Home Eigen bedrijf starten Een eigen kledingwinkel beginnen

Een eigen kledingwinkel beginnen

Als kind waren we misschien al graag de diva en intussen is onze garderobe uitgegroeid tot die van een echte beroemdheid. Kleding, dat is duidelijk jouw passie. Een eigen kledingwinkel beginnen? Niets meer dan een logische stap. Toch is zo’n kledingwinkel starten veel ingewikkelder dan het winkeltje spelen als klein ukje. Veel werk, gekkenwerk durven we soms zelfs eens zeggen. Maar met de nodige portie enthousiasme? Dan is er geen enkele reden waarom jij niet zou slagen kunnen. Onderstaande tips kunnen alvast helpen om “een kledingwinkel openen” te vertalen naar “een succesvolle kledingwinkel starten”.

1. Ondernemingsplan schrijven
2. Ondernemingsvorm
3. Geen garantie voor succes
4. Aangepaste financiering
5. Huisvesting
6. Inkoop, contracten en personeel

eigen kledingwinkel beginnen

1. Voordat we een kledingwinkel beginnen: het ondernemingsplan schrijven

Een kledingwinkel starten dat staat of valt met een goed ondernemingsplan. Zo’n ondernemingsplan wordt dan ook de ruggengraat van jouw kledingwinkel en zal vaak de grondreden zijn voor het al dan niet verkrijgen van een kredietlening of investering. In het ondernemingsplan zet je zowel de interne als de externe organisatie uiteen en heb je een grote aandacht voor financiële aspecten: omzetprognoses, rentabiliteitsanalyses en de exploitatiebegroting, het zijn stuk voor stuk begrippen die hier niet mogen ontbreken. In de praktijk wordt zo’n ondernemingsplan dan ook de veruitwendiging van jouw visie en doelen, maar dan in de praktijk omgezet en gestaafd door middel van harde cijfers. Met een goed ondernemingsplan wordt een kledingwinkel openen een stuk eenvoudiger.

Begroot de inkomsten

Om de omzet te kunnen begroten, is het belangrijk om een inschatting te kunnen maken over de te verwachten inkomsten. Een kledingwinkel starten doen we immers niet zomaar: we willen er ook voldoende euro’s aan verdienen. In het ondernemingsplan willen we een inschatting terugvinden van die verwachte inkomsten, maar in de praktijk blijkt dat nogal snel een huzarenwerk te worden. Hoe weten we hoeveel we gaan verdienen nog voor we de eigen kledingwinkel beginnen?

Een eenvoudige manier om die inschatting te maken is het raadplegen van de gemiddelde verkoopcijfers bij concurrenten. Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek kan je dergelijke gegevens opvragen. Bestudeer die gegevens wel binnen hun context: ga je een kledingwinkel starten, dan zal je aanvankelijk minder verdienen dan een gevestigde waarde in de regio.

Een andere manier is om de focus volledig op jezelf te leggen: dankzij een marktonderzoek (bv. een bevraging in jouw buurt) kan je onderzoeken hoeveel een gemiddeld gezin jaarlijks aan kleding uitgeeft. Die cijfers kan je dan extrapoleren naar het aantal gezinnen die in de buurt van jouw kledingwinkel wonen. Plak hier een geschat marktaandeel op en je bekomt een schatting van de inkomsten.

Welke methode het best aangewezen is? Beiden. Des te meer criteria in rekening worden gebracht om jouw cijfers te verantwoorden, des te groter de kans dat een financiële instelling jou een krediet zal toestaan. Een kledingwinkel openen staat sowieso al garant voor een woelige en intense periode, dankzij harde cijfers kan je ook jezelf al een stukje geruststellen.

Begroot de kosten en bepaal de break-evenomzet

Een eigen kledingwinkel beginnen is meer dan alleen winst: er zullen ook heel wat kosten bij komen kijken. Een kledingwinkel openen staat dan ook gelijk met talloze huurovereenkomsten, verzekeringspolissen, leveranciers en de nodige portie marketing. In de break-evenomzetanalyse geven we aan hoeveel we moeten verdienen om die kosten te kunnen dekken. Is de prognose op zowel korte als lange termijn negatief? Dan zullen we geen kledingwinkel starten. In het andere geval gaan we er meteen mee aan de slag.

2. Een kledingwinkel openen en de keuze voor een geschikte ondernemingsvorm

Wanneer we de economische wereld binnenstappen dan zien we voortdurend gevestigde waarden die de touwtjes strikt in handen lijken te hebben. Dat was eigenlijk al zo sinds James Watt met zijn stoommachine de Industriële revolutie op gang stoomde en dat zal waarschijnlijk ook altijd zo blijven. In die economische context heb je dan ook drie keuzes: een kledingwinkel starten en de concurrentie aangaan, een eigen kledingwinkel beginnen binnen een bepaalde niche of kiezen  voor een franchisingovereenkomst.

In de eerste twee gevallen kan een klassieke ondernemingsvorm volstaan. Welke ondernemingsvorm je hier kiest, dat hangt af van jouw persoonlijke voorkeuren en de manier waarop een en ander zal gestructureerd worden. In de praktijk raden wij in dit geval steeds een Besloten Vennootschap aan. Logisch, zo’n vennootschap omvat immers een gunstige aansprakelijkheidsregeling: de BV is aansprakelijk en niet jijzelf. Gaat het even mis? Dan kan jouw persoonlijk vermogen niet worden aangesproken.

Is het budget beperkt of is de concurrentie aangaan een te groot risico? “If you can’t beat them, join them”, zoals ene James Watson ooit zou gezegd hebben. In dit geval spreken we van een franchiseformule. Dankzij die franchiseformule kan jij alsnog een eigen kledingwinkel beginnen, maar maak je wel handig gebruik van de naamsbekendheid van een grotere keten en kan je ook eenvoudig inpikken op hun (logistieke) diensten.  Op deze manier een eigen kledingwinkel beginnen blijkt vooral voor starters met weinig kapitaal heel interessant te zijn. Het grote nadeel: je kan niet onafhankelijk opereren en je hangt vast aan bepaalde formules. Een en ander is daarentegen wel afhankelijk van de exacte franchisingovereenkomst, dus overweeg eventueel om bij verschillende franchisingpartners aan te kloppen.

3. Een eigen kledingwinkel beginnen is nog geen garantie voor succes

Marketing, dat is niet iets “dat we er achteraf maar bijnemen”, zoals we maar al te vaak horen. Marketing hoort wat ons betreft een integraal onderdeel uit te maken van jouw ondernemingsplan. De kosten worden vooraf begroot, er worden strikte doelstellingen uitgezet en het plan omvat diverse methodes om diezelfde doelstellingen te bereiken. Maak een SWOT-analyse en stem af op basis van jouw doelpubliek. Trek de lijn ook door naar de inrichting van het pand zelf: hoe wil je dat jouw kledingzaak zichzelf zal profileren en welke stijl zal je daarvoor aannemen? Heb je van marketing geen kaas gegeten? Ga dan ten rade bij een gespecialiseerd marketingbureau, zij nemen een en ander uit handen waardoor een kledingwinkel beginnen een stuk doeltreffender wordt.

4. Een kledingwinkel starten kan enkel met aangepaste financiering

Wanneer je een sterk ondernemingsplan hebt en duidelijkheid kan bieden over de ondernemingsvorm, dan wordt het tijd om geschikte financiering te vinden. Mogelijks heb je een eigen kapitaal beschikbaar en kan je volledig onafhankelijk opereren. Toch kan het om fiscale redenen interessanter zijn om alsnog een beroep te doen op een financiële instelling.

Weet dat de basis van het gesprek jouw ondernemingsplan zal zijn. Doe je bijvoorbeeld zelf onvoldoende financiële inbreng, dan zal jouw ondernemingsplan al snel op enkele solvabiliteitsrisico’s wijzen. Het belang om een en ander vooraf door een accountant te laten evalueren, is ook hier groot te noemen. Kortom: een goed ondernemingsplan zal vaak bepalen of een kledingwinkel starten altijd een utopie zal blijven, of zich toch verheven zal zien worden tot een bloeiende realiteit.

5. Een kledingwinkel openen en de zoektocht naar een geschikt pand

Heb je een ondernemingsplan en weet je hoe je jouw activiteiten gaat organiseren? Zonder pand kan je natuurlijk nog geen eigen kledingwinkel beginnen. Hier begint het leuke deel aan een kledingwinkel starten: het wordt eindelijk heel praktisch en tastbaar.

Vergeet niet om rekening te houden met heel wat cruciale zaken, zoals: de ligging, de lichtinval, de bereikbaarheid, de parkeergelegenheid, de beschikbare ruimte en zelfs de uitbreidingsmogelijkheden. Weeg alles ook af met het in het ondernemingsplan vooropgestelde budget, zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.

6. Kledingwinkel beginnen: inkoop, contracten & personeel

Een eigen kledingwinkel beginnen staat synoniem met torenhoge opstartkosten. Het belang  van een geschikte financiering wordt nu des te duidelijker. In deze fase is het zover: alle contracten worden gesloten. Het kan soms wat chaotisch lijken, maar dankzij een goed ondernemingsplan heb je de nodige budgetten hiervoor vooraf vrijgemaakt. Contracten met energiemaatschappijen, leveranciers, verzekeringsovereenkomsten, accountants en uitzendkantoren: alles krijgt nu vorm. Leg alvast maar een grondige administratie aan om die overeenkomsten te bewaren, ook dat hoort bij een kledingwinkel openen.

Een eigen kledingwinkel beginnen en de inkoop, het is niet altijd een geslaagd huwelijk. Er zal moeten gezocht worden naar geschikte leveranciers en hiermee zullen ook concrete afspraken moeten gemaakt worden. Deze afspraken kunnen variëren tussen leveringstijden, -snelheden en prijsafspraken. Ook hier zal je mogelijks bij meerdere leveranciers kunnen aankloppen om de scherpste en beste overeenkomst uit de wacht te slepen. Wordt de financiële, administratieve en boekhoudkundige last je nu al te groot? Wacht maar tot je effectief jouw eigen kledingwinkel zal openen. Je snel reppen naar een accountant is duidelijk de boodschap.

Conclusie: een kledingwinkel openen is zeker niet eenvoudig

In dit beknopt overzicht deden we dan wel enkele aandachtspunten uit de doeken, maar de voornaamste conclusie? Een kledingwinkel openen is allesbehalve eenvoudig. Het is een werk van lange adem en het zal een voortdurende evaluatiemethode vergen. Het belang van een ondernemingsplan? Van onschatbare waarde, dat merk je ook aan bovenstaande bespreking: alle aspecten vloeien voortdurend in elkaar en moeten gezien worden in hun abstracte context. En dat is dan ook gewoon ondernemen: rekening houden met talloze criteria om toch maar jouw doelstellingen te bereiken.

Een kledingwinkel openen is niet eenvoudig, maar dat zal ondernemen ook nooit zijn.