Home Eigen bedrijf starten Kinderdagverblijf starten

Kinderdagverblijf starten

In dit artikel lees je alles wat je moet weten over het starten van een kinderdagverblijf. Zodra je merkt dat met kinderen werken jou de gelukkigste persoon op aarde maakt én kinderen reageren net zo op jou, dan weet je dat werken met kinderen in je bloed zitten. Wanneer je dan ook nog eens een ondernemend type bent is een eigen kinderdagverblijf starten een interessante stap op gebied van je carrière.

Een kinderdagverblijf start je niet binnen een dag. Daarvoor zal je aan diverse eisen moeten voldoen om de veiligheid van de kinderen en jezelf te kunnen waarborgen. Bij een kinderdagverblijf openen komen diverse stappen kijken. Lees hieronder verder over de diverse stappen of klik op de onderstaande onderwerpen om meteen naar dat onderwerp te gaan.

1. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst
2. Open een zakelijke rekening
3. Controleer het bestemmingsplan van jouw locatie
4. Hanteer de juiste eisen op gebied van brandveiligheid
5. Vraag een VOG aan
6. Het uitvoeren van een risico-inventarisatie
7. Het inrichten van het kinderdagverblijf
8. Opstellen van protocollen en voldoen aan diverse eisen
9. Vaststellen van tarieven

kinderdagverblijf starten

1. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst


Een eigen kinderdagverblijf beginnen doe je bij de Kamer van Koophandel. Je laat jezelf registreren in het Nederlands Handelsregister om zo de overheid te laten weten dat jij ondernemer bent en je eigen kinderdagverblijf gaat openen. Inschrijven bij de Belastingdienst is hiermee direct geregeld.

Om je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel heb je ook een handelsnaam nodig. Hoe gaat jouw kinderdagverblijf heten? Kijk in het register op de website van de Kamer van Koophandel of er al kinderdagverblijven zijn met dezelfde naam. Je kunt ook op internet zoeken naar kinderdagverblijven bij jou in de omgeving. Je wilt natuurlijk niet dezelfde naam hanteren als een ander kinderdagverblijf. Zodra je een naam hebt voltooi je jouw inschrijving. De eerste stap naar je kinderdagverblijf is genomen!

2. Open een zakelijke rekening


Je wilt niet dat de financiën voor je kinderdagverblijf door elkaar lopen met je eigen inkomsten en uitgaven. Een zakelijke rekening kun je open bij diverse banken in Nederland. Hiervoor kun je kiezen voor je eigen bank wanneer dit vertrouwt voor jou voelt, maar ook voor een bank die scherpe tarieven biedt voor ondernemers.

Na het openen van de zakelijke rekening is het handig om een ondernemingsplan te gaan schrijven. Wat is je doel met het openen van het kinderdagverblijf? Wat heb je nodig en van wie om te kunnen openen en te blijven bestaan en hoeveel kinderen kan, mag en wil je per dag opvangen? Welke tijden hanteer je? Denk hier goed over na. Het opstellen van dit plan is misschien niet het leukste onderdeel van het hele traject, maar wel een hele belangrijke stap. Zeker wanneer je een lening nodig hebt van een bank is een ondernemingsplan een belangrijke puzzelstuk. Je kunt maar beter op alle vragen en situaties voorbereidt zijn, dan dat je voor verassingen komt te staan.

3. Controleer het bestemmingsplan van jouw locatie


Waar wil je jouw kinderdagverblijf openen? Voor je een akkoord sluit met een verhuurder of verkoper, is het belangrijk dat de bestemming van het pand zich leent voor het openen van een kinderdagverblijf. Wanneer een gebouw niet voldoet aan de eisen volgens de gemeente, is het mogelijk om een wijziging van het bestemmingsplan aan te vragen. Let hierbij wel op de bijkomende kosten en wijzigingen in het pand. Het is niet voor niets dat de locatie niet bruikbaar is als kinderdagverblijf.

Let tevens bij het kiezen van een pand voor het openen van een kinderdagverblijf op de locatie, is het makkelijk bereikbaar voor ouders? Kunnen kinderen veilig buiten spelen? Zodra je wilt verbouwen heb je een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Lees je goed in en verdiep je goed in de kosten. Zo voorkom je verassingen achteraf.

4. Hanteer de juiste eisen op gebied van brandveiligheid


Hoe groot is de groep met kinderen die je wilt gaan opvangen? Wanneer jij meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar wilt opvangen op jouw locatie, dan heb je een aparte omgevingsvergunning voor brandveiligheid nodig. Laat de locatie controleren op brandveiligheid, dit voorkomt hoge boetes achteraf. Wil je minder dan tien kinderen opvangen? Maak dan een gebruiksmelding.

Meer informatie over brandveiligheid bij kinderdagverblijven vind je via https://brandveiliggebouw.nu/thema-s/item/aan-welke-brandveiligheidseisen-moet-ik-voldoen-voor-kinderopvang.

5. Vraag een VOG aan


Je kunt niet zomaar kinderen opvangen. Ouders moeten weten dat hun kind in veilige handen is en daarvoor heb je een VOG nodig. Een VOG is een Verklaring Omtrent Gedrag en geeft aan dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar heeft gevormd voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. In jouw geval dus onder andere het werken met kinderen en het waarborgen van hun veiligheid.

Met een VOG kun je je aanmelden bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Een registratie in dit register is verplicht om een kinderdagverblijf te openen. Aan jouw aanmelding bij het LRKP zit het opleveren van een beleidsplan verbonden. In dit plan geef je weer hoe je de emotionele veiligheid waarborgt, hoe je de ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties zal bevorderen en hoe je het overdragen van waarden en normen zal laten plaatsvinden.

Je vindt het VOG-aanvraagformulier op de website van de Rijksoverheid.

6. Het uitvoeren van een risico-inventarisatie


Vervolgens ga je je richten op het laten uitvoeren van een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. Ook dit heb je nodig om de registratie bij het LRKP te voltooien. De risico-inventarisatie dient ieder jaar opnieuw uitgevoerd te worden. Bij kinderdagverblijven is het gebruikelijk om te kiezen voor de Risicomonitor Kinderopvang en peuterspeelzalen.

Als het goed is heb je aan alle voorwaarden van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen voldaan. Wanneer je voldoet aan alle eisen kinderdagverblijf is het openen van jouw eigen kinderdagverblijf al een stuk dichterbij! Let er wel op dat het ongeveer 10 weken kan duren voor jouw registratie wordt goedgekeurd.

Zorg ervoor dat je organisatie goed verzekerd is. Je werkt met mensen en hier komen nu eenmaal diverse risico’s bij kijken. Verzeker jezelf en je organisatie op gebied van aansprakelijkheid, rechtsbijstand enzovoort.

7. Het inrichten van het kinderdagverblijf


Wanneer je aan alle eisen voldoet en je inschrijving is voltooid, kun je je gaan richten op het inrichten van het kinderdagverblijf. Onthoudt dat de ruimte veilig moet zijn. Kinderen moeten er de ruimte hebben om te spelen, te kunnen leren en zich er veilig moeten voelen. Er zijn diverse eisen voor het inrichten van een kinderdagverblijf. In het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen zijn de eisen per ruimte en per leeftijdscategorie opgenomen.  In het virtueel kinderdagverblijf vind je deze eisen.

8. Opstellen van protocollen en voldoen aan diverse eisen


Wanneer kinderen ook gaan eten op het kinderdagverblijf, is het belangrijk je over een HACCP-plan beschikt. Middels dit plan weet je precies wat je rechten en plichten zijn omtrent hygiëne.  Ook dien je rekening te houden met klachten vanuit ouders of andere partijen. Hiervoor kun je je aanmelden bij een geschillencommissie.

Je hoopt natuurlijk niet dat het voorkomt, maar ook dien je een protocol op te stellen omtrent kindermishandeling. In het protocol neem je op hoe jij handelt in een geval van mishandeling. Ten slotte dien je een oudercommissie aan te stellen. Aan de oudercommissie zit een reglement verbonden die je binnen 6 maanden na de registratie bij het LRKP in moet dienen.

9. Vaststellen van tarieven


Voor de kinderen die je opvangt, vraag je natuurlijk geld. Tarieven die daarvoor gelden zijn in 2017 vastgesteld door de overheid en bedragen maximaal €7,18 per uur. Let er op dat het maximale bedrag per uur ieder jaar kan wijzigen. Hier dien je goed van op te hoogte te zijn om te voldoen aan de eisen van de overheid.

Wanneer je een geregistreerd opvangcentrum bent, krijgen ouders een tegemoetkoming middels de kinderopvangtoeslag. De ouders betalen het volledige bedrag aan de kinderopvang, maar krijgen via de Belastingdienst een deel van de kosten terug. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal uren, het uurtarief en het inkomen van de ouders. De daadwerkelijke kosten die een ouder betaalt zijn afhankelijk van het aanbod kinderopvang in de omgeving, het soort kinderopvang, de openingstijden en de voorzieningen op het kinderdagverblijf.

Door het doorlopen van deze stappen ben je al een aardig eind op weg om jouw eigen kinderopvang te openen. Er zijn vele wetten en eisen waaraan je moet voldoen, maar dit doe je om de kinderen veilig te kunnen opvangen. Controleer goed of er in tussentijd nog andere wetten of eisen zijn bijgekomen of dat ze zijn veranderd. Ook kan het zo zijn dat er in jouw gemeente andere eisen, tarieven of protocollen gelden dan elders. Bekijk altijd de website van de Rijksoverheid wanneer je meer vragen hebt en schroom niet om ze te bellen voor meer informatie.