Meest Uitgebreide Zakelijke Nieuwssite

Gratis E-book
 

Nederlandse seizoensarbeid is duur

508 keer gelezen
Gebaseerd op: 
Body: 

Seizoensarbeid in Nederland is duurder dan in de ons omringende landen. Aan het woord is John Jorissen van Abab Salaris- en Personeelsdiensten, in een vergelijking tussen Duitsland, België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft verschillende redenen.

Zo valt een seizoensarbeider in Nederland onder de CAO Open Teelten. Is hij korter dan zes maanden werkzaam, dan heeft hij recht op het minimumloon, werkt hij langer dan gaat de CAO Open Teelten in werking. In België en Duitsland is dat niet aan de orde. Een ander verschil is dat een seizoensarbeider in Nederland maximaal 8 weken mag werken, in België is dat 65 dagen en in Duitsland 2 maanden. In het Verenigd Koninkrijk geldt geen termijn. Volgens Jorissen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de zogeheten Cafetariaregeling. De regeling houdt in dat de bruto belaste loonbestanddelen omgewisseld kunnen worden tegen andere loonbestanddelen die geheel of gedeeltelijk niet tot het loon behoren in de zin van de wet LoonBelasting en het SV-loon.

Aardbeientelers komen vaak met hun werknemers overeen dat bruto overuren ingewisseld kunnen worden tegen de huisvestingsbijdrage en de reiskostenvergoeding van en naar het land van herkomst.

© Profnews 2015 - Disclaimer