Home Tips Dit zijn de belangrijkste Prinsjesdagplannen voor ondernemers

Dit zijn de belangrijkste Prinsjesdagplannen voor ondernemers

801
DELEN
Dit zijn de belangrijkste Prinsjesdagplannen voor ondernemers

Op 21 september 2021 was het opnieuw Prinsjesdag. Zoals de traditie het wil, bood de minister van Financiën toen de Rijksbegroting 2022 en de Miljoenennota aan. Omdat het kabinet demissionair is, waren de plannen minder uitgebreid dan in de voorgaande jaren. Toch zijn er voor Nederlandse ondernemers een aantal belangrijke plannen uit de doeken gedaan. Ze zijn vooral geïnspireerd op nieuwe uitspraken van rechters en Europese richtlijnen die Nederland in wetgeving moet omzetten.

Sleutelen aan de belastingen op auto’s

Technologische ontwikkelingen hebben steeds meer effect op de CO2-uitstoot van auto’s, iets wat we de autonome vergroening noemen. Daarom worden de grenzen van de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm) al sinds 2009 aangepast. Deze aanpassing corrigeert de belastinginkomstenafname door de autonome vergroening. Voor de jaren 2022 tot 2025 wordt een autonome vergroening van 2,3% per jaar verwacht. De grenzen en tarieven zullen ieder jaar met circa 2,3% worden aangepast.

Bovendien merkt het kabinet dat de verkoop van emissievrije personenauto’s (EV’s) sneller gaat dan verwacht. De stimulering van deze emissievrije personenauto’s kost de overheid bakken met geld. Het kabinet wil het stimuleringsbeleid behouden, maar moet beknibbelen. Er blijft een korting op de normale bijtelling van 22% gelden, maar in de praktijk zal de bijtelling voor het privégebruik van een zakelijke EV stijgen van 12 naar 16%. Dit geldt bovendien enkel bij de eerste catalogusprijsschijf van 35.000 euro, daarboven wordt de normale bijtelling toegepast. Vanaf 2023 wordt deze schijf naar 30.000 euro verlaagd.

Ook voor particulieren wijzigen er een aantal dingen, want het budget voor de SEBA (Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s) en de SEPP (Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren) wordt verhoogd. Hiermee wil het kabinet het zogeheten privé leasen en de verkoop van tweedehands EV’s stimuleren. Daartegenover staat wel dat de subsidie van 4.000 naar 3.600 euro gaat. De subsidiepot wordt ruimer en meer mensen kunnen er dus een beroep op doen, maar iedereen krijgt iets minder. Voor ondernemers is een stevige tweedehandsmarkt voor EV’s hoe dan ook goed nieuws, want het zijn vooral zakelijke auto’s die op de tweedehandsmarkt terechtkomen.

Belastingen voor ondernemers

Verder zal er wat wijzigen aan de belastingen voor bedrijven. In de eerste plaats wordt de belastingplichtmaatregel aangepast ten gevolge van de ATAD2-richtlijn. Hierdoor zullen in Nederland gevestigde samenwerkingsverbanden in bepaalde situaties toch belastingplichtig worden.

Daarnaast wordt het verrekenen van de voorheffingen beperkt. Ruim 20.000 ondernemers die vennootschapsbelasting (vpb) betalen, kunnen nu de betaalde kansspelbelasting en dividendbelasting verrekenen met de vennootschapsbelasting. Als ze geen winst maken, betalen ze geen vpb en hebben ze recht op een teruggaaf. Buitenlandse ondernemers hebben deze mogelijkheid niet en daar is het Europees Hof van Justitie niet met akkoord. Daarom zal Nederland de regels aanpassen en zullen Nederlandse en buitenlandse ondernemers gelijk worden behandeld. In de praktijk wil dit zeggen dat Nederlandse ondernemers ook geen teruggaaf meer kunnen krijgen. Wel zullen de onverrekende voorheffingen onbeperkt kunnen worden doorgeschoven naar de latere jaren.

Belastingvrije thuiswerkvergoeding

Door de coronapandemie hebben veel werkgevers en werknemers het thuiswerken leren kennen. Steeds meer werkgevers en werknemers willen de thuiswerkmogelijkheden ook na de coronapandemie behouden. Daarom lanceert het kabinet een onbelaste thuiswerkvergoeding die tot twee euro per dag mag bedragen. Thuiswerkers maken nu eenmaal extra kosten, bijvoorbeeld voor het waterverbruik en de verwarming, en dat moet de onbelaste thuiswerkvergoeding compenseren. De werkgever betaalt geen loonheffingen op de onbelaste thuiswerkvergoeding.

Andere bepalingen uit het belastingplan

Uiteraard bevat het belastingplan nog heel wat andere maatregelen en plannen die voor sommige ondernemers interessant kunnen zijn. Zo sleutelt het kabinet aan de steunpercentages voor de milieu- en investeringsaftrek (MIA), waardoor bedrijven die investeren in innovatieve en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen een hogere korting op de te betalen belastingen kunnen krijgen. Daarnaast zullen werknemers kunnen kiezen wanneer ze belastingen betalen bij het toekennen van aandelenopties.

Veel van de andere beslissingen hebben te maken met het verlagen van de CO2-uitstoot in Nederland, het verduurzamen van de Nederlandse woningen en extra geld voor bestaande klimaatafspraken. Er gaat ten slotte ook meer aandacht naar de aanpak van ondermijnende criminaliteit, bijvoorbeeld door meer in te zetten op het dwarszitten van de aanvoer van drugs.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here