reëel, maar op die manier kan de kredietverstrekker zich toch een fictief idee vormen.

Een zakelijke lening verkrijgen met een hoge studieschuld

In de praktijk hoef je je weinig zorgen te maken. In het geval van een hoge studieschuld spreken we al snel over bedragen tussen vijftig- en honderdduizend euro. Als het gaat om het oude leenstelsel berekent de kredietverstrekker hiervoor een maandlast van ongeveer 375 tot 750 euro. In het geval van het nieuwe leenstelsel gaat het dan weer om een maandlast van 225 euro tot 450 euro. Enkel bij erg hoge studielasten kan dat met andere woorden probleemsituaties opleveren. Bij middelhoge studielasten zal het bedrag dan weer in rekening worden gebracht voor de berekening van de totale afloscapaciteit. Doorslaggevend voor het al dan niet verkrijgen van een financiering zal ook hier nog steeds het ondernemingsplan zijn in combinatie met eventuele waarborgen die je al dan niet kan voorleggen. Lees daarom zeker onze andere tips voor het verkrijgen van een zakelijke lening als starter.

Samengevat: alhoewel de studieschuld invloed zal hebben op het te ontlenen bedrag, zal het zelden doorslaggevend zijn. Enkel in het geval van de torenhoge studieschulden (bedragen tot ver boven de 50.000 euro), durft dat nogal eens te veranderen. Zeker wanneer je een vrij risicovolle onderneming wenst op te richten. Doet de kredietinstelling echter toch moeilijk? Dan kan stichting Qredits Microfinanciering Nederland, een stichting in functie van het Europese programma voor werkgelegenheid, mogelijks soelaas bieden. Bovendien kan je altijd nog een beroep doen op particuliere investeerders.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here