Home Lifestyle De vijf uitdagingen van de moderne kwaliteitsmanager

De vijf uitdagingen van de moderne kwaliteitsmanager

672
DELEN
De vijf uitdagingen van de moderne kwaliteitsmanager

De wereld van de kwaliteitsmanager verandert continu. Je gaat van verbinder, naar coach en bruggenbouwer. Zeker wanneer hercertificering volgens de ‘nieuwe’ ISO-standaarden erbij komt kijken (met minder documenten, controle en regels), komen steeds weer nieuwe uitdagingen op je pad. 

1. Kwaliteitsmanagement is in beweging

Organisaties met een kwaliteitssysteem zien dit maar al te goed; kwaliteit is niet meer van één afdeling of persoon, managen gebeurt in zelfsturende teams en systemen worden agile. 

Vroeger ging kwaliteitsmanagement over producten: een product voldeed aan specificaties, gestelde eisen en wet- en regelgeving. Was dit allemaal in orde, dan was er sprake van een hoge kwaliteit. 

Vandaag gaat kwaliteitsmanagement over de kwaliteit van de gehele organisatie. Goed leiderschap, de organisatie in haar context zien en het omgaan met onzekerheden spelen nu allemaal een rol in kwaliteitsmanagement.

2. Soft skills

Traditioneel gezien zijn hard skills altijd van belang voor kwaliteitsmanagement, zoals analyseren, berekeningen maken en technische kennis. Voor het garanderen van productkwaliteit is dit nog steeds een belangrijke voorwaarde. 

Maar de klant wil meer en om aan die vraag te voldoen, is het noodzakelijk om de gehele organisatie in beweging te krijgen. Daar komen soft skills, zoals teamwork, luisteren en leiderschap om de hoek kijken.

3. Normen in tijden van verandering

ISO heeft deze trend begrepen. Met het vernieuwen van de managementsysteemstandaarden de afgelopen jaren zijn de normen breder geworden en sluiten ze meer aan op de strategische issues van de organisaties. De normen worden ook steeds toegankelijker, breder en toepasbaarder, voor meer organisaties. 

Driekwart van de kwaliteitsprofessionals in Nederland vindt dat de normen zijn verbeterd. Kwaliteit krijgt een nieuwe invulling, waarbij dit niet meer de verantwoordelijkheid is van één persoon of afdeling, maar van de gehele organisatie. Juist dáár wringt ook meteen de schoen.

Normen in tijden van verandering

4. Draagvlak

Veel organisaties zien dat er weinig aandacht en interesse is voor kwaliteitsmanagement, positief noch negatief. Vaak zijn medewerkers wel enthousiast, maar door onduidelijkheden kan veel nog verbeterd. 

Niet verwonderlijk dus dat medewerkers betrekken, opleiden en enthousiasmeren op het gebied van kwaliteitsmanagement op nummer één van het prioriteitenlijstje staat. 

Niet alleen is draagvlak een thema dat speelt bij de overgang naar ‘nieuwe’ ISO-normen, waarin kwaliteitsbewustzijn, communicatie en leiderschap een belangrijke rol spelen, maar het past ook in de trend dat kwaliteit van en voor iedereen is. 

5. De kracht van documentatie

Documentatie is één van de meest effectieve manieren om kwaliteitsmanagement populairder te maken. Omdat kwaliteitsdocumentatie – zoals handboeken, werkinstructies of procesbeschrijvingen – een veelgebruikt middel in kwaliteitsmanagement is, is dit het laaghangende fruit waar kwaliteitsprofessionals mee kunnen starten. Medewerkers willen vooral praktisch en snel geholpen worden in hun werk en dat kan perfect met goed gedocumenteerde informatie. Maar dan moet je wel weten wat ‘goed’ is.

Gedocumenteerde informatie draait om communicatie. Het kwaliteitshandboek is geen verantwoordingsmiddel meer, maar een communicatiemiddel – mits goed ingezet. Het kan inspireren en vertellen wat kwaliteitsmanagement betekent in de praktijk. 

Wanneer je dit allemaal moet zoeken in papieren ordners of lange mappenstructuren, loopt de frustratie snel op. Het kunnen vinden én begrijpen weegt dus net zo zwaar als het vastleggen zelf. Want het blijft een feit: hoe wordt gecommuniceerd is doorslaggevend voor de perceptie ervan.

Inhoudelijk sterke documentatie wordt niet gelezen als het niet makkelijk leesbaar is. Meer draagvlak voor kwaliteitsmanagement betekent automatisch toegankelijke en praktische hulp voor iedereen in die organisatie. Daar kan documentatie een belangrijke rol in spelen.

Blijf rondkijken!

Waarom alles zelf oplossen als je kan leren van anderen? De meerderheid van de kwaliteitsprofessionals krijgt geen hulp van buitenaf of koopt dit in (bij externe adviseurs).

Blijf als kwaliteitsprofessional rondkijken: welke tools zijn er op de markt om je te ondersteunen met draagvlak, met documenteren of met interne audits? 

Scienta verzorgt regelmatig webinars met de nieuwste adviezen en ontwikkelingen rondom kwaliteitsmanagement. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here