Home Blogs In 5 stappen meer betrokken medewerkers

In 5 stappen meer betrokken medewerkers

1584
DELEN

Tegenwoordig is het heel belangrijk om als bedrijf te focussen op het tevreden maken en houden van medewerkers. Medewerkers moeten zo veel mogelijk worden betrokken bij het bedrijf, zodat zij zich waardevol voelen en zich gewaardeerd voelen in hun functie. Medewerkers zijn over het algemeen actief op social media en spreken vaker over hun werk. Als werkgever wil je dan natuurlijk wel dat er goed over je gesproken wordt. Zeker op social media kun je als bedrijf gemaakt of gebroken worden door het eigen personeel. Betrokken medewerkers zijn tevreden medewerkers, medewerkers die hard werken en die met plezier bij het bedrijf blijven. Wil jij de betrokkenheid van je medewerkers optimaliseren? Dan kan onderstaand stappenplan je helpen.

1. Waar wil je naartoe?

Je hebt een beeld van waar je naartoe wilt met je bedrijf. Welke doelen wil je nog bereiken? Waar wil je over een jaar of vijf staan met je bedrijf? Het is goed om jouw visie te delen met je medewerkers en hen te vertellen hoe zij kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelen die gesteld zijn voor het bedrijf. Wanneer medewerkers bewust mee kunnen werken aan het bereiken van de doelen, dan voelen zij zich meer betrokken bij de gang van zaken.

2. Luister naar je medewerkers

Werk is werk. Er is geen ruimte om de hele dag over het weer te praten, bij wijze van, maar het is wel belangrijk om met regelmaat eens een echt gesprek aan te gaan met je medewerkers. Hoe gaat het met de kinderen? Hoe gaat het thuis of in de sport? Heeft je medewerker die wedstrijd gewonnen die zo belangrijk was? Onthoud dingen die belangrijk zijn in het leven van je medewerkers en vraag hiernaar. Zo geef je hen het idee dat zij er echt bij horen en worden gewaardeerd voor wie zij zijn. Dit zorgt ervoor dat zij zich loyaler opstellen naar de onderneming en meer waardering krijgen voor hun werk.

3. Besteed aandacht aan job crafting

Job crafting geeft de medewerkers meer vrijheid in wat zij doen. Zij hebben ieder hun eigen taken en uiteindelijk weten zij het best hoe deze taken zo snel en effectief mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Het is voor hen dan niet prettig wanneer zij vast zitten aan standaard handelingen. Laat de medewerkers de taken uitvoeren op een manier die zij het best vinden. Dit zorgt in de meeste gevallen voor de beste resultaten en een hogere werktevredenheid. Dit laatster leidt dan weer tot een sterkere betrokkenheid.

4. Deel verantwoordelijkheden uit

Dit klinkt misschien heel ‘bazig’, maar dat is het juist niet. Mensen krijgen graag verantwoordelijkheden opgelegd, omdat zij juist daarmee kunnen laten zien wat zij waard zijn. Het is dan ook positief om de medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven binnen hun functie. Hierdoor zetten zij zich beter in, vooral omdat zij het gevoel hebben dat hen iets wordt toevertrouwd. Zij willen dit waarmaken. Het gevoel dat zij ergens mee vertrouwd worden zorgt voor meer betrokkenheid bij de zaak.

5. Complimenten geven

Natuurlijk is het de taak van een werkgever of een leidinggevende om medewerkers te wijzen op fouten die zij maken, zodat deze fouten in de toekomst kunnen worden voorkomen. Het is niet de bedoeling dat dit de enige communicatie naar de medewerkers toe is, want het is immers ook zo dat zij heel veel dingen goed doen. Dit mag best eens gezegd worden. Geef je medewerkers regelmatig eens een compliment en motiveer hen zoals zij dat graag zouden willen. Dit levert je een grotere betrokkenheid op en het verbetert de werksfeer.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here