Home Financieel 3 manieren om blockchain in te zetten

3 manieren om blockchain in te zetten

1250
DELEN
blockchain inzetten

Hoewel het concept van blockchain al in 1998 is beschreven, heeft het daarna nog ruim tien jaar geduurd voor de eerste echte realisatie. In 2009 werd de eerste toepassing geïmplementeerd, in de vorm van opensourcesoftware genaamd Bitcoin. Deze cryptovaluta is de eerste digitale, gedecentraliseerde munt. Hoewel mensen er in eerste instantie veel van verwachtten, vallen de betalingsmogelijkheden momenteel nog wat tegen. Er wordt voornamelijk in gehandeld. Blockchain kan echter op veel meer manieren ingezet worden. Manieren waar jij als ondernemer ook echt wat aan hebt. Hieronder beschrijven we drie praktische toepassingen om blockchain in te zetten.

Basisprincipes van blockchain

De blockchain is een technisch vrij ingewikkeld principe. Maar wil je het in je onderneming gaan toepassen, dan is het wel handig om iets over de basisprincipes te weten. Key bij blockchain is data. Dit wordt opgeslagen in zogenaamde blokken. Dit zijn lijsten met bijvoorbeeld transacties, of andere gegevens. Ieder blok sluit af met de hash (een soort serienummer) van alle data in het blok. Deze hash komt ook weer in het volgende block voor. Hierdoor ontstaat een zogenaamde chain of ketting doordat de blokken naar elkaar verwijzen.

Het proces van blockchain zorgt voor betrouwbaarheid van de data. Ten eerste doordat de gegevens in diverse blokken liggen vastgelegd, zomaar wijzigen is dus niet mogelijk. Daarnaast wordt de data naar vele partijen in het netwerk gedistribueerd. Hierdoor is er sprake van een gezamenlijke bron van waarheid. Ook komen in het netwerk zonder centrale partij, de losse partijen overeen welke data nieuw wordt vastgelegd.

Wil je meer achtergrondinformatie lezen over de blockchain? Dit kun je vinden bij Beste Bank. Heb je interesse in het handelen in cryptovaluta, dan kun je hier ook Bitcoins kopen bijvoorbeeld.

Voor ondernemingen zijn er globaal gezien drie handige toepassingen van blockchain. Dit zijn het volgen van goederen, ketensamenwerking en efficiënte uitvoering van processen. Hieronder lichten we deze verder toe.

Het volgen van goederen

Goederen worden tegenwoordig met het grootste gemak over de hele wereld verspreid. Het volgen van deze goederen kan erg goed met behulp van blockchain. Het is een nieuwe vorm van ‘track and trace’, die herkomst, eigenaarschap en kwaliteit inzichtelijk maakt. Blockchaintechnologie maakt het mogelijk transparant weer te geven waar goederen zoals diamanten, partijen of containers vandaan komen, waaruit ze bestaan en wanneer ze van eigenaar zijn gewisseld. De Rotterdamse haven is al een jaar met de blockchain aan het experimenteren.

Nieuwe vormen van ketensamenwerking

Bij deze toepassing gaat het om het voordeel van één gedeelde data-infrastructuur zonder centrale partij. Hierbij ontstaat er een gezamenlijke bron van waarheid. Momenteel hebben ondernemingen veelal eigen systemen voor het controleren van hun processen, zoals het bijhouden van orders. Er gaat veel tijd en geld zitten in afstemming tussen de losse systemen. Met behulp van blockchain zou dit effectiever en efficiënter kunnen. Alle partijen worden aalgesloten op één gedeelde data-infrastructuur. Ook deze toepassing zien we al in de transport. Nederland is een distributieland bij uitstek. Door onze gunstige ligging aan de Noordzee is de transport- en logistieksector economisch gezien erg belangrijk. Bij het in- en uitvoeren van goederen moeten verschillende partijen, waaronder fabrikanten, rederijen, overheidsinstanties en de douane veel documenten verwerken en goedkeuren. Er lopen in de scheepvaartsector al pilots met één data-infrastructuur voor douane en vervoerders.

Efficiënte uitvoering van processen

Deze toepassing omvat het automatiseren van processen waarbij correcte uitvoering is gegarandeerd zonder centrale partij. Administratieve processen kunnen veel tijd kosten doordat diverse partijen op elkaar wachten. Bijvoorbeeld tot ze de juiste informatie hebben, of een beslissing hebben genomen. Blockchain kan automatische uitvoering van de afspraken realiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vraag van een klant waarbij deze direct automatisch in behandeling genomen wordt, een order wordt verstuurd naar een leverancier, deze wordt uitgeleverd en alle betrokken partijen betalen of betaald krijgen. Een praktisch voorbeeld hiervan is een geheel geautomatiseerd proces bij reparatie van lantaarnpalen in de gemeente Alphen aan de Rijn.

Zie jij al mogelijkheden om blockchain toe te passen binnen je onderneming? We zijn nog maar net begonnen zijn met de praktische toepassing van blockchain. Dit kan echter wel de toekomst zijn. Veel toepassingen moeten weliswaar momenteel nog verder doorontwikkeld worden. Toch kun je wel alvast onderzoeken hoe dit het contact van je onderneming met leveranciers en de dienstverlening naar klanten kan verbeteren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here