Home Financieel “Hé ondernemer, hoe zit het eigenlijk met jouw pensioen?”

“Hé ondernemer, hoe zit het eigenlijk met jouw pensioen?”

301
DELEN
“Hé ondernemer, hoe zit het eigenlijk met jouw pensioen”

Bovenstaande vraag is niet echt een goede gespreksopener op een feestje. Maar het is wel een belangrijke vraag die je jezelf regelmatig zou moeten stellen. Het aantal ondernemers (vooral zzp’ers) is immers het afgelopen decennium gigantisch gegroeid. En het overgrote deel van deze  groep mensen bouwt geen aanvullend pensioen op via een pensioenfonds. Gelukkig is er wel een andere manier waarop je dit fiscaal aantrekkelijk kunt doen. Hieronder lees je alles over de verruimde mogelijkheden van een lijfrente met de nieuwe pensioenwet die sinds 1 juli 2023 van kracht is.

Met belastingvoordeel sparen voor een aanvullend pensioen

Iedereen die woont en werkt in Nederland bouwt jaarlijks recht op AOW op. De meeste mensen in loondienst en sommige zelfstandigen bouwen daarnaast een aanvullend pensioen op bij een pensioenfonds. Dit geldt echter niet voor de overgrote groep ondernemers. Bovendien kunnen ook mensen die wel bij een pensioenfonds zijn aangesloten een pensioengat hebben.

De overheid moedigt het aan dat mensen sparen voor hun oude dag. Pensioen opbouwen in een pensioenfonds levert daarom belastingvoordeel op. Mensen die niet bij een pensioenfonds zijn aangesloten of te weinig pensioen opbouwen (of opgebouwd hebben in het verleden), kunnen ook profiteren van belastingvoordeel. Sinds 1 juli 2023 zijn er namelijk verruimde mogelijkheden voor de opbouw van pensioen met een lijfrente.

Met belastingvoordeel sparen voor een aanvullend pensioen

Wat is een lijfrente?

Een lijfrente is een geblokkeerde rekening waarop je periodiek of eenmalig geld inlegt, dat spaarrente oplevert of belegd worden. Met het opgebouwde vermogen koop je (op of net na je pensioendatum) een lijfrenteproduct bij een bank of verzekeraar, dat het vermogen periodiek uitkeert. Op deze manier pensioen opbouwen levert op diverse manieren belastingtechnisch voordeel op. Ten eerst valt het vermogen buiten box 3. Je ontkomt dus aan een (mogelijke) vermogensrendementsheffing. Daarnaast mag je de inleg nu aftrekken voor de inkomstenbelasting. Je betaalt pas belasting over de uitkering. Waarschijnlijk val je na je pensioengerechtigde leeftijd in een lager belastingtarief.

Wijzigingen in pensioenopbouw met een lijfrente

Sinds 1 juli jl. is de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen van kracht. Hierin is veel meer ruimte om met belastingvoordeel via een lijfrente pensioen op te bouwen. Waar het maximale bedrag eerder ongeveer 15.000 euro was, is dat nu maar liefst 34.550 euro. De jaarruimte (het percentage van je inkomsten die je jaarlijks maximaal mag aftrekken) is meer dan verdubbeld tot dertig procent.

Nu is de tijd om na te denken over later

Er bestaan zorgen over de financiële ruimte die een groeiende groep mensen tijdens hun pensioen zal hebben. Sommigen steken hun kop in het zand, en denken dat het allemaal later vanzelf wel goedkomt. Een andere groep lost nu de hypotheek (versneld) af, en denkt dat dat voldoende is. Wat velen niet beseffen, is dat nu pensioensparen of -beleggen met een lijfrente veel interessanter en rendabeler is. Bekijk daarom welke financiële ruimte je hebt. Je zult jezelf er later dankbaar voor zijn!