Home Geen categorie Een 3-stappen vitaliteitsprogramma voor ondernemingen

Een 3-stappen vitaliteitsprogramma voor ondernemingen

1602
DELEN

Vitaliteitsprogramma’s worden door bedrijven steeds vaker aangesproken om de productiviteit te verhogen. Hier zijn deze programma’s dan ook uitstekend voor geschikt. Er zijn eindeloos veel verschillende vitaliteitprogramma’s en ieder programma biedt eigen kenmerken en voordelen. Een goed vitaliteitsprogramma heeft minstens drie stappen nodig binnen de planning, namelijk inspiratie, motivatie en vitaliteit.

In drie stappen naar meer vitaliteit

Inspiratie is belangrijk. De werknemers worden binnen het programma eerst geïnspireerd. Het is immers van belang dat zij open staan voor het programma, dat zij met nieuwe ideeën tegen zaken aan gaan kijken en dat er eens met andere ogen wordt gekeken. Vervolgens wordt er in de planning focus gelegd op de motivatie. Wanneer medewerkers niet mee willen werken, dan heeft het programma geen effect. Er is dus goede motivatie nodig om ervoor te zorgen dat de medewerkers zich beter in gaan zetten om meer resultaten te kunnen bereiken met elkaar. Tot slot is er de aandacht voor de daadwerkelijke vitaliteit. Dit afsluitende onderdeel is er om daadwerkelijk te kunnen zorgen voor een vitalere werkomgeving en sfeer.

Wat kan er worden bereikt met een vitaliteitsprogramma?

Over het algemeen ligt de focus op het realiseren van een hogere arbeidsproductiviteit, maar dit is zeker niet altijd het doel van deelname aan een vitaliteitsprogramma. Het is zo dat het programma kan worden ingezet voor het bereiken van de meest uiteenlopende doelen. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om het verbeteren van de werksfeer, om het optimaliseren van het imago van het bedrijf, het omlaag drijven van de ondernemingskosten of de algemene bedrijfsgezondheid verbeteren. In de meeste gevallen wordt een vitaliteitsprogramma dan ook in-company georganiseerd, zodat de onderdelen direct kunnen worden toegepast.

De voordelen worden vastgelegd

Uiteraard is het belangrijk dat daadwerkelijk kan worden gezien welke effecten het vitaliteitsprogramma heeft gehad voor de medewerkers en het bedrijf zelf, afhankelijk van de belangrijkste doelstellingen. Om dit goed vast te kunnen leggen wordt er voorafgaande aan het programma een nulmeting gedaan, waarna aan het einde van het programma eenvoudig kan worden vastgelegd welke punten er met het programma zijn bereikt. Hierdoor hebben bedrijven direct inzicht in de resultaten van het vitaliteitsprogramma.

Werknemers zijn vitaler in het bedrijf

Bedrijven die al hebben gekozen voor een vitaliteitsprogramma merken dat de werknemers vitaler zijn. In de meeste gevallen verloopt de communicatie soepeler, is de onderlinge band beter en bestaat er een betere werksfeer. Daarnaast wordt gemerkt dat het ziekteverzuim omlaag gaat en dat werknemers productiever zijn in wat zij doen. Dit betekent dat een vitaliteitsprogramma werkgevers veel voordelen kunnen bieden die ook in de toekomst goed door blijven werken. Van de ondervraagde bedrijven die eerder al kozen voor een vitaliteitsprogramma geeft ruim 87 procent aan zeer tevreden te zijn over zowel het programma zelf als de effecten ervan. Daarnaast is het zo dat ruim driekwart van deze bedrijven aangeeft dat de sfeer binnen het bedrijf permanent is veranderd in positieve zin.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here