Home Blogs In 5 stappen voorbereid zijn om een financiering aan te vragen.

In 5 stappen voorbereid zijn om een financiering aan te vragen.

2346
DELEN
financiering aanvragen

Om een onderneming op te richten is niet veel kapitaal nodig. Maar in de meeste gevallen moet je investeren om de doelstelling van je onderneming te halen. Ook als je onderneming al even meegaat zijn er stappen nodig die veel kapitaal vragen. Als je zelf niet over het benodigde kapitaal beschikt heb je een financiering nodig. Om een financierder te overtuigen is het belangrijk dat je goed voorbereid bent. We noemen de eerste vijf stappen ter voorbereiding.

Stap 1 Doel van de investering

Niemand verstrekt geld aan een ander, als diegene gaat ‘kijken wat hij met geld gaat doen.’ Hoewel dit kort door de bocht klinkt, is het zaak dat je een duidelijk doel stelt. Wil je een innovatie met veel potentie op de markt brengen? Dan moet je duidelijk omschrijven wat de innovatie is. Wellicht wil je je bedrijf uitbreiden door een ander bedrijf over te nemen. In dat geval is het belangrijk dat je omschrijft wat de beoogde opbrengst voor jouw bedrijf is.

Stap 2 Breng je financiële positie in kaart

Als je duidelijk hebt wat het doel van de investering is, is het zaak dat je weet wie je bent. Met name op financieel gebied. Een financieel bedrijf met een gezonde cashflow zal eerder in aanmerking komen, dan een onderneming die geen inzicht geeft in de financiën. Kernpunt is dat je openheid van zaken geeft. Maak je winst? Hoeveel? En hoeveel jaar al? En wat zijn de verwachtingen op het gebied van omzet en kosten? Wees niet te rooskleurig. Als je een financiering afsluit, is het aflossen meestal gebaseerd op jouw financiële plan. Denk ook aan je risico dekking. Ben je als ondernemer verzekerd voor aansprakelijkheid? Heb je voor jezelf een AOV afgesloten?

Stap 3 Investeringsbedrag

Dit is waar het jou om gaat. Hoeveel geld is er nodig? Ook hier geldt weer dat er twee kanten zijn. Als je te hoog inzet, trekken de investeerders zich wellicht terug. En staat er een groot aflossingsbedrag te wachten voor de komende periode. Zet je te laag in, dan moet je op langere termijn, naast de aflossing, een extra lening hebben om je doel te halen. Dit is niet eenvoudig. Zeker niet omdat een extra lening erg lastig wordt als je al een financieringstraject hebt lopen. Neem daarom de tijd om vooraf een goede inschatting te maken. Hierbij zal tevens blijken of je doel wel of niet specifiek genoeg is. Pas deze eventueel aan als je teveel open eindjes hebt.

Stap 4 Eigendom van de onderneming

Als een financierder geld in jouw onderneming stopt, verwacht hij iets van jou. Hoever wil je hierin gaan? Denk hier van tevoren over na. Wat we ermee bedoelen is dat je een lening kunt afsluiten waarbij je een aflossingstermijn afspreekt. Maar, zeker als het om grotere investeringen gaat, een investeerder verwacht vaak meer. Bijvoorbeeld een belang in het eigendom van je onderneming. Ben jij bereid om als eigenaar een gedeelte van je bedrijf af te staan aan een ander bedrijf? Waar je als enige eigenaar de volledige zeggenschap hebt, kan een investeerder ook zeggenschap eisen. Vaak gaat het om een minderheidsbelang, maar het is een behoorlijke verandering voor de meeste ondernemers. Als je vooraf besluit om het niet zover te laten komen, dan bestaat de kans dat het lastig wordt om de juiste financiering te krijgen.

Stap 5 Schrijf een investeringsplan

Als je alle bovenstaande stappen hebt doorlopen, is het belangrijk dat je deze overzichtelijk op papier zet. Met een document waarin je alle prognoses, risico`s etc hebt opgesomd, win je meer vertrouwen dan dat je alles ‘mondeling kunt toelichten.’ Uiteraard is het goed dat je je investeerder(s) persoonlijk ontmoet. Maar als je vooraf een gedegen plan inlevert, dan zijn je financierders al goed op de hoogte van je plannen. Als je elkaar vervolgens ontmoet, kun je hun vragen beantwoorden. Een tweede voordeel van een goed investeringsplan is dat je zelf nog eens terug kan lezen wat je van plan bent, en hoe. Het kan goed zijn dat je na het lezen van je ‘pitch’, je bij jezelf realiseert dat het helemaal het doel mist wat je voor ogen had. Of dat je juist nog meer uit je onderneming kunt halen als je het anders doet. Als je plan uiteindelijk definitief is, kun je contact zoeken met financieringsbedrijven.

Verandering is een continu proces. Een gezonde onderneming blijft steeds weer veranderen. Om deze veranderingen zelf te kiezen moet je niet wachten tot alles om je heen is veranderd. Wees niet de grijze massa, maar steek er bovenuit. Laat het tekort aan kapitaal je niet in de weg staan. Doorloop bovenstaande stappen en leer ervan. Werk je plan weer bij volgens je nieuwe inzichten. Vervolgens kun je op zoek naar investeerders.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here