Home Blogs Giftenaftrek: dit moet je weten!

Giftenaftrek: dit moet je weten!

1927
DELEN

Voor de inkomstenbelastingen zijn giften aan goede doelen of instellingen aftrekbaar. Ook in het kader van vrijwilligerswerk kan je aftrek krijgen in de inkomstenbelasting. Die aftrek is echter afhankelijk van de manier waarop je de gift doet en de instelling die de gift ontvangt. Bovendien zijn er in sommige gevallen ook minimale drempels en maximale aftrekbedragen voorzien.

Voorwaarden voor de giftenaftrek

Giften zijn aftrekbaar indien het gaat om een gift aan een (culturele) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), een vereniging of een SBBI (Steunstichting Sociaal Belang Behartigende Instelling). Het kan hierbij gaan om een periodieke of een gewone gift. Ten aanzien van een vereniging is een gewone gift echter niet aftrekbaar, terwijl een periodieke gift aan een SBBI op zijn beurt niet aftrekbaar is in de inkomstenbelasting.

We spreken van een periodieke gift indien het gaat om vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Deze bedragen moeten minimaal vijf jaar na elkaar worden overgemaakt aan dezelfde vereniging of instelling en de betalingen dienen uiterlijk te stoppen bij het overlijden. Indien het niet gaat om een periodieke gift, spreken we van een gewone gift.

Hoeveel giftenaftrek kan je krijgen?

In het geval van een periodieke gift mag het volledige bedrag afgetrokken worden in de inkomstenbelasting.

Bij de gewone gift zijn er echter wel beperkingen voorzien. Hier is er een minimumdrempel van 1 % van het drempelinkomen (totaal inkomsten box 1, 2 en 3, exclusief de persoonsgebonden aftrek) met een minimum van zestig euro. Enkel het gedeelte van de gift dat hoger is dan die minimumdrempel, is dan aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Er geldt eveneens een maximum van 10 % van het drempelinkomen. Bij een behandeling als fiscale partners wordt de som genomen van de giften, maar ook van de drempelinkomens.

Er geldt overigens een extra voordelige uitzondering voor culturele ANBI’s. Hier mag je de aftrek verhogen met 25% (maximale verhoging van 1.250 euro), ongeacht of het gaat om een periodieke of een gewone gift. Via het programma ANBI opzoeken kan je nagaan of het al dan niet gaat om een culturele ANBI.

Opgelet: schriftelijk bewijs noodzakelijk

Recent heeft het Hof Amsterdam aangegeven dat kwitanties, donatieverklaringen en bankafschriften niet zomaar volstaan om de gift te bewijzen. Je moet immers giften met schriftelijke bescheiden staven. Het ging hierbij wel om een zaak waarbij een instelling op grote schaal onjuiste of valse kwitanties en donatieverklaringen had afgegeven. Bovendien kwam in deze zaak de naam van de belanghebbende niet voor op de administratieve lijsten van de instelling. Of de fiscus ook bij jou zo streng zal zijn, valt met andere woorden te betwijfelen.

In de praktijk kunnen we aannemen dat kwitanties in combinatie met rekeningafschriften in klassieke gevallen wel zullen volstaan om het bewijs van de gift aan te tonen. De belangrijkste conclusie is echter: houd de bewijsstukken goed bij opdat je alles mooi aan de fiscus kan voorleggen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here