Home HR Bij deze verzuimgevallen neem je het beste een arbodienst in de arm

Bij deze verzuimgevallen neem je het beste een arbodienst in de arm

1206
DELEN
Bij deze verzuimgevallen neem je het beste een arbodienst in de arm

Elk bedrijf met personeel in dienst krijgt vroeg of laat te maken met ziekmeldingen, bedrijfsartsen en de arbodienst. Het is dan ook belangrijk dat je weet in welke gevallen je het beste contact kan opnemen met de arbodienst. Bij ziekteverzuim is dat bijvoorbeeld het geval, maar een arbodienst kan bij meerdere zaken haar meerwaarde bewijzen.

Wettelijke regels omtrent ziekteverzuim

Je bent wettelijk verplicht om alle ziektegevallen binnen een termijn van één week, lopende vanaf de eerste ziektedag, aan de arbodienst te melden. Eigenlijk is het aangeraden om dat al vanaf de eerste ziektedag te doen. Op die manier wordt het volledige proces al meteen in goede banen geleid. Na een ziekteduur van zes weken zal de arbodienst vervolgens een probleemanalyse opstellen waarin onder meer de herstelmogelijkheden beschreven staan. Dit is ook het moment waarop de meeste werkgevers starten met het opstellen van het Plan van Aanpak. Uiteindelijk zal de arbodienst de zieke werknemer melden bij het UWV.

Statistische afwijkingen bij verzuimanalyse

Veel ondernemingen plannen een jaarlijkse verzuimanalyse in. Hierbij zet men het aantal verzuimdagen van alle werknemers uit en tracht men zowel individuele als collectieve verbanden te trekken. Zo’n analyse kan bijvoorbeeld aantonen dat het verzuim hoger was toen de griepepidemie op z’n hoogtepunt was. Dergelijke resultaten zijn niet geheel onlogisch, maar tonen aan dat er misschien toch vervolgacties noodzakelijk zijn. Bij de volgende uitbraak kan er bijvoorbeeld meer aandacht gaan naar een goede handhygiëne en kan er een bewustwordingscampagne op poten worden gezet.

Maar daarnaast kan een verzuimanalyse bijvoorbeeld aantonen dat het ziekteverzuim op een bepaalde afdeling gevoelig hoger ligt dan elders. In dergelijke gevallen kan de werkomgeving het psychisch of fysiek welzijn aantasten, waardoor het toch is aan te raden om advies in te winnen bij de arbodienst. Ook indien er sprake is van een hoog ziekteverzuim, is dat uiteraard het geval.

Hierbij is het aangeraden om een lokale arbodienst in de arm te nemen. Als werkgever in Eindhoven kies je dan ook voor een arbodienst in Eindhoven. Dat maakt het contact voor iedereen eenvoudiger, maar bovendien helpt het ook om verzuimanalyses aan lokale trends en gebeurtenissen te koppelen.

Alarmsignalen gaan af

De arbodienst fungeert als adviesorgaan inzake ziekteverzuimpreventie. Daarom is het belangrijk om hen tijdig in de arm te nemen. De mythische grens is daarbij toch drie keer verzuimen per jaar. Vanaf dat moment onderzoek je de onderliggende oorzaken en ga je over tot actie. Dat is ook het moment om contact op te nemen met de arbodienst. Vanaf dit moment ziet het er per slot van rekening naar uit dat de werknemer wel eens langdurig ziek kan worden, zeker indien steeds dezelfde oorzaken aan de basis liggen. Ook hier is een verzuimanalyse vaak de katalysator, maar eigenlijk is een actieve monitoring en het contacteren van de arbodienst toch beter verdedigbaar.

Contractuele bepalingen

Zodra je personeel in dienst hebt, zelfs al gaat het om een nulurencontract, ben je verplicht om een basiscontract af te sluiten met een arbodienst. Maar ook buiten het basispakket neemt de arbodienst vaak een aantal taken op zich. Lees daarom goed het contract door, omdat hierin vaak een aantal voorwaarden zijn opgenomen en je er ook meteen leest wanneer je het beste contact met hen opneemt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here