DELEN

Lang niet iedereen kan met woorden verleiden. Ook jij opent ’s morgens waarschijnlijk jouw mailbox op zoek naar wat je meteen weer kan verwijderen. Direct marketing is nu eenmaal zoveel meer dan een mail versturen en kijken wie al dan niet toehapt. Het is niet vissen. Het is inspelen op een doelgroep die je vooraf kent en catalogeert, monitort en target. Het is het meten van hun respons en het uitvoeren van testmailings.

Van neuromarketing tot het vinden van de juiste woorden: vijf tips om van jouw direct mailing een groot succes te maken.

# 1. Spreek de linkerhersenhelft aan

De laatste jaren ging steeds meer aandacht naar de zogenaamde neuromarketing. Roger Sperry, Nobelprijswinnaar, wist ons alvast te leren dat we in eerste instantie de linkerhersenhelft dienen te stimuleren. Dat kunnen we doen door emoties op te wekken. Beelden worden eerst bekeken, dan pas de tekst. Beelden wekken emoties op, de tekst de gedachten. Zorg daarom steeds voor een stijlvolle mailing met weloverwogen en aansprekende afbeeldingen. Natuurlijk wil dat niet zeggen dat de rechterhersenhelft achterwege moet blijven: na het overwinnen van de eerste wegwerpgolf zullen de woorden de lezer moeten bekoren. Zacht en simpel maar toch helder en overtuigend.

# 2.  Ga op zoek naar de juiste verhoudingen

Moet je vooral tekst of vooral beelden opnemen in je mailing? Het blijkt afhankelijk te zijn van verschillende factoren. De Mail Monitor Online toonde bijvoorbeeld aan dat een mailing met meer beelden beter blijkt te werken bij consumenten. De verhoudingen beïnvloeden zowel de respons als de waardering van de ontvangers. Minder dan 25% tekst is hoe dan ook not done. Wens je nieuwe klanten te rekruteren? Dan is 50% (of meer) tekst noodzakelijk. Gaat het om grote bedragen of om fundraising mails? Dan wil de ontvanger vooral weten wat hij krijgt of wat er met het ingezamelde geld zal gebeuren: ongeveer 75% tekst is hier op z’n plaats. Wil je gewone consumentenproducten verkopen, zoals kleding of games? Ongeveer 25 tot 50% tekst doet het dan het beste.

# 3.  Kies niet voor schrijftaal

Met sesquipedale breedsprakigheid maak je inderdaad een slimme indruk. Maar je merkt toch zelf dat voorgaande zin niet verkoopt? Onderzoek toont aan dat ingewikkeld taalgebruik minder overtuigend werkt. Schrijftaal laat je daarom beter achterwege: kies voor eenvoudige jip-en-janneketaal. “Aanvankelijk” vervang je door “eerst” en een “voertuig” mag echt wel een “auto” zijn.

# 4. Schrijf in dialoogzinnen

Wanneer we schrijven, stoppen we onze tekst boordevol lange volzinnen. Ook wij zondigen ons er al eens aan. Mits wat schrapwerk heeft deze tekst een mooi gemiddelde van ongeveer elf woorden per zin. Bij een mailing kan je een gelijkaardig gemiddelde aanhouden. Een gemiddelde hoger dan achttien woorden per zin? Dat is teveel van het goede.

Zinnen opsplitsen in bijzinnen en voldoende afwisseling brengen tussen korte en lange zinnen, blijkt de respons te verhogen. Lang niet alle zinnen kunnen zomaar opgesplitst worden? En bovendien mogen we een zin toch niet starten met een voegwoord? Nou, ik deed het toch net? In een directe mailing mag je net wel jouw zinnen starten met “en”, “want” en “of”: dat maakt het extra laagdrempelig, zoals we het van een dialoogzin gewend zijn.

# 5. Meten is weten

Tip twee toonde het al aan: verschillende doelgroepen reageren anders op een mailing. De resultaten van de mailing houd je daarom maar beter bij. Ga op zoek naar wat werkt voor een bepaalde doelgroep en durf ook eens te experimenteren. Zo kan je gerust eens twee versies van een mailing versturen en kijken welke versie het best lukt. Een extra beeld of de mailing starten met een vraag in plaats van een bewering? Test het uit, meet de resultaten en verfijn jouw mailtechniek. Alleen zo zal je van jouw direct mailing een groot succes weten te maken.

Tot slot: lees ook onze tips voor een goede mailing naar Belgische klanten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here