Home Disclaimer

Disclaimer

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid, de juistheid en de actualiteit van de berichten. Profnews, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, zijn niet aansprakelijk voor schade of verliezen als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door – of inherent aan – het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.

Copyright
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Profnews is het niet toegestaan informatie, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden op enigerlei wijze te kopiëren danwel te verspreiden.

Uw vragen en opmerkingen
Als u nog vragen heeft over de producten en diensten van Profnews, dan kunt u deze richten aan info@profnews.nl