Home Marketing Bestaat de marketingfunnel nog wel?

Bestaat de marketingfunnel nog wel?

2084
DELEN

Sinds enkele jaren wordt getwijfeld aan de efficiëntie van de marketingfunnel. Deze zou “verouderd zijn”, “te lineair verlopen” of “te weinig rekening houden met de klantenbelevenis”, luidt de meest voorkomende kritiek. Terechte kritiek, maar toch zien we dat de basis van dit model nog steeds belangrijk is, denk maar aan de vele advertenties (de eerste stap uit het model) die je dag in dag uit tegenkomt.

Anderzijds lijkt dit marketingmodel zo goed als op te houden eenmaal een aankoop is afgerond. Terwijl in de praktijk klantenservice en mond-op-mondreclame net meer en meer aan terrein winnen. Een eenduidig antwoord op de vraag of de marketingfunnel nog bestaat of zijn nut nog heeft kunnen wij dus niet bieden. Dit zal namelijk van sector tot sector sterk variëren. Toch kunnen we stellen dat de marketingfunnel lang niet meer het volledige klantenmodel beschrijft en de trechter veeleer geëvolueerd is naar een zandlopermodel.

Wat is een marketingfunnel precies?

Om jouw geheugen op te frissen vatten wij eerst nog even kort samen wat zo’n marketingfunnel nu precies is. Een marketingfunnel, soms ook wel salesfunnel genoemd, is een manier van marketinganalyse gebaseerd op het AIDA-model (Attention, Interest, Desire en Action). Dit marketingmodel analyseert het gedrag van klanten bij de verschillende fases die voorafgaan aan een aankoop. Het beschrijft de unieke reis die jouw klant aflegt om uiteindelijk tot de aankoop over te gaan.

Zo kan bij elke fase van dit model worden nagegaan of een klant afhaakt of net overtuigd raakt van het product of de dienst. Een fitnesscentrum kan bijvoorbeeld de aandacht trekken a.d.h.v. advertenties of promoties voor een gratis proefperiode. De interesse hierin zal groot zijn maar de groep die hierna actief overgaat tot lidmaatschap zal al veel kleiner zijn. Belangrijk is het om een en ander te monitoren.

Kritiek op de marketingfunnel

Deze marketingstrategie ontstond aan het begin van de twintigste eeuw. We kunnen op zijn minst stellen dat het ondertussen enigszins verouderd moet zijn. In dit model wordt bijvoorbeeld weinig rekening gehouden met onze razendsnel moderniserende maatschappij en de opkomst en grote invloed van sociale media.

Om terug te keren naar ons eerder voorbeeld: de huidige marketingfunnel stopt eenmaal het lidmaatschap voor één maand werd betaald. Natuurlijk hoop je als uitbater van een fitnesszaak dat dit lidmaatschap verlengd wordt. Dus dient er naast promoties en advertenties, minstens evenzeer te worden ingezet op klantentevredenheid. Hier wordt de dag van vandaag veel meer rekening mee gehouden en dit vinden we nauwelijks terug in de traditionele funnel. We zien dat klantentevredenheid er niet enkel toe leidt dat de klant zal teruggrijpen naar het product of de dienst maar dat ze evenzeer nieuwe klanten voordragen door middel van mond-tot-mondreclame. Het is dus van uiterst belang om de loyaliteit van de klant te maximaliseren. De klassieke marketingfunnel doet dat veel te weinig.

Het marketing zandlopermodel

Het oude model van de marketingfunnel wordt als het ware geïmplementeerd in een ruimer model. Dit ruimer model krijgt de vorm van een zandloper. In de zandloper wordt het behouden en tevreden houden van de huidige klanten, de zogenaamde klantentevredenheid, op de zelfde hoogte geplaatst als het verwerven van nieuwe klanten. Om het met de woorden van Mark Zuckerberg te zeggen: “Nothing influences people more than a recommendation from a trusted friend”. Ofwel: tevreden huidige klanten zullen nieuwe klanten opleveren. Dit kan bijvoorbeeld door een optimale ervaring neer te zetten bij de klanten die reeds aanwezig zijn.

Waar de marketingafdeling zich vroeger eerder focuste op advertenties, dient nu evenzeer rekening te worden gehouden met hoe lang een klant bij de organisatie blijft. Hierdoor wordt de onderkant van de funnel opnieuw groter en verkrijgt het dus de vorm van een zandloper.

Uiteraard is dit niet even vanzelfsprekend of zelfs toepasbaar bij elk product of dienst. Om nog een laatste keer terug te grijpen naar ons fitnessvoorbeeld: wanneer een klant overgaat op lidmaatschap, dienen we in te spelen op zijn of haar tevredenheid. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een personal coach of een individueel trainingsschema. Hierdoor zal de klant, aangenomen dat hij of zij natuurlijk een fikse portie doorzettingsvermogen heeft, minder snel afhaken en hoogstwaarschijnlijk jouw zaak aanprijzen aan vrienden en kennissen. Meestal verloopt dat aanprijzen via Social Media, waardoor ook dat een onderdeel vormt van het nieuwe zandlopermodel.

Conclusie: een evolutie van trechter naar zandloper

We kunnen dus geenszins stellen dat het aloude trechtermodel dood en begraven is. Integendeel: het is opgefrist naar een nieuw en moderner model dat beter aangepast is aan de grillen van deze tijd. Het marketing zandlopermodel is geboren. Het belang van klanttevredenheid kunnen we dan ook niet voldoende benadrukken. Want vergeet niet: tevreden klanten zullen sneller nieuwe klanten opleveren dan een of andere vervelende pop-up advertentie. Meer zelfs: een terugkerende klant is vaak een grotere bron van inkomsten dan een nieuwe klant.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here